Next är ett kombinerat undersökningsföretag och konsultföretag. Vi erbjuder skräddarsydda undersökningar samt konsultation inom Customer Experience Management. Vi levererar insikter och rådgivning som hjälper er få nöjdare, lojalare och mer engagerade kunder och medarbetare. Vi tar er från insikt till handling. Undersökningsföretag