Kundupplevelsediagnos

Vår kundupplevelsediagnos ger er en djupgående och omfattande diagnos av den kundupplevelse som ni levererar till era kunder. Genom en kundupplevelsediagnos ger vi er fördjupad kundinsikt som sammanställs till ett underlag för att skapa en bättre kundupplevelse.

Vi identifierar vad era kunder upplever som positivt respektive negativt i olika steg i kundresan och i olika kanaler och interaktionstillfällen. Vill ni skapa en bättre kundupplevelse så är vår kundupplevelsediagnos en bra början. 

 

Vår kundupplevelsediagnos ger er mer djupgående insikter än en vanliga kundundersökning gör tack vare att vi i en kundupplevelsediagnosen använder mer kvalitativa metoder. Vår kundupplevelsediagnos bygger både på kvalitativa studier som djupintervjuer, fokusgrupper och/eller observationer med era kunder och information från kvantitativa kundundersökningar (antingen er befintliga kundundersökning eller nya via oss). Våra konsulter gör även genomkörningar av olika scenarion som är kritiska för era kunder.

Via denna djupdykning i er kundupplevelse får vi fram ett rikt material som ger fördjupad kundinsikt och som identifierar pains and gains och utvecklingsmöjligheter.

Kundupplevelsediagos

Resultatet från vår diagnos av kundupplevelsen redovisas i en skriftlig rapport med rekommendationer på konkreta åtgärder. Kundupplevelsediagnosen kan med fördel kombineras med att vi gör en en kartläggning av kundresan om ni inte redan har genomfört en sådan.

Vi rekommenderar att en kundupplevelsediagnos omfattar alla kanaler där ni möter era kunder för att säkra upp att ni levererar en bra kundupplevelse i alla kanaler. För er som vill göra en lite mindre insats kan vi dock göra en mindre kundupplevelsediagnos där vi koncentrerar oss till en enskild eller ett par enskilda kanaler eller interaktionstillfällen som vi bedömer att har störst inverkan på den totala kundupplevelsen.

 

 

Vill ni göra en kundupplevelsediagnos?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

?php wp_reset_query(); ?>

Jag vill veta mer