Exitundersökning – analys av kundtapp

En exitundersökning är en undersökning som genomförs mot tappade kunder i syfte att identifiera orsakerna till kundtapp och hjälpa er att förhindra att ni förlorar fler kunder. Medan kundundersökningar bara riktar sig till befintliga kunder så riktar sig en exitundersökning till före detta kunder för att så svar på varför de slutat som kunder hos er.

De allra flest som slutar vara kunder kommer aldrig meddela er orsaken till att de slutar som kunder till er. Med en exitundersökning mot de om valt att avsluta kundrelationen kan vi hjälpa er att förhindra fortsatt kundtapp genom att identifiera orsakerna och motåtgärder.

Förutom att ta hänsyn till hur de avhoppade kunderna ser på faktorer som rör er egen verksamhet så tar exitundersökningen även hänsyn till omvärldsfaktorer, konkurrenter och substitut som kan inverkat. En exitundersökning kan göras på flera olika sätt och kan innefatta både de som tidigare varit kunder men kan även de som valde att inte bli kunder, tex. personer som inte slutför ett påbörjat köp, som tackar nej till ett erbjudande eller lämnar en butik utan att köpa något.

Exempel på frågor som en exitundersökning kan besvara

  • Vad är det som gör att ni förlorar vissa kunderna?
  • Hur kan vi motverka att ni förlorar fler kunder?
  • Vilka kundsegment riskerar ni att förlora nu och i framtiden
  • Vad beror kundtappen på och hur kan ni förhindra det?

 Vår leverans:

  • Utförlig analysrapport med metodbeskrivning, resultatredovisning i form av snygga och tydliga diagram, analys, sammanfattning, slutsatser och rekommendationer på konkreta åtgärder.
  • Analys av vilka faktorer och steg i kundresan som främst leder till att ni förlorar kunder
  • Sammanställning och analys av öppna svar där vi identifierar de bakomliggande orsakerna, identifierar problem och möjligheter.
  • Segmentering över kundtyper med hög andel förlorade kunder och segment i riskzonen.
  • Identifiering av kunder som ni riskerar att förlora inom en snar framtid om inte åtgärder vidtas.

 

Vill ni göra en exitundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer