Kundundersökning med åtgärdsfokus

En kundundersökning från Next ger er ett mycket bra verktyg för verksamhetsutveckling. Ni får en skräddarsydd och åtgärdsfokuserad kundundersökning som hjälper er att leverera en bättre kundupplevelse och få nöjdare och lojalare kunder.

Att man faktiskt agera på insikter är det viktigaste steget när man gör en kundundersökning. Vi kan gärna hjälpa er att utveckla handlingsplaner och att implementera rutiner som sätter kundinsikt och kundupplevelsen i centrum.

Skräddarsydd kundundersökning

Vi utformar er kundundersökning så att den passar just er. Allt från frågor, hur vi samlar in svar till rapportering anpassas till era behov. I de flesta fall gör vi kundundersökningar via webbenkäter och/eller via telefonintervjuer. Vi kan även använd metoder som SMS, IVR, surfplattor osv. Vi väljer den metod som blir bäst i just ert fall.

Beroende på hur relationen och kontaktytorna med era kunder ser ut så behövs olika typer av kundundersökningar. Kanske behöver ni en relationsövergripande undersökning som täcker den totala kundupplevelsen och/eller kanske är ni i behov av en löpande en undersökning där vi har fokus på den senaste interaktionen med kunden (tex. en installation, ett köp, service, en leverans).

Vanligtvis besvarar en kundundersökning från oss bla. följande frågor:

  • Hur nöjda och lojala er kunderna är och hur de värderar er verksamhet utifrån olika nyckelfaktorer.
  • Vilka faktorer har störst effekt på kundnöjdhet och kundlojalitet.
  • Vilka är de bakomliggande orsakerna som skapar missnöjda respektive nöjda kunder.
  • Vilka förbättringsförslag har kunderna

 

Åtgärdsinriktad analys och rapportering

Vi analyserar resultatet på djupet och identifierar vilka kvalitetsfaktorer ni bör prioritera att förbättra för ökad kundnöjdhet och kundlojalitet. Att analysera siffror är inte tillräckligt för att få bra kundinsikt, därför analyserar vi även öppna svar för att kunna identifiera bakomliggande problem och få djupare insikter. Utifrån våra analyser utformar vi konkreta rekommendationer på åtgärder. Resultatet presenteras i en utförlig och tydlig rapport med snygga och lättlästa diagram eller via en webbaserad rapportportal.

Vid en löpande kundundersökning hjälper vi er även att etablera ett arbetssätt för att omvandla feedback till kundinsikter och ständiga förbättringar och resultatet av en löpande undersökning kan med fördel ske via en webbaserade rapportportal. Ni kan få feedback i realtid via individanpassade rapporter och dashboards. Vi arbetar bland annat med det världsledande rapporteringsverktyget Dapresy.

Vi erbjuder även systemstöd för att hantera webbaserade åtgärdsplaner samt larmsystem för identifiering av missnöjda kunder så att ni snabbare kan vidta nödvändiga åtgärder så att er kundundersökning snabbt ska leda till åtgärder och förbättringar.

Kundundersökning_kundnöjdhet_kundlojalitet

Från kundinsikt till handlingsplan

En kundundersökning är bara ett diagnosverktyg och utan uppföljande förbättringsåtgärder sker ingen utveckling. Vi hjälper er gärna att processa fram åtgärder och handlingsplaner baserad på den kundinsikt er undersökning ger. Via vår arbetsmodell Action Aid kan vi hjälpa er att utveckla konkreta handlingsplaner så att ni kan leverera en bättre kundupplevelse. Åtgärderna kan sedan läggas in och följas upp via ett webbaserat stöd för handlingsplaner.

 

Vill ni göra en kundundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer