Kundundersökning

En kundundersökning med åtgärdsfokus ger er ett mycket bra verktyg för verksamhetsutveckling. Via Next får ni en kundundersökning som hjälper er skapa en bättre kundupplevelse och ökad kundlojalitet. Via oss får ni en kundundersökning som verkligen hjälper er att utvecklas.

Vi hjälper er med alla steg av undersökningen från frågedesign, datainsamling, till rapport med analys och konkreta rekommendationer och etablering av arbetssätt för att arbeta med åtgärder. Vi hjälper gärna till att omvandla kundinsikter till konkreta åtgärder.

Vi har många års erfarenhet, beprövade arbetsmodeller, kraftfulla undersökningsverktyg, insiktsgivande analyser och kapacitet för datainsamling via olika kanaler.

kundundersökning

 

Skräddarsydd kundundersökning

Oavsett vilken typ av kundundersökning ni vill genomföra så skapar vi en skräddarsydd undersökning där frågorna anpassas till vad som ska undersökas. Beroende på vad ni vill undersöka, er bransch, vilka kontaktytor ni har gentemot kunderna osv. tar vi fram en skräddarsydd kundundersökning.

Frågorna i kundundersökningen kan utformas för att mäta olika nyckeltal för kundnöjdhet och kundlojalitet, nivån på olika kvalitetsfaktorer, samla in förbättringsförslag osv.

Ibland kan det behövs flera olika kundundersökningar via olika undersökningsmetoder. Via en löpande kundundersökning kan vi tex. följa upp utförd tjänst, service/underhåll, kundtjänst osv. I andra fall kan vi göra en relationsövergripande kundundersökning som täcker den totala kundupplevelsen.

Vi arbetar främst med olika former av webbenkäter och telefonintervjuer men vi kan även använd SMS, IVR, QR-koder, surfplattor osv. Beroende på omständigheterna tar vi fram en undersökning som passar just er.

 

Åtgärdsinriktad analys och rapportering

Med en kundundersökning kan vi identifiera vilka kvalitetsfaktorer ni bör prioritera och vilka brister som främst behöver åtgärdas.
Vi gör detta genom tex. en drivkraftsanalys och via en ”root cause analys” där vi analyserar öppna svar och identifierar bakomliggande problem.

Utifrån vår analys ger vi konkreta rekommendationer på åtgärder vilket hjälper er att snabbt vidta lämpliga åtgärder.

Vid en löpande kundundersökning kan vi tex. erbjuda rollbaserade rapporter och systemstöd för åtgärdsplaner. Vi kan även sätta upp larmsystem för identifiering av missnöjda kunder så att ni snabbt kan göra korrigerande åtgärder. Nedan kan ni läsa mer om vår rapportering för kundundersökningar.

KundundersökningKundundersökning

+

Mer om vår rapportering för kundundersökningar

Rapporteringen för en kundundersökning anpassas till vilken typ av kundundersökning som genomförs. Nedan är några vanliga exempel vad rapporteringen kan innefatta.

+ Skriftlig rapport med snygga och tydliga diagram och tabeller.

+ Prioriteringsanalys som visar vilka kvalitetsfaktorer ni ska prioritera

+ Konkreta rekommendationer baserade på resultatet av undersökningen

+ Webbaserad rapportportal där ni kan följa resultatet från kundundersökningen och göra egna analyser.

+ Rollbaserade rapporter som kan levereras med önskad intervall med e-post till berörda medarbetare eller via webbaserad rapportportal.

+ Webbaserat verktyg för upprättande och övervakning av handlingsplaner.

+ Larmsystem för att snabbt uppmärksamma sjunkande betyg, missnöjda kunder osv

+ Action Aid workshops för att omsätta kundinsikt till handlingsplaner.

 

Från kundinsikt till handling

En kundundersökning är bara första steget, utan uppföljande åtgärder sker ingen utveckling. Men det vara svårt att komma vidare med åtgärdsarbetet eller att prioritera rätt åtgärder.  Via vår arbetsmodell Action Aid kan vi hjälpa er att utveckla konkreta handlingsplaner utifrån er kundundersökning.

 

Vill ni ha hjälp att göra en kundundersökning?

 Gästundersökning / Nöjd kundundersökning

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer