Kundundersökning med åtgärdsfokus

En kundundersökning från Next ger er ett mycket bra verktyg för verksamhetsutveckling. Ni får en skräddarsydd och åtgärdsfokuserad kundundersökning som hjälper er att leverera en bättre kundupplevelse och få nöjdare och lojalare kunder.

Vi kan ta er från insikt till handling genom att stötta er i att utveckla handlingsplaner och att implementera rutiner som sätter kundinsikt och kundupplevelsen i centrum.  

 

Vi utför både relationsövergripande kundundersökningar som täcker den totala kundupplevelsen samt löpande undersökningar där vi har fokus på den senaste interaktionen (tex. en installation, ett köp, service, leverans) med kunden.

Vid en löpande kundundersökning hjälper vi er även med att etablera ett arbetssätt för att omvandla kontinuerlig feedback till att skapa ständiga förbättringar. Det är ju trots allt åtgärderna som är det viktigaste.

Skräddarsydd kundundersökning

En kundundersökning kan till exempel utformas för att mäta kundnöjdhet och kundlojalitet, samla in förbättringsförslag, kartlägga köpbeteende osv. Vi utformar en kundundersökning som passar just er. Undersökningen kan till exempel utformas för att mäta nyckeltal som NKI, Lojalitetsindex eller NPS.

Vanligtvis besvarar en kundundersökning från oss bla. följande frågor:

  • Hur nöjda och lojala er kunderna är och hur de värderar er verksamhet utifrån olika nyckelfaktorer.
  • Vilka faktorer har störst effekt på kundnöjdhet och kundlojalitet.
  • Vilka är de bakomliggande orsakerna som skapar missnöjda respektive nöjda kunder.
  • Vilka förbättringsförslag har kunderna

Kundundersökningarna genomförs oftast via webbenkäter och/eller via telefonintervjuer. Vi kan även använd metoder som SMS, IVR, QR-koder, surfplattor osv. beroende på vad som blir bäst i just ert fall.

 

Åtgärdsinriktad analys och rapportering

Vi analyserar resultatet på djupet och identifierar vilka kvalitetsfaktorer ni bör prioritera att förbättra för ökad kundnöjdhet och kundlojalitet. Att analysera siffror är inte tillräckligt, därför analyserar vi även öppna svar för att kunna identifiera bakomliggande problem och få djupare insikter. Utifrån våra analyser utformar vi konkreta rekommendationer på åtgärder.

Resultatet presenteras i en utförlig och tydlig rapport med snygga och lättlästa diagram alternativt via en webbaserade rapportportalen där ni får feedback i realtid via individanpassade rapporter och dashboards. Vi arbetar bland annat med det världsledande rapporteringsverktyget Dapresy.

Vi erbjuder även systemstöd för att hantera webbaserade åtgärdsplaner samt larmsystem för identifiering av missnöjda kunder så att ni snabbare kan vidta nödvändiga åtgärder.

Kundundersökning_kundnöjdhet_kundlojalitet

Jag vill veta mer