Kundundersökning med åtgärdsfokus

En kundundersökning från Next ger er ett mycket bra verktyg för verksamhetsutveckling. Ni får en skräddarsydd och åtgärdsfokuserad kundundersökning som hjälper er att leverera en bättre kundupplevelse och få nöjdare och lojalare kunder.

Vi kan ta er från insikt till handling genom att stötta er i att utveckla handlingsplaner och att implementera rutiner som sätter kundinsikt och kundupplevelsen i centrum.  

 

Vi kan hjälpa er vare sig ni behöver en relationsövergripande kundundersökning som täcker den totala kundupplevelsen eller om ni behöver en löpande undersökning där vi har fokus på den senaste interaktionen med kunden. Vid en löpande kundundersökning hjälper vi gärna till att etablera ett arbetssätt för att hantera kontinuerlig feedback och att arbeta med att skapa ständiga förbättringar.

kundundersökning / nöjd kund undersökning / NKI

Skräddarsydd kundundersökning

En kundundersökning kan till exempel utformas för att mäta kundnöjdhet och kundlojalitet, samla in förbättringsförslag, kartlägga köpbeteende osv. Beroende på vad ni vill få svar på tar vi fram en kundundersökning som passar just er. Undersökningen kan till exempel utformas för att mäta nyckeltal som NKI, NPS eller CX-Score. Vanligtvis besvarar en kundundersökning från oss bla. följande frågor:

  • Hur nöjda och lojala er kunderna är och hur de värderar er verksamhet utifrån olika nyckelfaktorer
  • Vilka faktorer har störst effekt på kundnöjdhet och kundlojalitet
  • Vilka är de bakomliggande orsakerna som skapar missnöjda respektive nöjda kunder

Undersökningarna genomförs främst online via webbenkäter eller via telefonintervjuer. Vi kan även använd metoder som SMS, IVR, QR-koder, surfplattor osv.

Åtgärdsinriktad analys och rapportering

Resultatet presenteras oftast i en utförlig och tydlig rapport med snygga och lättlästa diagram. Vi ger er även konkreta rekommendationer baserat på vår analys av resultatet.

Via prioriteringsanalyser identifierar vi vilka kvalitetsfaktorer ni bör prioritera att förbättra. Vi analyserar även öppna svar för att kunna identifiera bakomliggande problem.

Vid en löpande kundundersökning kan vi leverera feedback i realtid via individanpassade rapporter och dashboards. Vi arbetar bland annat med det världsledande rapporteringsverktyget Dapresy.

Vi har även systemstöd för att hantera åtgärdsplaner samt larmsystem för identifiering av missnöjda kunder så att ni snabbare kan vidta nödvändiga åtgärder.

Kundundersökning_kundnöjdhet_kundlojalitetKundundersökning_Gauge_Resultat

Från kundinsikt till handlingsplan

En kundundersökning är bara ett diagnosverktyg och utan uppföljande förbättringsåtgärder sker ingen utveckling. Vi hjälper er gärna att processa fram åtgärder och handlingsplaner baserad på den kundinsikt er kundundersökning ger. Via vår arbetsmodell Action Aid kan vi hjälpa er att utveckla konkreta handlingsplaner så att ni kan leverera en bättre kundupplevelse. Åtgärderna kan sedan följas upp och administreras via ett webbaserat stöd för handlingsplaner.

 

Vill ni göra en kundundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer