Kundundersökning

En kundundersökning från Next ger er ett mycket bra verktyg för verksamhetsutveckling. Via Next får ni en åtgärdsfokuserad kundundersökning som hjälper er skapa en bättre kundupplevelse och ökad kundlojalitet. Vi hjälper er få kundinsikterna ni behöver för att utvecklas och vi hjälper gärna till att omvandla kundinsikter till konkreta åtgärder.

Vi hjälper er med alla steg av undersökningen från frågedesign, datainsamling, till rapport med analys och konkreta rekommendationer. Vid löpande kundundersökningar hjälper vi till att etablera ett arbetssätt för att hantera kontinuerlig feedback och skapa ständiga förbättringar.

Vi har många års erfarenhet, beprövade arbetsmodeller, kraftfulla undersökningsverktyg, insiktsgivande analyser och kapacitet för datainsamling via olika kanaler och kontaktytor.

kundundersökning / nöjd kund undersökning / NKI

 

Skräddarsydd kundundersökning

Oavsett vilken typ av kundundersökning ni vill genomföra så skapar vi en skräddarsydd undersökning där frågorna och övriga delar av undersökningen anpassas till vad ni vill undersöka, er bransch, vilka kontaktytor ni har gentemot kunderna osv.

Frågorna i kundundersökningen kan utformas för att mäta olika nyckeltal för kundnöjdhet (Nöjd kund index) och kundlojalitet (Lojalitetsindex), samt uppföljning av olika kvalitetsfaktorer, samla in förbättringsförslag osv.

Ibland kan det behövas flera olika undersökningar. En allt vanligare kombination är att göra en relationsövergripande kundundersökning som täcker den totala kundupplevelsen i kombination med en löpande kundundersökning för att följa upp tex. utförd tjänst, service/underhåll, kundtjänst osv.

Kundundersökningarna genomförs främst med online med webbenkäter eller och med telefonintervjuer. Vi kan även använd SMS, IVR, QR-koder, surfplattor osv. Beroende på omständigheterna tar vi fram en kundundersökning som passar just er.

 

Åtgärdsinriktad analys och rapportering

Med en kundundersökning kan vi identifiera vilka kvalitetsfaktorer ni bör prioritera och vilka brister som främst behöver åtgärdas.
Vi gör detta genom tex. en drivkraftsanalys för att prioritera rätt kvalitetsfaktorer och via en ”root cause analys” där vi analyserar öppna svar och identifierar bakomliggande problem.

Resultatet levereras oftast i en utförlig skriftlig rapport med snygga och tydliga diagram och tabeller där vi även konkreta rekommendationer på åtgärderbaserat på vår analys av resultatet.

Vid en löpande kundundersökning kan vi tex. erbjuda ett webbaserat verktyg med rollbaserade rapporter och stöd för notera avvikelser och hantera åtgärdsplaner. Vi kan även sätta upp larmsystem för identifiering av missnöjda kunder så att ni snabbt kan göra korrigerande åtgärder. Nedan kan ni läsa mer om vår rapportering för kundundersökningar.

Kundundersökning_kundnöjdhet_kundlojalitetKundundersökning_Gauge_Resultat

+

Mer om vår rapportering för kundundersökningar

Rapporteringen för en kundundersökning anpassas till vilken typ av kundundersökning som genomförs. Nedan är några vanliga exempel vad rapporteringen kan innefatta.


+ Prioriteringsanalys som visar vilka kvalitetsfaktorer ni ska prioritera

+ Konkreta rekommendationer baserade på resultatet av undersökningen

+ Webbaserad rapportportal där ni kan följa resultatet från kundundersökningen och göra egna analyser.

+ Rollbaserade rapporter som kan levereras med önskad intervall med e-post till berörda medarbetare eller via webbaserad rapportportal.

+ Webbaserat verktyg för upprättande och övervakning av handlingsplaner.

+ Larmsystem för att snabbt uppmärksamma sjunkande betyg, missnöjda kunder osv

+ Action Aid workshops för att omsätta kundinsikt till handlingsplaner.

 

Från kundinsikt till handling

En kundundersökning är bara första steget, utan uppföljande åtgärder sker ingen utveckling. Men det vara svårt att komma vidare med åtgärdsarbetet eller att prioritera rätt åtgärder.  Via vår arbetsmodell Action Aid kan vi hjälpa er att utveckla konkreta handlingsplaner utifrån er kundundersökning.

 

Vill ni ha hjälp att göra en kundundersökning?

 Gästundersökning / Nöjd kundundersökning

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer