Kundundersökning

En kundundersökning från Next ger er ett mycket bra verktyg för verksamhetsutveckling. Via Next får ni en åtgärdsfokuserad kundundersökning som verkligen hjälper att skapa en bättre kundupplevelse, nöjdare och lojalare kunder. Vi ger er dessutom gärna stöd i att utveckla konkreta åtgärder baserade på den kundinsikt som undersökningen genererar.

Vi kan hjälpa er vare sig ni vill göra en relationsövergripande kundundersökning som täcker den totala kundupplevelsen eller en löpande kundundersökning med fokus på senaste interaktionen med kunden.

Vid en löpande undersökning hjälper vi gärna till att etablera ett arbetssätt som hjälper er att hantera kontinuerlig feedback och att arbeta med att skapa ständiga förbättringar.

kundundersökning / nöjd kund undersökning / NKI

Skräddarsydd kundundersökning

En kundundersökning kan till exempel utformas för att mäta kundnöjdhet och kundlojalitet, samla in förbättringsförslag, kartlägga köpbeteende osv. Beroende på omständigheterna tar vi fram en kundundersökning som passar just er.

Undersökningarna genomförs främst online via webbenkäter eller via telefonintervjuer. Vi kan även använd metoder som SMS, IVR, QR-koder, surfplattor osv.

 

Åtgärdsinriktad analys och rapportering

Resultatet från de kundundersökningar vi utför levereras oftast i en utförlig och tydlig rapport med snygga och lättlästa diagram och tabeller. Vi ger er även konkreta rekommendationer baserat på vår analys av resultatet.

Via prioriteringsanalyser identifierar vi vilka kvalitetsfaktorer ni bör prioritera och vilka brister som främst behöver åtgärdas. Vi analyserar även öppna svar för att kunna identifiera bakomliggande problem.

Vid en löpande kundundersökning kan vi leverera feedback i realtid via individanpassade rapporter och dashboards. Vi arbetar bland annat med det världsledande rapporteringsverktyget Dapresy.

Vi har även systemstöd för att hantera åtgärdsplaner samt olika larmsystem för identifiering av missnöjda kunder vilket gör att ni snabbare kan vidta nödvändiga åtgärder.

Kundundersökning_kundnöjdhet_kundlojalitetKundundersökning_Gauge_Resultat

Från kundinsikt till handling

En kundundersökning är bara ett diagnosverktyg. Utan uppföljande förbättringsåtgärder sker ingen utveckling. Men det vara svårt att komma vidare med åtgärdsarbetet eller att prioritera rätt åtgärder. Via vår arbetsmodell Action Aid kan vi hjälpa er att utvecklar konkreta handlingsplaner utifrån er kundundersökning.

 

Vill ni ha hjälp att göra en kundundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer