Kundundersökning med åtgärdsfokus

En kundundersökning är ett mycket bra verktyg för verksamhetsutveckling. Via Next får en skräddarsydd och åtgärdsfokuserad kundundersökning som hjälper er att leverera en bättre kundupplevelse och få nöjdare och lojalare kunder.

Att man faktiskt agera på insikter är det viktigaste steget när man gör kundundersökningar. Vi hjälpa er gärna att utveckla handlingsplaner och att implementera rutiner som sätter kundinsikt och kundupplevelsen i centrum.

Kundundersökning _esultat_ Nöjd kundindex_NKI

Skräddarsydd kundundersökning

Vi utformar er undersökning så att den passar just er. Allt från frågor, hur vi samlar in svar till rapportering anpassas till era behov. Vi mäter NKI – Nöjd kundindex , NPS – Net promoter score och/eller Lojalitetsindex utifrån era önskemål.

I de flesta fall gör vi undersökningar via webbenkäter och/eller via telefonintervjuer. Vi kan även använd metoder som SMS, IVR, surfplattor osv. Vi väljer den metod som blir bäst i just ert fall.

Beroende på hur relationen och kontaktytorna med era kunder ser ut så behövs olika typer av kundundersökningar. Vi genomför både relationsövergripande undersökningar som täcker den totala kundupplevelsen och löpande kundundersökning där vi har fokus på den senaste interaktionen med kunden.

Vanligtvis besvarar en kundundersökning från oss bla. följande frågor:

  • Hur nöjda och lojala er kunderna är och hur de värderar er verksamhet utifrån olika nyckelfaktorer.
  • Vilka faktorer har störst effekt på kundnöjdhet och kundlojalitet.
  • Vilka är de bakomliggande orsakerna som skapar missnöjda respektive nöjda kunder.
  • Vilka förbättringsförslag har kunderna

 

Åtgärdsinriktad analys och rapportering

Vi analyserar resultatet på djupet och identifierar vilka kvalitetsfaktorer ni bör prioritera att förbättra för att nå ökad kundnöjdhet och kundlojalitet. Att analysera siffror är inte tillräckligt för att få bra kundinsikt. Vi analyserar därför även öppna svar för att kunna identifiera bakomliggande problem och få djupare kundinsikt. Våra rapporter innehåller även konkreta rekommendationer på åtgärder.

Vid en löpande kundundersökning kan ni får resultatet i realtid via en webbaserad rapportportal med individanpassade rapporter och dashboards. Vi arbetar bland annat med det världsledande rapporteringsverktyget Dapresy. Vi erbjuder även systemstöd för att hantera webbaserade åtgärdsplaner samt ”larmsystem” som gör att ni snabbare kan identifiera problem och vidta nödvändiga åtgärder.

Kundundersökning_kundnöjdhet_kundlojalitet

 

Från kundundersökning till handlingsplan

En kundundersökning är bara ett diagnosverktyg och utan uppföljande förbättringsåtgärder sker ingen utveckling. Vi vet att det kan vara svårt att omvandla insikter till åtgärder. Vi hjälper er gärna att processa fram åtgärder och handlingsplaner baserad på den kundinsikt er undersökning ger. Via vår arbetsmodell Action Aid kan vi hjälpa er att utveckla konkreta handlingsplaner så att ni kan leverera en bättre kundupplevelse. Åtgärderna som tas fram kan sedan läggas in och följas upp via ett webbaserat stöd för handlingsplaner.

 

Vill ni göra en kundundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer