KUNDUPPLEVELSE OCH KUNDINSKT

Vi erbjuder en en mix av undersökningar, analyser och konsulttjänster med fokus på att förbättra kundupplevelsen. Med våra undersökningar genererar vi kundinsikt som kan användas som bas för förbättra kundupplevelsen. Kunskap om kundernas behov och beteende och andra typer av kundinsikt är en fundamental ingrediens för att skapa en bra kundupplevelse.

Våra konsulttjänster ger er stöd i er fortsatta utveckling mot att leverera en bättre kundupplevelse.

Kundundersökning

Med en åtgärdsfokuserad kundundersökning från Next får ni kundinsikt och tydliga resultat och konkreta rekommendationer som ni kan agera på.

Läs mer

Kundupplevelsediagnos

En kundupplevelsediagnos ger er fördjupad kundinsikt genom att göra en djupdykning i hur era kunder upplever kontakten med er via olika kontaktytor.

Läs mer

Kartläggning av kundresan

En kartläggning av kundresan är ett bra verktyg för att identifiera problem och möjligheter för att förbättra kundupplevelsen.

Läs mer

Kundupplevelsestrategi

En kundupplevelsestrategi ger er en gedigen plattform för ett framgångsrikt arbete mot en riktigt bra kundupplevelse. En kundupplevelsestrategi hjälper er att arbeta på ett enhetligt sätt kring den kundupplevelse ni vill leverera.

Läs mer

Exitundersökning

Med en åtgärdsfokuserad exitundersökning hjälper vi er t analysera orsakerna till att ni tappar kunder. identifierar bla. åtgärder för att motverka framtida kundtapp.

Läs mer

Strategi för kundklagomål

Vi gör medarbetarundersökningar som hjälper er att kartlägga och förbättra er arbetsmiljö, medarbetarnas trivsel och medarbetarengagemang.

Läs mer

Action Aid – workshops & åtgärdsplaner

Action Aid är en strukturerad process för att skapa åtgärdsplaner för att gå från insikt till handling efter att man genomfört en  kundundersökning eller en medarbetarundersökning.

Läs mer

Kundinsikt 2.0

Med vår tjänst Kundinsikt 2.0 så hjälper vi er att bearbeta och analysera era kunddata och för att ta fram en djupare nivå av kundinsikt.

Läs mer