Medarbetarundersökning

En medarbetarundersökning är ett bra verktyg för att förbättra er arbetsmiljö och medarbetarnas trivsel och engagemang. Via Next får ni en medarbetarundersökning som verkligen hjälper er att utvärdera er arbetsmiljö och att upptäcka eventuella problemområden. Vår medarbetarundersökning är åtgärdsfokuserad och ger er ett bra verktyg för identifiera och prioritera rätt åtgärder för att få nöjdare och mer engagerade medarbetare.

Förutom genomförandet av själva undersökningen erbjuder vi även stöd i att utveckla konkreta åtgärder baserade på insikterna från undersökningen.

 

Skräddarsydd medarbetarenkät

Vi anpassar medarbetarenkäten till er verksamhet för att säkerställa att vi får en enkät som passar just er. Frågorna som vi ställer är konkreta och tydliga. Frågorna är baserad på omfattande forskning kring vad som skapar en bra arbetsmiljö samt nöjda och engagerade medarbetare.

Som övergripande nyckeltal mäter våra medarbetarundersökningar vanligtvis medarbetarnas nöjdhet via Nöjd medarbetarindex – NMI, medarbetarengagemang via Engagerad medarbetarsindex och lojalitet via Lojal medarbetarindex.

Om ni vill använda er egen medarbetarenkät eller om ni tex. vill infoga frågor för att mäta HME (Hållbart medarbetarengagemang enligt SKL´s modell) eller eNPS så gör vi gärna det.


medarbetarundersökning_1

 

 

 

Åtgärdsfokuserad analys och rapport

Vår sammanställning och analys av resultatet visar tydligt vad ni bör prioritera för att nå högre engagemang och nöjdhet bland medarbetarna. Utifrån våra analyser ger vi er konkreta rekommendationer på åtgärder.

Medarbetarundersökningen rapporteras på totalnivå samt nedbrutet på olika enheter. Denna nedbrytning på enhetsnivå hjälper er att genomföra åtgärder på rätt ställe i organisationen.

Att bara studera betyg räcker inte om man vill göra rätt åtgärder. Vi granskar därför öppna svar och kommentarer för att hitta de bakomliggande orsakerna till eventuella problem för en åtgärdsfokuserad analys.

Vår prioriteringsanalys visar hur olika faktorer inverkar på graden av nöjdhet och medarbetarnas engagemang och hjälper er prioritera rätt åtgärder.


Medarbetarundersökning

 

Kundanpassad medarbetarundersökning

Vi anpassar allt från frågor till rapportering så att ni får en medarbetarundersökning som verkligen passar just er. Vi följer en genomtänkt och flexibel process som kan anpassas till era förutsättningar. Nedan kan ni läsa mer om hur vi genomför medarbetarundersökningar. Läs gärna även vår guide för en lyckad medarbetarundersökning.

 

+

Arbetsgång för en medarbetarundersökning

Detta är den typiska arbetsgången för en medarbetarundersökning. Vi anpassar gärna processen till era behov och önskemål.

Förberedelser
- Uppstartsmöte
- Anpassning av frågebatteri
- Grafisk anpassning av webbenkät
- Uppsättning av frågor osv. i enkätverktyg

Datainsamling
- Vi skickar ut medarbetarenkäter via e-post och eller inloggningskoder för de som saknar e-postadress. Även pappersenkäter kan användas vid behov.
- Påminnelser till de som inte svarar
- Övervakning, avstämningar och support

Sammanställning och analys
- Kontroll av data
- Uppsättning av diagram och tabeller
- Analys av resultat, korskörningar osv
- Beräkning av nyckeltal som nöjd medarbetarindex (NMI) osv.
- Analys av motiveringar och förbättringsförslag

Leverans av rapporter och åtgärdsarbete
- Genomgång och presentation av resultat
- Genomförande eller medverkan på Workshops
- Stöttning för att upprätta handlingsplaner

 

Vi hjälper er ta nästa steg

När man har genomfört en medarbetarundersökning måste man alltid följa upp resultatet och jobba med förbättringsåtgärder. Vi hjälper er därför gärna att komma vidare med ert åtgärdsarbet.

Genom en process med workshops som vi kallar Action Aid kan vi gärna hjälpa er gå från insikt till handling och realisera värdet av er medarbetarundersökning. Vi kan även koppla på ett systemstöd för uppsättning av åtgärdsplaner som ger er stöd i att följa upp planerade åtgärder.

 

Vill ni göra en medarbetarundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer