Medarbetarundersökning för Eksjö kommun

Uppdragsbeskrivning

Medarbetarundersökning som omfattar samtliga anställda inom Eksjö kommun och som ger kommunledningen och enhetschefer en god överblick över medarbetarnas totala nöjdhet och upplevelse av olika aspekter arbetsmiljön på sin arbetsplats och identifierar eventuella problemområden i arbetsmiljön.

 

Genomförande

Eksjö kommun hade själva tagit fram en enkät som de önskade använda för medarbetarundersökningen. Undersökningen omfattade bland annat de frågor som SKL använder för att mäta Hållbart medarbetarengagemang. Efter en genomgång av enkäten från Eksjö så identifierade Next dock ett flertal olika förbättringar som implementerades i enkäten.

Medarbetarundersökningen skickas främst ut med e-post till kommunens medarbetare men de som saknade e-postadresser fick inloggningskoder till enkäten. E-postinbjudan webbenkät och övrigt material som designades i enlighet med Eksjö kommuns grafiska profil.

Resultatet av medarbetarundersökningen sammanställdes i en totalrapport samt i nästan 180 chefs- och enhetsrapporter. Rapporterna anpassades till Eksjö kommuns specifika önskemål kring rapporteringsformatet och redovisningsmodeller.

 

Vill du också genomföra en medarbetarundersökning? Klicka nedan för att läsa mer om hur vi arbetar med medarbetarundersökningar.
Läs mer