Varumärkesundersökning

En varumärkesundersökning är ett viktigt redskap för många olika former av varumärkesarbetet. Med en varumärkesundersökning kan hjälpa er att mäta och analysera tex. associationer, attityder och graden av kännedom och acceptans kring ert varumärke.

Genom en varumärkesundersökning kan vi hjälpa er att ta ut riktningen inför tex. en ompositionering, justering av budskap osv. Undersökningen ger er ett bra beslutsunderlag för utformning av marknadsplaner, varumärkesstrategi eller andra typer av varumärkesrelaterade frågor.

En varumärkesundersökning kan innefatta många olika typer av frågor kring ett varumärke och vi kan anpassa undersökningen efter vad just ni vill få svar på. Vi kan även göra interna varumärkesundersökningar där era egna medarbetare får svar på hur de upplever ert varumärke.

Varumärkesanalys - kännedomsundersökning

Undersökningsmetoder

När vi genomför en kvantitativ varumärkesundersökning använder vi oss vanligtvis av en telefonrekryterad webbpanel eller telefonintervjuer för att samla in svaren. För mer kvalitativa frågeställningar kring ert varumärke kan vi genomföra djupintervjuer eller fokusgrupper för att få fram djupare, mer kvalitativ information.

Vi kan rikta undersökningen både till befolkningen i allmänhet eller till en viss målgrupp som vi avgränsar utifrån olika variabler för att motsvara er målgrupp. Vi gör varumärkesundersökningar riktade till både privatpersoner och företag.

 

Positioneringsanalys

Ett varumärke är sällan ensamt på marknaden och ett varumärkes position i förhållande till konkurrenterna är många gånger avgörande för hur kunderna fördelar sina inköp. Därför är det viktigt att en varumärkesundersökning även inkludera era konkurrenter. Vi kartlägger och analyserar därför ert varumärkes position i förhållande till era konkurrenter.

Positioneringsanalysen görs utifrån graden av kännedom och acceptans samt utifrån viktiga imagefaktorer för ert varumärke. Resultatet gör att ni tydligt ser hur ni är positionerade gentemot era konkurrenter.

varumärkesundersökning_varumärkesanalys

Varumärkestracking

Vill ni ha tät uppföljning av varumärket kan vi göra en varumärkestrackning. En gång per månad eller per kvartal gör en kännedomsundersökning eller varumärkesundersökning, vanligtvis med varumärkeskännedom och acceptans i fokus. Genom att ha tät kontinuitet i uppföljningen kan ni snabbt se hur varumärket påverkas av er marknadsföring, nya erbjudanden, era konkurrenter, omnämnanden i media osv.

 

Exempel på frågor som en varumärkesundersökning kan besvara:

  • Hur stor andel av målgruppen känner till varumärket?
  • I vilken utsträckning lockar varumärket till köp?
  • I vilken grad har marknaden en positiv image till varumärket?
  • Med vilka positiva respektive negativa egenskaper förknippas varumärket?
  • Hur positionerar sig varumärket i förhållande till konkurrerande varumärken?
  • Har vi lyckats skapa en emotionell koppling till varumärket

 

Vill ni göra en varumärkesundersökning / varumärkesanalys?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer