Artiklar - Arkiv

Latest Posts

Kundnöjdhet påverkar aktiekursen positivt

Skriven av Sven-Tore Bengtsson

Kundnöjdhet är lönsamt. Det finns dock de som menar att kundnöjdhet inte är vidare eftersträvansvärt kundnöjdhet saknar betydelse för företags framgång, att det bara är kundlojalitet som har betydelse. Men kundlojalitet påverkas av en rad olika faktorer som man som leverantör kan ha svårt att styra över och som ni säkert förstår så är kundnöjdhet en förutsättning för att skapa kundlojalitet (om vi pratar riktiga ambassadörer för företaget).

Även om det så klart finns många faktorer som påverkar ett företags lönsamhet osv. så är det det är gång på gång vetenskapligt bevisat att det finns en koppling mellan kundnöjdhet och ekonomisk framgång.

Det finns otroligt mycket forskning som pekar på att kundnöjdhet är en viktig faktor till att skapa både lojalitet och lönsamhet. Visserligen kan en kund vara missnöjd och ändå köpa igen eller vara nöjd men ändå byta. Ett återköp eller andra typer av beteende som ses som kundlojalitet påverkas såklart av vad konkurrenterna erbjuder, ändrade preferenser hos kunderna, förändringar i den produkt man tidigare köpt osv. Det finns inga garantier helt enkelt för att en nöjd kund blir lojal eller att någon som säger sig vara lojal i en kundundersökning verkligen uppvisar ett lojalt beteende.

Generellt sett så har dock kundnöjdhet en positiv effekt på företags ekonomiska status. Faktum är att det även finns ett vetenskapligt bevisat samband mellan aktiekurs och kundnöjdhet. Företag med höga betyg på det amerikanska nöjd kund indexet (ACSI) ( vilket är samma som NKI – Nöjd kund index) har visat sig ha betydligt bättre utveckling på aktiekursen än aktieindex. En aktieportfölj bestående av de med höga betyg på ACSI genererade ett ökat aktievärde på 390 % medan aktieindex sjönk med 7 % (S&P 500 april 2000 – April 2012). En motsvarande studie i England visade också på klart bättre utveckling av aktiekursen för företag med hög kundnöjdhet än aktieindex generellt sett.

 

Sen så behöver inte kundnöjdhet vara prio nummer ett för att få ett bra finansiellt resultat. Det kan vara viktigare att få ner inköpspriserna eller att öka kundbasen. Men att strunta i kundnöjdheten eller kundlojalitet vore oklokt om man tänker långsiktigt.

Relaterade tjänster:

Kundundersökning

 

Kundinvolvering för smartare produktutveckling

Skriven av Sven-Tore Bengtsson

Inom forskningen inom produkt- och tjänsteutveckling har man länge insett fördelarna med att ta hjälp av kunderna (kundinvolvering) för att komma på idéer till nya och eller förbättrade produkter och för att utvärdera olika lösningar. Att involvera kunderna har visat sig att leda till mer användarvänliga lösningar med ökat värde för kunderna och därmed även för företaget genom ökad försäljning.

En stor del av kunderna kommer att älska att få vara involverad i att utveckla nya produkter och det kan leda till ökad lojalitet då de känner att ni respekterar och värdesätter deras åsikter  när ni ber om kundernas hjälp. Det kan snarare vara svårt att välja vilka som ska involveras än att hitta personer som är villiga att dela med sig av sina åsikter.

Kundinsikt som grund

Det finns många olika metoder för kundinvolvering men även via en vanlig kundundersökning kan man hitta mycket användbar information för att utveckla sitt erbjudande. I kommentarer och öppna svar så ger kunderna många gånger mycket intressanta och konkreta förslag på förbättringar. Kunderna kan ofta ha infallsvinklar på lösningar, och påtala problem som man som leverantör är för ”hemmablind” för att upptäcka. Denna (ofta redan tillgängliga) information kan vara en bra startpunkt för att vidare utveckla en produkt.

 

Man kan även använda sig av fler olika sätt att involvera kunderna med just produktutvecklingen som huvudfokus. Det kan handla om allt från att få allmänheten att rösta på vilken smak det ska vara på en ny typ av chips till att kunderna ska föra dagbok kring hur, när, var och en produkt används. Andra metoder är tex. djupintervjuer, fokusgrupper, observationer och testgrupper som kan få kunderna att dela med sig av sina tankar kring både befintliga och nya produkter.

 

För att lyckas med kundinvolveringen är det viktigt att ”rätt kunder” involveras. Vissa kunders åsikter och medverkan kan till och med leda till att fel beslut tas.  Det gäller därför att hitta rätt kundgrupp att involvera beroende på vilken målgrupp man riktar sig mot.

Relaterade tjänster: Koncepttest och kundinvolvering