Blogg - Arkiv

Latest Posts

24 feb 2014

Fem tips på frågor till nöjd kund undersökningar

Skriven av Sven-Tore Bengtsson Kommentera

Här kommer några tips och exempel på frågor som kan användas som underlag för en mall för undersökningar kring kundnöjdhet. Det finns ingen magisk fråga som ger dig alla svar du behöver men med några få frågor kan man komma långt.

 

1. Fråga hur nöjda kunderna är totalt sett och fråga även hur troligt det är att de skulle vända sig till er nästa gång de har behov av det ni erbjuder. Dessa frågor ger er både ett mått på kundnöjdhet och kundlojalitet.

2. Fråga hur de hur nöjda kunderna är med varan eller tjänsten utifrån olika kvalitetsaspekter. Det är naturligtvis viktigt att ni frågar utifrån vad som är viktigt ur kundernas perspektiv (ett utifrån perspektiv) och inte ert eget.

3. Fråga hur de upplever er personal. Personalens bemötande, servicegrad och kompetens är avgörande faktorer i många fall.

4. Fråga vad kunderna skulle vilja att ni gjorde annorlunda, att ni förbättrade.

5. Fråga om ni får kontakta kunden. På så vis kan ni följa upp en kund som visar sig vara missnöjd och ni kan därmed öka er möjlighet att omvända en missnöjd kund till en nöjd kund.

 

 

 

Taggar:
6 feb 2014

Upplevelsen av marknadsundersökningar

Skriven av Sven-Tore Bengtsson Kommentera

Cint har skapt denna intressanta infografic om hur marknadsundersökningar upplevs av de som deltar och vilken inverkan en marknadsundersökning har på attityden till de organisationer som vill lyssna på marknaden. När man läser av resultatet så ska man ha i åtanke att de som svarat är personer som själva valt att vara medlemmar av en webbpanel  (det är ganska vanligt att man är med i en panel just i syfte att få ekonomisk ersättning) och att undersökningen tagit in svar från hela världen och att undersökningsresultat kan det skilja sig kraftigt mellan olika länder. Hur det ser ut i Sverige kan alltså vara ganska så annorlunda med vad resultaten nedan visar. Upplevelsen_ av_undersökningar

 

Relaterade tjänster:

Marknadsundersökning