Blogg - Arkiv

Latest Posts

16 okt 2016

5 tips för högre medarbetarengagemang

Skriven av Sara Sandstrom Kommentera

Medarbetarengagemang är det nya svarta, och det är väl inte så konstigt för vem vill inte ha engagerade medarbetare? Det är ingen nyhet att medarbetarengagemang är en viktig faktor för att driva en framgångsrik verksamhet men på senare år har man börjat intressera sig mer och mer kring just medarbetarengagemang. 

Men vad är då medarbetarengagemang och hur man förbättra den? Det ska vi titta närmare på här.

 

Vad är medarbetarengagemang?

Att ha en klar bild av vad man menar med medarbetarengagemang är en grundförutsättning för att förstå dess betydelse för organisationen, för att förstå hur man kan förbättra det samt för hur man ska kunna mäta medarbetarengagemang.

Vi har granskat en hel uppsjö av definitioner av begreppet medarbetarengagemang från olika forskare, olika konsultföretag osv. och funnit en rad olika varianter på definitioner. Utifrån vår samlade analys så har vi skapat vår egen definition som vi anser att summerar vad medarbetarengagemang innebär och detta ligger också till bas för hur sedan mäter nivån av medarbetarengagemang i vårt Engagerad medarbetarindex.

Vår definition på medarbetarengagemang:
Medarbetarengagemang är en positiv känsla av att känna glädje och passion för sitt arbete. Medarbetarengagemang leder till att medarbetarna gör mer än vad de förväntas göra (både ur arbetsgivarens och kundernas synvinkel) och att arbetet utförs med ihärdighet, energi och fokus.

 

Till skillnad från nöjdhet så är engagemang en starkare positiv känsla och medarbetarengagemang har dessutom större effekt på hur medarbetarna utför sitt arbete.

Medarbetarengagemang är mer en inneboende egenskap i medarbetarna än vad ”nöjdhet” är. Det kan därför vara svårt att påverka graden av medarbetarengagemang om man inte har medarbetare som har en vilja och ett driv i sig att prestera i sitt arbete.

I våra medarbetarundersökningar mäter vi både medarbetarengagemang separat i form av ett Engagerad medarbetarindex och traditionell nöjdhet som Nöjd medarbetarindex.

Medarebtarengagemang

Här kommer fem tips på åtgärder som leder till ökat medarbetarengagemang.

 

1. Visa tillit till medarbetarnas kompetens

Uppmuntra medarbetarna att vara kreativa och problemlösande. Bejaka medarbetarnas initiativrikedom och talanger. Ha tydliga riktlinjer för utveckling och karriär.

 

2. Möjliggör bra work-life balance

Identifiera möjligheter för medarbetarna att vara flexibla i sin arbetssituation. Olika medarbetare har olika behov och sätt att arbeta. De skiljer sig också åt vad det gäller situationen utanför jobbet (små barn som behöver hämtas från förskola, aktiviteter och engagemang utanför jobbet, långa restider till och från arbete med mera). När medarbetarna mår bra skapas bättre förutsättningar för att de ska engagera sig i arbetet.

 

3. Agera alltid på feedback

Agera alltid på feedback från medarbetarna, oavsett om det handlar om att förändra beslut/agerande eller att tydliggöra bakgrunden till beslutet. Visa effekten av besluten så att medarbetarna känner att arbetet de utför är meningsfullt. Visa också att du vill veta vad de verkligen tycker genom att låta dem komma till tals genom olika forum.

 

4. Inkludera medarbetarna

Inkludera medarbetarna i utvecklingen av verksamheten och ta gärna in deras input i produkt- och tjänsteutvecklingsprocesser. Låt medarbetarna få insyn och komma med förslag på förbättringar och visa effekterna av förändringarna i form till exempel förändrad arbetsmiljö, nya spännande projekt och produkter.

 

5. Visa genuin och äkta omtanke

Bry dig om hur dina medarbetare upplever sin situation både på jobbet och hemma. Var en god lyssnare och om möjligt underlätta för dem att få ihop livspusslet.

 

Relaterade tjänster från Next:
Medarbetarundersökning