Exitundersökning – undersökning av förlorade kunder

En exitundersökning ger värdefull insikt som hjälper er att kartlägga och analysera orsakerna som gör att vissa kunder lämnar er eller varför ni förlorat en affär.

Med hjälp av den information undersökningen ger er  kan ni minska andelen kundavhopp och förlänga livstidsvärdet på er kundbas.

Medan kundundersökningar vanligtvis bara riktar sig till befintliga kunder så riktar sig en exitundersökning till de som inte länge är kunder (eller som aldrig blev kunder) i syfte för att så svar på varför de slutat som kunder.

 

De allra flest som slutar vara kunder kommer aldrig meddela varför de slutar som kund. Med en exitundersökning mot före detta kunder kan vi hjälpa er att förhindra fortsatt kundtapp genom att identifiera orsakerna och motåtgärder.

En exitundersökning kan göras på flera olika sätt och kan innefatta både de som tidigare varit kunder men kan även de som valde att inte bli kunder, tex. personer som inte slutför ett påbörjat köp, som tackar nej till ett erbjudande eller lämnar en butik utan att köpa något. Vi anpassar undersökningen till de förhållanden som gäller hos er och anpassar frågor och metod.

Exitundersökningen kan riktas både mot privatkunder och till företagskunder beroende på er målgrupp. Vi ser till att de kunder som inkluderas i undersökningen får en positiv upplevelse av vår undersökning.

Förutom att fråga kunderna så inkluderar vi gärna data från ert kundregister för att få en mer heltäckande analys som ger djupare insikter.

Exempel på frågor som en exitundersökning kan besvara

  • Vad är det som gör att ni förlorar vissa kunderna?
  • Hur kan ni motverka att ni förlorar fler kunder?
  • Vilka kundsegment riskerar ni att förlora nu och i framtiden
  • Vad beror kundtappen på och hur kan ni förhindra det?

 

Analys som ger insikter

Resultatet av exitundersökningen sammanställs och analyseras av våra konsulter. Resultatet presenteras en utförlig rapport som innehåller vår analys av resultatet. Vi analyserar inte bara betyg utan vi går även igenom öppna svar och kommentarer för att identifiera bakomliggande. Vi ger er även rekommendationer på åtgärder utifrån vår analys av resultatet.

Vår leverans:

  • Utförlig analysrapport med metodbeskrivning, resultatredovisning i form av snygga och tydliga diagram, analys, sammanfattning, slutsatser och rekommendationer på konkreta åtgärder.
  • Analys av vilka faktorer och vilka steg i kundresan som främst leder till att ni förlorar kunder.
  • Sammanställning och analys av öppna svar där vi identifierar de bakomliggande orsakerna, identifierar problem och möjligheter.
  • Segmentering över kundtyper med hög andel förlorade kunder och segment i riskzonen.
  • Identifiering av kunder som ni riskerar att förlora inom en snar framtid om inte åtgärder vidtas.
+

Kundkommentarer

KRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

Eksjö Kommun
Jag är extremt nöjd med hur Next hanterade genomförandet av vår medarbetarundersökning. Genomförandet gick smidigt och vi fick bra stöd från Next under hela arbetet. Rapporteringen av undersökningen överträffade dessutom våra högt ställda krav på form och innehåll.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

 Vill ni göra en exitundersökning?


Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.