Gästundersökning

En gästundersökning är ett viktigt verktyg för alla som vill utveckla sin gästupplevelse. Vi hjälper er med allt från att utforma frågor, insamling av svar till analys och rapportering. Våra konsulter har många års erfarenhet av att genomföra gästundersökningar för hotell, skidanläggningar och andra typer av turistdestinationer.

Med en gästundersökning hjälper vi er identifierar styrkor och svagheter ur gästernas perspektiv. Vi tar fram en gästundersökning som genererar insikter som hjälper er i ert arbete med att skapa nöjda och lojala gäster. 

 

Skräddarsydd undersökning utifrån era behov

Hela gästundersökningen utformas för att passa just er verksamhet och er ambitionsnivå med undersökningen. Vi på Next har många års erfarenhet av att utformat och genomfört gästundersökningar och vet vilka områden som är viktiga att följa upp och vilken typ av frågor som är viktiga att ställa. Tillsammans med er utvecklar vi en undersökning som passar just er verksamhet.

 

Löpande rapportering

Då en gästundersökning oftast innebär ett ständigt inflöde av svar i takt med att gästerna besöker destinationen så är det viktigt att rapporteringen också kan ske löpande så att ni snabbt kan agera på resultat.

Vi kan bland annat erbjuda en webbaserad rapportportal där era medarbetare får individanpassade rapporter med just den information som varje medarbetare ska ha tillgång till. Ni kan också få ut resultatet i form av färdiga power point rapporter som kan skräddarsys för varje mottagare.

Gästundersökning / gästenkät

Larmsystem för snabbare åtgärder
Vi kan även koppla på larmsystem som via e-post skickar ut notiser till era medarbetare. Larmet kan triggas av olika händelser tex. vid låga betyg, gäster som vill kontaktas av er osv.

Textanalys
Om ni har stora volymer av svar så kan vi även koppla på en kraftfull textanalys. Textanalysen spara er mycket tid genom att automatiskt kategorisera och kvantifiera öppna svar.

Analysrapport
Förutom den löpande rapporteringen sammanställer vi vanligtvis även en utförlig analysrapport som summerar resultatet för tex. en säsongen, kvartal eller år. Vår analys av resultatet ger er vägledning i att prioritera och utforma förbättringsåtgärder.

Vi identifierar vilka kvalitetsfaktorer som driver gästnöjdhet och baserat på resultatet presenterar vi även vi våra slutsatser och ger er konkreta rekommendationer på åtgärder för skapa en bättre gästupplevelse.

 

Exempel på vad rapporteringen av gästundersökningen kan omfatta:

  • Webbaserad rapportportal och dashboards
  • Veckorapporter via epost
  • Larmsystem
  • Utförlig och insiktsgivande rapport med snygg och pedagogisk grafisk presentation.
  • Jämförelse mellan målgrupper och verksamhetsområden.
  • Prioriteringsanalys som visar vad ni bör prioritera för att få ökad gästnöjdhet.
  • Analys av motiveringar och kommentarer.
  • Rekommendationer på konkreta åtgärder.
  • Arbetsbok för framtagning av åtgärdsplaner.
  • Workshop och konsultstöd kring undersökningsresultatet och för att skapa konkreta åtgärdsplaner.

 

Från gästundersökning till åtgärdsplan

Det är viktigt att man agerar på den feedback man samlar in i gästundersökningen och vi kan hjälpa er att gå igenom reesultatet och hjälpa era medarbetare attprocessa fram åtgärder som svarar upp mot undersökningsresultatet (drivkrafterna för gästnöjdhet, problemområden osv). Vi har en arbetsmodell som vi kallar för Action Aid som är utformad för att just omvandla undersökningsresultatet till konkreta åtgärdsplaner.

Vi kan även hjälpa er att utforma en arbetsmodell för hur ni kontinuerligt kan processa gästernas feedback och omvandla gästernas feedback till åtgärdsplaner och förbättringsåtgärder.

+

Kundkommentarer

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

KRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Vill ni göra en Gästundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.