Kundupplevelsediagnos

Vår kundupplevelsediagnos ger er en djupgående och omfattande kartläggning och analys av den kundupplevelse som ni levererar. Kundupplevelsediagnosen ger er ett insiktsgivande beslutsunderlag genom att problem och möjligheter för skapa en bättre kundupplevelse.

Vi kombinerar olika undersökningsmetoder och datakällor till en samlad analys för att identifiera vad era kunder upplever som positivt respektive negativt i olika steg i kundresan. Via denna djupdykning genereras djupare kundinsikter än vad en vanlig kundundersökning får fram.

 

Vår kundupplevelsediagnos bygger både på kvalitativa studier som djupintervjuer, fokusgrupper och/eller observationer med era kunder och information från kvantitativa kundundersökningar (antingen er befintliga kundundersökning eller nya via oss). Våra konsulter kan dessutom kartlägga kundresan eller göra genomkörningar av olika scenarion som identiferats som kritiska steg i kundresan.

 

Kundupplevelsediagos

Resultatet från vår analys av kundupplevelsen redovisas i en skriftlig rapport med rekommendationer på konkreta åtgärder. Kundupplevelsediagnosen kan med fördel kombineras med att vi gör en kartläggning av kundresan om ni inte redan har genomfört en sådan.

Vi rekommenderar att en kundupplevelsediagnos omfattar alla kanaler där ni möter era kunder för att säkra upp att ni levererar en bra kundupplevelse i alla kanaler. Vi kan dock även göre en mindre analys där vi koncentrera oss till en eller ett par enskilda kanaler (tex. er webbsida, eller er kundtjänst) och/eller bara vissa av kundens interaktionstillfällen (tex. köp, service, support osv).

 

 

Vill ni göra en kundupplevelsediagnos?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer