Medarbetarenkät för Eksjö kommun

När vi upphandlade vår medarbetarenkät ställde vi mycket högra krav då det gällande rapporternas design och att få pedagogiska rapporter för samtliga våra många organisatoriska enheter med redovisning av upp till tre nivåer i vår organisationsstruktur.

Jag är extremt nöjd med hur Next hanterade genomförandet av vår medarbetarenkät. Genomförandet gick smidigt och vi fick bra stöd från Next under hela arbetet. Rapporteringen av undersökningen överträffade dessutom våra högt ställda krav på form och innehåll. 

Nu (2017) använder vi Next för andra gången då vi ska genomför vår stora medarbetarenkät och anledningen är enkel! Next är det enda undersökningsföretag som jag hittat som klarar av att leverera en ytterst komplex och stor medarbetarenkät på ett enkelt, pedagogiskt och kostnadseffektivt sätt.

Anders Nermo

Personalchef , Eksjö kommun

 

 

 

 

Uppdragsbeskrivning

Genomförande av en medarbetarenkät / medarbetarundersökning som omfattar samtliga anställda inom Eksjö kommun och som ger kommunledningen och enhetschefer en god överblick över medarbetarnas totala nöjdhet och upplevelse av olika aspekter arbetsmiljön på sin arbetsplats och identifierar eventuella problemområden i arbetsmiljön.

 

Genomförande

Eksjö kommun hade själva tagit fram en enkät som de önskade använda för medarbetarundersökningen. Undersökningen omfattade bland annat de frågor som SKL använder för att mäta Hållbart medarbetarengagemang. Efter en genomgång av enkäten från Eksjö så identifierade Next dock ett flertal olika förbättringar som implementerades i enkäten.

Medarbetarenkäten skickas främst ut med e-post till kommunens medarbetare men de som saknade e-postadresser fick inloggningskoder till enkäten. E-postinbjudan webbenkät och övrigt material som designades i enlighet med Eksjö kommuns grafiska profil.

Resultatet av medarbetarenkäten sammanställdes i en totalrapport med analys samt i nästan 180 chefs- och enhetsrapporter. Rapporterna anpassades till Eksjö kommuns specifika önskemål kring rapporteringsformatet och redovisningsmodeller.

 

Vill du också genomföra en medarbetarenkät?
Klicka nedan för att läsa mer om hur vi arbetar med medarbetarenkäter / medarbetarundersökningar.
Läs mer