Medarbetarundersökning

Nexts medarbetarundersökning är åtgärdsfokuserade och hjälper er att identifiera och prioritera problemområden och förbättringsåtgärder. Ni får ett bra beslutsunderlag för att förbättra er arbetsmiljö och att få ökad nöjdhet och högre medarbetarengagemang. 

Allt från frågor till rapportering är utformat för att ge er en medarbetarundersökning som hjälper er att utvecklas. Förutom själva undersökningen ger vi er gärna stöd i att utveckla åtgärdsplaner.

Vi erbjuder både heltäckande medarbetarundersökningar och mindre omfattande sk. pulsmätningar. Båda dessa typer av undersökningar har sina fördelar och nackdelar och vi kombinerar gärna en större medarbetarundersökning med pulsmätningar för en heltäckande lösning.

 

Kundanpassad medarbetarundersökning

Vi tror inte på standardiserade undersökningar, därför anpassar vi alltid undersökningen utifrån varje kund. Genomförandet anpassas till era förutsättningar för att ge en hög svarsfrekvens och samtidigt en låg arbetsinsats från er sida.

Undersökningen genomförs dock vanligtvis via mobilanpassade webbenkäter via e-post eller inloggningkoder men pappersenkäter och utskick via SMS kan också användas vid behov.

Frågorna vi använder är utformade för att mäta faktorer som har stor betydelse för arbetsmiljön och på att skapa nöjda och engagerade medarbetare. Vi anpassar dock frågorna till er verksamhet för att säkerställa att frågorna passar just er. Till exempel kan olika yrkesgrupper få olika frågor och vi kan mäta hur ni lever upp till er värdegrund.

Vår medarbetarundersökning mäter vanligtvis alltid tre övergripande nyckeltal i form av medarbetarnas nöjdhet via Nöjd medarbetarindex – NMI, medarbetarengagemang via Engagerad medarbetarsindex och lojalitet via Lojal medarbetarindex.


Resultat medarbetarundersökning NMI

Åtgärdsfokuserad analys och tydlig rapport

För att en medarbetarundersökning ska ge bra insikter så krävs en ordentlig analys. Vi analyserar resultatet på flera olika sätt och vi identifierar bla. vilka områden ni bör prioritera för att nå högre medarbetarengagemang och nöjdhet bland medarbetarna.

För att ni ska en mer åtgärdsinriktad analys granskar vi gärna även öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna till eventuella problem.

Förutom att redovisa resultatet på totalnivå så gör vi oftast även enhetsrapporter /chefsrapporter. Olika enheter har olika utmaningar och enhetsrapporterna hjälper er att genomföra rätt åtgärder på rätt ställe i organisationen.

Exempel på vad rapporteringen kan omfatta

  • Tydlig och pedagogisk grafisk presentation.
  • Totalt resultat och egna rapporter per enhet/chef.
  • Nyckeltal för nöjdhet, lojalitet och medarbetarengagemang.
  • Prioriteringsanalys som visar vad som bör prioriteras för ökad nöjdhet respektive medarbetarengagemang.
  • Genomgång och summering av öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna.
  • Rekommendationer på konkreta åtgärder baserade på resultatet av undersökningen.
  • Arbetsbok för framtagning av åtgärdsplaner.
  • Webbaserad rapportportal där ni kan göra egna analyser av resultatet från undersökningen.
  • Workshop kring undersökningsresultatet och utveckling av handlingsplaner.
  • Konsultstöd för att ytterligare arbeta med att identifiera problem och möjligheter, prioritera bland problem och möjligheter och skapa konkreta åtgärdsplaner.

Medarbetarundersökning NMI

Rapportportal för löpande mätningar

En webbaserad rapportportal kan vara en bra lösning vid medarbetarundersökningar av typen pulsmätning. Via webbportalen kan era chefer få individanpassade rapporter och göra egna analyser och rapporter.

Vid pulsmätningar kan vi även koppla på ”larmsystem” som via e-post skickar notiser till berörda personer när vid exempelvis låga betyg för medarbetarengagemang eller vid höga nivåer av stress.

 

Vi hjälper er ta nästa steg

En medarbetarundersökning bör ses som en del i ett större arbete med att utveckla arbetsmiljön. Efter att undersökningen är slutförd är det mycket viktigt att utforma och genomföra åtgärder.

Vi hjälper er gärna att komma vidare med ert åtgärdsarbeten så att er medarbetarundersökning leder till förbättringar. Genom en process med workshops som vi kallar Action Aid kan vi hjälpa er gå från insikt till färdiga handlingsplaner. På så vis hjälper vi er att realisera värdet av er undersökning.

+

Mer om vårt genomförandet av medarbetarundersökningar

Detta är den typiska arbetsgången för en medarbetarundersökning. Vi anpassar gärna processen till era behov och önskemål.

- Förberedelser
- Uppstartsmöte
- Anpassning av frågebatteri
- Grafisk anpassning av webbenkät
- Uppsättning av frågor osv. i enkätverktyg

Datainsamling
- Vi skickar ut medarbetarenkäter via e-post och eller inloggningskoder för de som saknar e-postadress. Även pappersenkäter kan användas vid behov.
- Påminnelser till de som inte svarar
- Övervakning, avstämningar och support

Sammanställning och analys
- Kontroll av data
- Uppsättning av diagram och tabeller
- Analys av resultat, korskörningar osv
- Beräkning av nyckeltal som nöjd medarbetarindex (NMI) osv.
- Analys av motiveringar och förbättringsförslag

Leverans av rapporter och åtgärdsarbete
- Genomgång och presentation av resultat
- Genomförande eller medverkan på Workshops
- Stöttning för att upprätta handlingsplaner

Vill ni göra en medarbetarundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer