Medarbetarundersökning

En medarbetarundersökning är ett bra verktyg för utveckla arbetsmiljön och medarbetarupplevelsen. Vår medarbetarundersökning är åtgärdsinriktad och identifierar svagheter och styrkor samt drivkrafterna för att få både nöjdare och mer engagerade medarbetare. 

Ni får en skräddarsydd medarbetarundersökning som anpassas för just er verksamhet när det gäller frågor, rapportering mm. Vi tar ett helhetsansvar för genomförandet av alla delar av undersökningen. Förutom själva undersökningen kan vi även stötta er i att utveckla åtgärdsplaner.

 

Next erbjuder både en traditionella medarbetarundersökning som täcker ett brett spektrum av frågeområden samt mindre omfattande undersökningar sk. pulsmätningar. Då båda dessa typer av undersökningar har sina fördelar och nackdelar så kombinerar vi gärna en större medarbetarundersökning med korta pulsmätningar för en heltäckande lösning. Mer om pulsmätningar

 

Kundanpassad medarbetarundersökning

Vi utformar ett skräddarsytt upplägg för er medarbetarundersökning där allt från frågor, insamling till rapportering anpassas till er verksamhet. Insamlingen av svar anpassas till era förutsättningar för att ge en hög svarsfrekvens. Vanligtvis samlas svaren in via mobilanpassade webbenkäter som skickas ut via e-post men vi kan även erbjuda tex. inloggningkoder, pappersenkäter och utskick av enkätlänk via SMS.

Vår medarbetarundersökning är utformad för att ge en helhetsbild av medarbetarupplevelsen bland era medarbetare. Enkäten omfattar frågeområden som i oberoende forskningsstudier har bevisat stor betydelse för att skapa nöjda och engagerade medarbetare. Vi anpassar dock enkätens frågor till er verksamhet för att säkerställa att undersökningen passar just er verksamhet, enkäten kan anpassas till och olika yrkesgrupper osv.

Våra medarbetarundersökningar mäter vanligtvis alltid tre övergripande nyckeltal i form av medarbetarnas nöjdhet via Nöjd medarbetarindex – NMI, medarbetarengagemang via Engagerad medarbetarindex och lojalitet via Lojal medarbetarindex.

Åtgärdsfokuserad analys och tydlig rapport

För att en medarbetarundersökning ska ge bra insikter så krävs en ordentlig analys av resultatet. Vi sammanställer och analyserar resultatet och identifierar bla. vilka områden ni bör prioritera för att nå högre medarbetarengagemang och nöjdhet bland medarbetarna.

Betyg och siffror ger aldrig hela bilden av hur medarbetarna upplever arbetssituationen därför granskar vi ofta även öppna svar och motiveringar för en mer djupgående analys.

Förutom att redovisa resultatet på totalnivå så gör vi oftast även enhetsrapporter, tex. per chef/avdelning, arbetsort osv.

Exempel på vad rapporteringen kan omfatta:

  • Analysrapport med tydlig och pedagogisk grafisk presentation.
  • Totalt resultat och egna rapporter per enhet/chef.
  • Nyckeltal för nöjdhet, lojalitet och medarbetarengagemang.
  • Prioriteringsanalys som visar vad som bör prioriteras för ökad nöjdhet respektive medarbetarengagemang.
  • Genomgång och summering av öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna.
  • Rekommendationer på konkreta åtgärder baserade på resultatet av undersökningen.
  • Arbetsbok med tips och mallar för framtagning av åtgärdsplaner.
  • Webbaserad rapportportal där ni kan göra egna analyser av resultatet från undersökningen.
  • Workshop och konsultstöd kring uppföljning och utveckling av handlingsplaner.

Rapportportal

En webbaserad rapportportal kan vara en bra lösning för pulsmätningar men kan även vara bra även vid en årlig  medarbetarundersökning. Via webbportalen får era chefer individanpassade rapporter med just deras medarbetares svar och jämfört med organisationen i helhet och ni kan även göra egna korskörningar och filtreringar (med bibehållen anonymitet).

 

Uppföljning och åtgärder

En medarbetarundersökning bör ses som en del i ett större arbete med att utveckla arbetsmiljön och det är mycket viktigt att ni verkligen agerar på resultatet från undersökningen.

Vi hjälper er gärna att komma vidare med ert åtgärdsarbete så att er undersökning leder till förbättringar. Baserat på process med workshops som vi kallar Action Aid kan vi hjälpa er gå från insikt till färdiga handlingsplaner och därmed hjälpa er att realisera värdet av er medarbetarundersökning.

+

Arbetsgång för medarbetarundersökningar

Detta är den typiska arbetsgången för en medarbetarundersökning. Vi anpassar gärna processen till era behov och önskemål. Vid pulsmätningar så sker datainsamling och rapportering mer frekvent men de flesta momenten är de samma oavsett om det är en årlig medarbetarundersökning eller en som sker mer löpande.

- Förberedelser
- Uppstartsmöte
- Anpassning av frågebatteri
- Grafisk anpassning av webbenkät
- Uppsättning av frågor osv. i enkätverktyg

Datainsamling
- Vi skickar ut medarbetarenkäter via e-post och eller inloggningskoder för de som saknar e-postadress. Även pappersenkäter kan användas vid behov.
- Påminnelser till de som inte svarar
- Övervakning, avstämningar och support

Sammanställning och analys
- Kontroll av data
- Uppsättning av diagram och tabeller
- Analys av resultat, korskörningar osv
- Beräkning av nyckeltal som nöjd medarbetarindex (NMI) osv.
- Analys av motiveringar och förbättringsförslag

Leverans av rapporter och åtgärdsarbete
- Genomgång och presentation av resultat
- Genomförande eller medverkan på Workshops
- Stöttning för att upprätta handlingsplaner
+

Kundkommentarer

KRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

Eksjö Kommun
Jag är extremt nöjd med hur Next hanterade genomförandet av vår medarbetarundersökning. Genomförandet gick smidigt och vi fick bra stöd från Next under hela arbetet. Rapporteringen av undersökningen överträffade dessutom våra högt ställda krav på form och innehåll.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

Vill ni göra en medarbetarundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer