Medarbetarundersökning

En medarbetarundersökning är ett bra verktyg för utveckla medarbetarupplevelsen. Via next får ni en kundanpassad och åtgärdsinriktad medarbetarundersökning som hjälper er få nöjda och engagerade medarbetare. 

Vi tar ett helhetsansvar för genomförandet av alla delar av medarbetarundersökningen. Vi hanterar allt från anpassning av frågor, insamling av svar till sammanställning och analys av resultatet. Förutom själva undersökningen kan vi även stötta er i att utveckla åtgärdsplaner.

 

Vi erbjuder både heltäckande medarbetarundersökningar samt mindre omfattande pulsmätningar. De båda typerna kan gärna kombineras för en heltäckande lösning. Mer om pulsmätningar

 

Kundanpassad medarbetarundersökning

Alla organisationer är olika, därför utformar vi en medarbetarundersökning anpassad till er verksamhet. Allt från frågor, metod för insamling av svar till rapportering anpassas till era behov och önskemål.

Vanligtvis samlas svaren in via mobilanpassade webbenkäter som skickas ut via e-post men vi kan även erbjuda tex. inloggningkoder, pappersenkäter och utskick av enkätlänk via SMS. Tillsammans bestämmer vi vad som passar er organisation bäst för att nå en hög svarsfrekvens.

Mäter det som är viktigt

Vår heltäckande medarbetarundersökning är utformad för att följa upp medarbetarupplevelsen och arbetsmiljön ur fler perspektiv. Enkäten bygger på frågeområden som flera oberoende forskningsstudier visst att har stor betydelse för en god arbetsmiljö och engagerad medarbetare. Vi anpassar dock enkäten till er verksamhet och frågorna kan även anpassas till olika yrkesgrupper eller avdelningar inom er verksamhet.

Vår medarbetarundersökning mäter vanligtvis alltid tre övergripande nyckeltal i form av medarbetarnas nöjdhet via Nöjd medarbetarindex – NMI, medarbetarengagemang via Engagerad medarbetarindex och lojalitet via Lojal medarbetarindex.

Åtgärdsfokuserad analys och rapport

Resultat presenteras grafisk i rapporter som tydlig redovisar alla resultat. För att medarbetarundersökningen ska ge er bra vägledning så analyserar vi resultatet och lyfter fram det som är mest intressant i resultatet.

Vi identifierar även vilka områden ni bör prioritera för att nå högre medarbetarengagemang och nöjdhet bland medarbetarna.

Betyg och siffror ger dock aldrig hela bilden av medarbetarna upplever arbetssituationen. Därefter granskar vi gärna även öppna svar och motiveringar för en mer djupgående analys som förklarar ”varför”.

Förutom att redovisa resultatet på totalnivå gör vi oftast även enhetsrapporter, dessa rapporter redovisar resultatet per tex. chef, avdelning eller arbetsort.

Exempel på vad rapporteringen kan omfatta:

  • Analysrapport med tydlig och pedagogisk grafisk presentation.
  • Totalt resultat och egna rapporter per enhet/chef.
  • Nyckeltal för nöjdhet, lojalitet och medarbetarengagemang.
  • Prioriteringsanalys som visar vad som bör prioriteras för ökad nöjdhet respektive medarbetarengagemang.
  • Genomgång av öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna.
  • Rekommendationer på konkreta åtgärder baserade på resultatet av undersökningen.
  • Arbetsbok med tips och mallar för framtagning av åtgärdsplaner.
  • Webbaserad rapportportal där ni kan göra egna analyser av resultatet från undersökningen.
  • Workshop och konsultstöd kring uppföljning och utveckling av handlingsplaner.

Rapportportal

En webbaserad rapportportal kan vara en bra lösning för pulsmätningar, det kan ibland även  vara användbart vid en årlig medarbetarundersökning. Via webbportalen får era chefer rapporter med just deras medarbetares svar, det presenteras jämfört med organisationen i helhet. Ni får även tillgångar att göra egna korskörningar och filtreringar (med bibehållen anonymitet).

 

Uppföljning och åtgärder

En medarbetarundersökning i sig skapar inte en bättre arbetsmiljön, därför är det mycket viktigt att ni verkligen agerar på resultatet från undersökningen.

Med hjälp av en process som vi kallar Action Aid kan vi hjälpa er omvandla insikterna från er medarbetarundersökning till handlingsplaner.

+

Arbetsgång för medarbetarundersökningar

Detta är den typiska arbetsgången för en medarbetarundersökning. Vi anpassar gärna processen till era behov och önskemål. Vid pulsmätningar så sker datainsamling och rapportering mer frekvent men de flesta momenten är de samma oavsett om det är en årlig medarbetarundersökning eller en som sker mer löpande.

- Förberedelser
- Uppstartsmöte
- Anpassning av frågebatteri
- Grafisk anpassning av webbenkät
- Uppsättning av frågor osv. i enkätverktyg

Datainsamling
- Vi skickar ut medarbetarenkäter via e-post och eller inloggningskoder för de som saknar e-postadress. Även pappersenkäter kan användas vid behov.
- Påminnelser till de som inte svarar
- Övervakning, avstämningar och support

Sammanställning och analys
- Kontroll av data
- Uppsättning av diagram och tabeller
- Analys av resultat, korskörningar osv
- Beräkning av nyckeltal som nöjd medarbetarindex (NMI) osv.
- Analys av motiveringar och förbättringsförslag

Leverans av rapporter och åtgärdsarbete
- Genomgång och presentation av resultat
- Genomförande eller medverkan på Workshops
- Stöttning för att upprätta handlingsplaner
+

Kundkommentarer

KRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

Eksjö Kommun
Jag är extremt nöjd med hur Next hanterade genomförandet av vår medarbetarundersökning. Genomförandet gick smidigt och vi fick bra stöd från Next under hela arbetet. Rapporteringen av undersökningen överträffade dessutom våra högt ställda krav på form och innehåll.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

Vill ni göra en medarbetarundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer