Medarbetarundersökning

Vår medarbetarundersökning ger er ett bra beslutsunderlag för att utveckla medarbetarupplevelsen. Ni får en åtgärdsinriktad medarbetarundersökning som identifierar vilka områden ni bör prioritera för att få nöjda och engagerade medarbetare.

Vi erbjuder både en heltäckande medarbetarundersökning samt mindre omfattande sk. pulsmätningar. 

Vi tar ett helhetsansvar för genomförandet av er medarbetarundersökning och hanterar allt från anpassning av frågor, insamling av svar till sammanställning och analys av resultatet. Ni kan luta er tillbaka och spara på krafterna tills åtgärdsarbetet ska starta.

 

Kundanpassad medarbetarundersökning

Alla organisationer är olika, därför anpassar vi medarbetarundersökningen till just er verksamhet. Allt från frågor, metod för insamling av svar till rapportering anpassas för att få en undersökning som passar er organisation. Vanligtvis samlas svaren in via en webbenkät som distribueras via e-post eller SMS. Vi kan även erbjuda andra insamlingsmetoder om ni har andra behov.

 

Vi mäter det som är viktigt

Vår medarbetarundersökning är utformad som en heltäckande undersökning och omfattar ett tiotal olika frågeområden som exempelvis: trivsel, ansvar och befogenheter, arbetsbelastning/stress, närmaste chef, jämställdhet, fysisk arbetsmiljö osv. Frågorna i enkäten kan i hög grad även anpassas till er verksamhet.

Exempel på frågeställningar vår medarbetarundersökning besvarar

 • Hur nöjda och engagerade är medarbetarna och vilka faktorer bör ni fokusera på att förbättra?
 • Finns det brister i den fysiska arbetsmiljön, vilka är de?
 • Förekommer det mobbing, särbehandling eller andra former av trakasserier?
 • Vilka förbättringar/förändringar föreslår medarbetarna?

Vi mäter oftast tre övergripande nyckeltal i form av: medarbetarnas nöjdhet via Nöjd medarbetarindex – NMI, medarbetarengagemang via Engagerad medarbetarindex och lojalitet via Lojal medarbetarindex.

Medarbetarundersökning

 

Åtgärdsfokuserad medarbetarundersökning

Vi analyserar och sammanställer resultatet från er medarbetarundersökning till en utförlig analysrapport. I rapporten visas era styrkor och svagheter samt vilka områden ni bör prioritera för att nå högre medarbetarengagemang och nöjdhet bland medarbetarna.

Betyg och siffror ger aldrig hela bilden av hur medarbetarna upplever arbetssituationen. Därför granskar vi gärna även öppna svar och motiveringar för att få en mer djupgående analys.

Förutom en totalrapport levererar vi även enhetsrapporter för en viss enhet, chef, avdelning och/eller arbetsort osv. Vi kan även erbjudan tillgång till en webbaserad rapportportal där ni kan göra egna korskörningar och filtreringar (med bibehållen anonymitet).

Exempel på vad rapporteringen kan omfatta:

 • Analysrapport med tydlig och pedagogisk grafisk presentation och rekommendationer på konkreta åtgärder baserade på resultatet av undersökningen.
 • Rapporter per enhet/chef.
 • Nyckeltal för nöjdhet, lojalitet och medarbetarengagemang.
 • Prioriteringsanalys som visar vilka områden som bör prioriteras.
 • Analys av öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna.
 • Webbaserad rapportportal där ni kan göra egna analyser.
 • Workshop och konsultstöd kring uppföljning och utveckling av åtgärdsplaner.
 • Arbetsbok med tips och mallar för framtagning av åtgärdsplaner.

 

Pulsundersökning för kontinuerlig uppföljning

Genom att kombinera en större medarbetarundersökning och en pulsundersökning kan vi skapa både en helhetsbild och en kontinuerlig uppföljning av bla. medarbetarengagemang. Vi kan anpassa frågorna i pulsmätningarna så att olika frågor ställs för olika grupper av medarbetare utifrån vilka områden som behöver följas upp på just deras enhet.

Era chefer får individanpassade rapporter med färdiga grafer som redovisar resultat över tid samt en jämförelse med organisations resultat mm.

Pulsmätningar

 

Från medarbetarundersökning till åtgärdsplaner

En medarbetarundersökning i sig skapar inte en bättre arbetsmiljön. Med våra rekommendationer på åtgärder får ni dock bra hjälp med att komma igång med åtgärdsarbetet. Vi kan även ge er ytterligare stöttning i att processa resultatet och ta fram åtgärder genom att vår arbetsprocess Action Aid.

+

Arbetsgång för medarbetarundersökningar

Detta är den typiska arbetsgången för en medarbetarundersökning. Vi anpassar gärna processen till era behov och önskemål. Vid pulsmätningar så sker datainsamling och rapportering mer frekvent men de flesta momenten är de samma oavsett om det är en årlig medarbetarundersökning eller en som sker mer löpande.

- Förberedelser
- Uppstartsmöte
- Anpassning av frågebatteri
- Grafisk anpassning av webbenkät
- Uppsättning av frågor osv. i enkätverktyg

Datainsamling
- Vi skickar ut medarbetarenkäter via e-post och eller inloggningskoder för de som saknar e-postadress. Även pappersenkäter kan användas vid behov.
- Påminnelser till de som inte svarar
- Övervakning, avstämningar och support

Sammanställning och analys
- Kontroll av data
- Uppsättning av diagram och tabeller
- Analys av resultat, korskörningar osv
- Beräkning av nyckeltal som nöjd medarbetarindex (NMI) osv.
- Analys av motiveringar och förbättringsförslag

Leverans av rapporter och åtgärdsarbete
- Genomgång och presentation av resultat
- Genomförande eller medverkan på Workshops
- Stöttning för att upprätta handlingsplaner
+

KundkommentarerKRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

 

 

Vill ni göra en medarbetarundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.