Medarbetarundersökning

Vår medarbetarundersökning är åtgärdsfokuserade och hjälper er att identifiera och prioritera rätt åtgärder. Ni får en medarbetarundersökning som hjälper er nå ökad nöjdhet och medarbetarengagemang. Allt från frågor till rapportering anpassas för att passar just er. Förutom själva undersökningen ger vi er gärna stöd i att utveckla åtgärdsplaner.

 

Vi erbjuder både heltäckande medarbetarundersökningar och mindre omfattande undersökningar som görs mer frekvent sk. pulsmätningar. Båda dessa typer av undersökningar har sina fördelar och nackdelar och vi kombinerar gärna en större medarbetarundersökning med pulsmätningar för en heltäckande lösning.

Vid genomförandet medarbetarundersökningar följer vi en genomtänkt och flexibel process som ger en hög svarsfrekvens. Datainsamlingen sker med fördel via mobilanpassade webbenkäter men pappersenkäter kan också användas vid behov.

 

Skräddarsydd medarbetarundersökning

Frågorna vi använder är konkreta och tydliga och är baserade på omfattande forskning kring vad som skapar en bra arbetsmiljö och nöjda och engagerade medarbetare. Vi anpassar frågorna till er verksamhet och yrkesgrupper så att undersökningen blir relevanta för just er organisation och era medarbetare.

Om ni vill infoga egna/andra frågor eller använda frågor kopplat till er värdegrund så är det inga problem. Har ni en färdig medarbetarenkät så kan vi även använda dem.

Vår medarbetarundersökning mäter vanligtvis alltid tre övergripande nyckeltal i form av medarbetarnas nöjdhet via Nöjd medarbetarindex – NMI, medarbetarengagemang via Engagerad medarbetarsindex och lojalitet via Lojal medarbetarindex.


Resultat medarbetarundersökning NMI

Åtgärdsfokuserad analys och rapport

För att en medarbetarundersökning ska ge bra insikter så krävs en ordentlig analys av resultatet. Via vår analys identifierar vi vilka områden ni bör prioritera för att nå högre engagemang och nöjdhet bland medarbetarna.

Att bara studera betyg och annan statistik räcker inte om man vill göra rätt åtgärder. Vi granskar därför även öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna till eventuella problem för att få mer åtgärdsinriktad analys. Utifrån våra analyser ger vi er även rekommendationer på konkreta åtgärder.

Förutom att redovisa resultatet på totalnivå så gör vi oftast även enhetsrapporter /chefsrapporter. Denna nedbrytning på enhetsnivå hjälper er att genomföra åtgärder på rätt ställe i organisationen.

 

Rapportering via rapportportal

En webbaserad rapportportal kan vara en bra lösning vid pulsmätningar. Via webbportalen kan era chefer få individanpassade rapporter och sätta ihop egna analyser och rapporter. Rapportportalen kan integreras med ett kraftfullt systemstöd för åtgärdsplaner.

Vi kan även koppla på ”larmsystem” som via e-post larmar slår larm till berörda personer vid exempelvis låga betyg för medarbetarengagemang eller höga nivåer av stress.

 

Medarbetarundersökning NMI

Exempel på frågor som vår medarbetarundersökning besvarar:

  • Hur nöjda, lojala och engagerade är medarbetarna?
  • Vilka faktorer bör vi fokusera på för att förbättra övergripande grad av nöjdhet och engagemang?
  • Hur medarbetarna värderar faktorer som arbetsuppgifterna, trivsel, samarbete osv.
  • Hur nöjda är medarbetarna med deras närmaste chef och ledningen?
  • Finns det alarmerande nivåer av stress?
  • Vilka förbättringar/förändringar föreslår medarbetarna?

 

Vi hjälper er ta nästa steg

En medarbetarundersökning bör som en del i ett större arbete med att utveckla arbetsplatsen för medarbetarna. Om man inte är inställda på att göra någon form av åtgärder är det bättre att inte göra någon undersökning.

Vi hjälper er gärna att komma vidare med ert åtgärdsarbeten så att er undersökning leder till förbättringar. Genom en process med workshops som vi kallar Action Aid kan vi hjälpa er gå från insikt till färdiga handlingsplaner. På så vis hjälper vi er att realisera värdet av er medarbetarundersökning.

 

Vill ni göra en medarbetarundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer