Medarbetarundersökning

Nexts medarbetarundersökningar är åtgärdsfokuserade och hjälper er att identifiera och prioritera problemområden och förbättringsåtgärder. Ni får ett bra beslutsunderlag för att förbättra er arbetsmiljö och att få ökad nöjdhet och medarbetarengagemang. 

Allt från frågor till rapportering är utformat för att ge en medarbetatarundersökning som hjälper er att utvecklas. Förutom själva undersökningen ger vi er gärna stöd i att utveckla åtgärdsplaner.

 

Vi erbjuder både heltäckande medarbetarundersökningar och mindre omfattande sk. pulsmätningar. Båda dessa typer av undersökningar har sina fördelar och nackdelar och vi kombinerar gärna en större medarbetarundersökning med pulsmätningar för en heltäckande lösning.

Genomförandet följer en genomtänkt och flexibel process som anpassas till era förutsättningar för att ge en hög svarsfrekvens och samtidigt en låg arbetsinsats från er sida.

Undersökningen genomförs vanligtvis via mobilanpassade webbenkäter via e-post eller inloggningkoder men pappersenkäter och även utskick via SMS kan användas vid behov.

 

Kundanpassad medarbetarundersökning

Frågorna vi använder är utformade för att mäta faktorer som har stor betydelse för arbetsmiljön och på att skapa nöjda och engagerade medarbetare. Vi anpassar dock frågorna i medarbetarenkäten till er verksamhet för att säkerställa att frågorna passar just er. Till exempel kan olika yrkesgrupper inom er organisation få olika frågor.

Vår medarbetarundersökning mäter vanligtvis alltid tre övergripande nyckeltal i form av medarbetarnas nöjdhet via Nöjd medarbetarindex – NMI, medarbetarengagemang via Engagerad medarbetarsindex och lojalitet via Lojal medarbetarindex.


Resultat medarbetarundersökning NMI

Åtgärdsfokuserad analys och tydlig rapport

För att en medarbetarundersökning ska ge bra insikter så krävs en ordentlig analys. Vi identifierar bla. vilka områden ni bör prioritera för att nå högre engagemang och nöjdhet bland medarbetarna.

För att ni ska en mer åtgärdsinriktad analys granskar vi gärna även öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna till eventuella problem.

Utifrån våra analyser ger vi er även rekommendationer på konkreta åtgärder.

Förutom att redovisa resultatet på totalnivå så gör vi oftast även enhetsrapporter /chefsrapporter. Olika enhetet har olika utmaningar och enhetsrapporterna hjälper er att genomföra rätt åtgärder på rätt ställe i organisationen.

 

Rapportportal för löpande mätningar

En webbaserad rapportportal kan vara en bra lösning vid en medarbetarundersökning av typen pulsmätning. Via webbportalen kan era chefer få individanpassade rapporter och göra egna analyser och rapporter. Rapportportalen kan integreras med ett kraftfullt systemstöd för åtgärdsplaner.

Vid pulsmätningar kan vi även koppla på ”larmsystem” som via e-post skickar notiser till berörda personer när vid exempelvis låga betyg för medarbetarengagemang eller vid höga nivåer av stress.

 

Medarbetarundersökning NMI

Exempel på frågor som vår medarbetarundersökning besvarar:

  • Hur nöjda, lojala och engagerade är medarbetarna?
  • Vilka faktorer bör vi fokusera på för att förbättra övergripande grad av nöjdhet och medarbetarengagemang?
  • Hur medarbetarna värderar faktorer som arbetsuppgifterna, trivsel, samarbete osv.
  • Hur nöjda är medarbetarna med deras närmaste chef och ledningen?
  • Finns det alarmerande nivåer av stress?
  • Vilka förbättringar/förändringar föreslår medarbetarna?

 

Vi hjälper er ta nästa steg

Medarbetarundersökningar bör ses som en del i ett större arbete med att utveckla arbetsmiljön. Efter att undersökningen är slutförd är det mycket viktigt att utforma och genomföra åtgärder.

Vi hjälper er gärna att komma vidare med ert åtgärdsarbeten så att er medarbetarundersökning leder till förbättringar. Genom en process med workshops som vi kallar Action Aid kan vi hjälpa er gå från insikt till färdiga handlingsplaner. På så vis hjälper vi er att realisera värdet av er undersökning.

 

Vill ni göra en medarbetarundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer