Mystery shopping

Mystery shopping är ett bra sätt att få svar på hur väl organisationen hanterar olika typer av  kundkontakter tex. hur en reklamation hanteras, vilken hjälp man får när man gör en förfrågan, hantering speciella önskemål kring mat på en restaurang osv.  Mystery shopping vara ett bra verktyg i alla sammanhang där det finns kundkontakt så som restauranger, verkstäder, kundtjänst/support osv.

 

En fördel med mystery shopping jämfört med en vanlig kundundersökning är att vi i förväg kan bestämma vad shopparen ska kontrollera. Därmed kan vi göra kontroller på en mycket mer detaljerad nivå än via en vanligt kundundersökning. Mystery Shopping kan dock aldrig ersätta feedback från era riktiga kunder men genom att i förväg instruera en mystery shopper vad de ska titta efter och hur de ska agera man kan få information som man inte kan avkräva att en kund vare sig ska komma ihåg eller orka besvara frågor kring.

 


Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.