PERSONALUNDERSÖKNING

Vår personalundersökning ger er ett bra beslutsunderlag för att utveckla medarbetarupplevelsen. Ni får en åtgärdsinriktad medarbetarenkät som identifierar vilka områden ni bör prioritera för att få nöjda och engagerade medarbetare.

Vi erbjuder både en heltäckande personalenkät samt mindre omfattande sk. pulsmätningar. 

Vi tar ett helhetsansvar för genomförandet och hanterar allt från anpassning av frågor, insamling av svar till sammanställning och analys av resultatet. Ni kan luta er tillbaka och spara på krafterna tills åtgärdsarbetet ska starta.

 

Kundanpassad personalundersökning

Alla organisationer är olika, därför anpassar vi genomförandet av personalundersökningen till just er verksamhet. Allt från frågor, metod för insamling av svar till rapportering anpassas för att få en undersökning som passar er organisation. Vanligtvis samlas svaren in via en webbenkät som distribueras via e-post eller SMS. Vi kan även erbjuda andra insamlingsmetoder om ni har andra behov.

 

Vi mäter det som är viktigt

Vår personalundersökning är utformad som en heltäckande undersökning och omfattar ett tiotal olika frågeområden som exempelvis: trivsel, ansvar och befogenheter, arbetsbelastning/stress, närmaste chef, jämställdhet, fysisk arbetsmiljö osv. Frågorna i enkäten kan i hög grad även anpassas till er verksamhet.

Exempel på frågeställningar vår personalundersökning besvarar

 • Hur nöjda och engagerade är medarbetarna och vilka faktorer bör ni fokusera på att förbättra?
 • Finns det brister i den fysiska arbetsmiljön, vilka är de?
 • Förekommer det mobbing, särbehandling eller andra former av trakasserier?
 • Vilka förbättringar/förändringar föreslår medarbetarna?

Vi mäter oftast tre övergripande nyckeltal i form av: medarbetarnas nöjdhet via Nöjd medarbetarindex – NMI, medarbetarengagemang via Engagerad medarbetarindex och lojalitet via Lojal medarbetarindex.

Medarbetarundersökning

 

Analys och rapportering

Vi analyserar och sammanställer resultatet till en utförlig analysrapport. I rapporten visas era styrkor och svagheter samt vilka områden ni bör prioritera för att nå högre medarbetarengagemang och nöjdhet bland medarbetarna.

Betyg och siffror ger aldrig hela bilden av hur medarbetarna upplever arbetssituationen. Därför granskar vi gärna även öppna svar och motiveringar för att få en mer djupgående analys.

Förutom en totalrapport levererar vi även enhetsrapporter för en viss enhet, chef, avdelning och/eller arbetsort osv. Vi kan även erbjudan tillgång till en webbaserad rapportportal där ni kan göra egna korskörningar och filtreringar (med bibehållen anonymitet).

Exempel på vad rapporteringen kan omfatta:

 • Analysrapport med tydlig och pedagogisk grafisk presentation och rekommendationer på konkreta åtgärder baserade på resultatet av undersökningen.
 • Rapporter per enhet/chef.
 • Nyckeltal för nöjdhet, lojalitet och medarbetarengagemang.
 • Prioriteringsanalys som visar vilka områden som bör prioriteras.
 • Analys av öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna.
 • Webbaserad rapportportal där ni kan göra egna analyser.
 • Workshop och konsultstöd kring uppföljning och utveckling av åtgärdsplaner.
 • Arbetsbok med tips och mallar för framtagning av åtgärdsplaner.

Från personalundersökning till åtgärdsplaner

En personalundersökning i sig skapar inte en bättre arbetsmiljön. Med våra rekommendationer på åtgärder får ni dock bra hjälp med att komma igång med åtgärdsarbetet. Vi kan även ge er ytterligare stöttning i att processa resultatet och ta fram åtgärder genom att vår arbetsprocess Action Aid.

 

 

Vill ni göra en personalundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.