Pulsmätning för medarbetare

Med en pulsmätning riktad till era medarbetare kan vi hjälpa er att fånga upp hur era medarbetare upplever olika faktorer i arbetssituation som tex. stress, kommunikation osv. 

Vi skräddarsyr er pulsmätning så att de passar just er och era förutsättningar och önskemål. Vi tar fram ett kundanpassat upplägg där frågor, insamling av svar och rapportering utformas i samråd med er. Pulsmätningar kan gärna samköras med en större medarbetarundersökning för att kunna dra nytta av styrkorna från båda dessa typer av undersökningar.

 

Pulsmätning anpassad till era behov

Pulsmätningen kan utformas på lite olika sätt och kan anpassas utifrån olika syften och behov. Enkäten kan exempelvis utformas för att följa upp resultaten från en mer omfattande undersökning och följa upp identifierade problemområden och huvudsakliga nyckeltal.

Vi kan anpassa innehållet i er pulsmätning med olika versioner för olika grupper av medarbetare så att undersökningen får optimal relevans. Vi hjälper er gärna att ta fram en enkät som följer upp de områden som är mest relevanta för just er.

Insamling av svar sker vanligtvis med en mobilanpassade webbenkät som skickas ut till medarbetarna via e-post eller via SMS. Pulsmätningarna kan även distribuerad på andra sätt om något annat passar er bättre.

 

Tydlig och lättöverskådlig rapportering

Vi erbjuder flera olika sätt för er att ta del av resultatet från pulsmätningen men vi rekommenderar en totalrapport med analys som kompletteras med rapporter per chef och/eller avdelningar eller arbetsort. Resultatet presenterar vi antingen som skriftliga rapporter eller via en webbaserad rapportportal.

Via webbportalen kan era chefer få individanpassade rapporter som ger en tydlig översikt över resultatet och via analysverktyget kan ni även göra egna analyser och rapporter. Vi kan även koppla på larmsystem skickar notiser till berörda personer vid låga betyg för tex. medarbetarengagemang eller vid för höga nivåer av stress.

Exempel på vad rapporteringen kan omfatta:

  • Totalrapport med resultat över tid och jämförelse mellan enheter organisatorisk enhet.
  • Tydlig och lättläst grafisk presentation av resultatet.
  • Egna rapporter per organisatorisk enhet.
  • Webbaserad rapportering och/eller rapporter i power point.
  • Larmsystem med aviseringar vid låga resultat/negativ utveckling av resultat.
  • Arbetsbok eller systemstöd för åtgärdsplaner. 

 

Vi stöttar er hela vägen

För oss är det viktigt att våra undersökningar leder till förbättringar. Vi hjälper er gärna att sätta en arbetsprocess kring er pulsmätning ska flyta på tex. då det gäller insamling av svar, rapportering och utveckling av åtgärder.

+

KundkommentarerKRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

Eksjö Kommun
Jag är extremt nöjd med hur Next hanterade genomförandet av vår medarbetarundersökning. Genomförandet gick smidigt och vi fick bra stöd från Next under hela arbetet. Rapporteringen av undersökningen överträffade dessutom våra högt ställda krav på form och innehåll.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

 

Vill ni veta mer om pulsmätningar för medarbetare?


Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer