Pulsmätningar

Pulsmätningar är korta undersökningar som görs med tätare intervaller än ”vanliga” medarbetarundersökningar. Pulsmätningar kan gärna samkörs med större mätningar så att man utnyttjar båda undersökningarnas styrkor. Pulsmätningar kan hjälpa er att tex. följa upp vissa delar av arbetsmiljön eller kontrollera om de åtgärder ni gör kring arbetsmiljön får önskad effekt.

Vi skräddarsyr er pulsmätning och utformar ett upplägg där frågor, insamling av svar och rapporteringsformer utformas i samråd med er. Ni får därmed en pulsmätning som passar för just er.

 

Pulsmätningar utifrån era behov

Undersökningen kan utformas på lite olika sätt och kan anpassas utifrån olika syften och behov. Pulsmätningen kan exempelvis utformas för att följa upp resultaten från en mer omfattande medarbetarundersökning och följa upp problemområden och huvudsakliga nyckeltal.

Vi kan anpassa innehållet i enkäten till olika avdelningar och/eller grupper av medarbetare för optimal relevans. Vi hjälper er att ta fram en enkät som hjälper er att följa upp de områden som är mest relevanta för just er.

Insamling av svar sker vanligtvis med en mobilanpassade webbenkät som skickas ut med e-post eller via SMS. Enkäterna kan vid även distribuerad på andra sätt om något annat passar er bättre. Ni kan själva lägga till deltagare och bakgrundsdata och distribuera undersökningen eller också kan nu överlåta datainsamlingen till oss.

 

Tydlig och lättöverskådlig rapportering

Vi kan erbjuda flera olika sätt för er att ta del av resultatet men en totalrapport med analys kompletterad med rapporter per chef och/eller avdelningar eller arbetsort är det vi rekommenderar.

Resultatet presenterar antingen som skriftliga rapporter i power point eller via en webbaserad rapportportal.

Via webbportalen kan era chefer få individanpassade rapporter som ger en tydlig översikt över resultatet och via analysverktyget kan användarna även ges möjlighet att göra egna analyser och rapporter.

 

Vi kan även koppla på larmsystem skickar notiser till berörda personer vid låga betyg för tex. medarbetarengagemang eller vid för höga nivåer av stress.

 

Vi stöttar er hela vägen

För oss är det viktigt att våra undersökningar leder till förbättringar. Vi hjälper er gärna att sätta en arbetsprocess kring insamling av svar, rapportering och kan även stötta mer kring processen med utveckling av åtgärder osv.

 

Vill ni göra pulsmätningar?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer