Undersökning om mellangrödor

 

 

 

 

 

 

Hej,
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) genomför en studie om mellangrödor.  Genom undersökningen önskar vi få information om hur svenska lantbrukare tänker och agerar då det gäller mellangrödor. Vi vill på detta sätt lära från er lantbrukare och förstå er syn på användandet av mellangrödor.

Med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) har vi slumpvis valt ut 3000 heltidsjordbrukare som är specialiserade inom växtodling. SCB har baserat urvalet på lantbruksregistret. Du är en av dem som blivit slumpvis utvald att delta i studien. Det det spelar igen roll om du använder mellangrödor eller inte.

Resultaten kommer att sammanställas och analyseras av SLU och kan komma att presenteras på seminarier och workshops, i populärvetenskapliga artiklar, rapporter och vetenskapliga tidskrifter.

Datainsamlingen sker i samarbete med Next Research and Consulting AB i enkätverktyget ActionDialog. Next Research and Consulting AB säkerställer att all information du lämnar i enkäten kommer att hanteras anonymt och konfidentiellt. Informationen kommer inte att kunna kopplas till personuppgifter om dig. Next Research and Consulting AB sparad era personuppgifter i max 6 månader.

Dina svar är värdefulla, unika och kan inte ersättas av svar från någon annan. Dina svar är väldigt viktiga för oss.

Det tar cirka 10 minuter att besvara enkäten.

 

Så svarar du

Frågeformuläret besvaras elektroniskt via den länk som du fått via epost alternativt via SMS.

 

 

Dina rättigheter enligt GDPR

GDPR ger dig följande rättigheter gällande hur vi behandlar dina personuppgifter:

  • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
  • Rätt att få rättat till felaktiga personuppgifter i våra system
  • Rätt att få raderat dina personuppgifter från våra system, såvida vi inte har berättigade intressen eller rättslig förpliktelse att fortsätta behandla dem.
  • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
  • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
  • Rätt att återkalla ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter
  • Rätt till dataportabilitet (att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format)

Om du meddelar oss att du vill utöva någon av dessa rättigheter ska vi svara inom 30 dagar samt meddela eventuella berörda partners om detta så att de också kan vidta nödvändiga åtgärder. Vi informerar dessa partners men vi är inte ansvariga för deras handlingar utifrån din förfrågan så du kan eventuellt behöva kontakta dem själv för att följa upp ditt ärende.

Du har alltid rätt att få ett utdrag om de personuppgifter vi har registrerade om dig. Vid begäran ska du få ett utdrag över dessa uppgifter inom 30 dagar. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade/ändrade eller radera. För att säkerställa att du har rätt att ta del av eller att ha rätt att begära ändringar så kan vi komma att krav att du kan legitimera dig i samband med din förfrågan, detta för att skydda dina personuppgifter från obehöriga. För att få ut ett registerutdrag, kontaktar du oss via mail, telefon eller brev genom de kontaktuppgifter som finns i slutet av denna policy.

 

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Generellt sett är det principen om intresseavvägning som är den rättsliga grund som används för att vi hanterar era personuppgifter. Nexts och våra uppdragsgivares intresse av att vi kan hantera era personuppgifter i syfte att genomföra undersökningen anses väga tyngre än ert intresse av att era personuppgifter inte behandlas av oss. Vi hanterar dock inte mer uppgifter om er än vad som är nödvändigt för att genomföra den aktuella undersökningen. Oftast rör det sig endast om ditt namn, din e-postadress och eller telefonnummer. Du kan alltid kontakta oss för att framföra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.

 

Kontakt gällande hantering av personuppgifter

Om du har frågor ring om behandling av dina personuppgifter eller om du önskar dra tillbaks ditt samtycke eller invända mot en intresseavvägning kan du kontakta oss enligt nedan. Vårt dataskyddsombud är Sven-Tore Bengtsson.

Kontaktuppgifter
E-post: support@nextconsulting.se
eller telefon 054-770 12 92

Postadress
Next Research & Consulting AB
Hybelejens gata 2
653 40, Karlstad

Organisationsnummer: 556939-7242