Blogg - Inlägg med tagg: Attityder

Latest Posts

28 nov 2013

En marknadsundersökning kan inte besvara alla frågor

Skriven av Sven-Tore Bengtsson Kommentera

Marknadsundersökningar är bra på att förklara attityder men betydligt sämre på att förutspå mänskligt beteende.  En marknadsundersökning som baseras på att ställa frågor kan tex. visa vilken attityd de som svarar har till en viss produkt, ett varumärke, olika beteenden osv. Huruvida attityden sedan överförs i att kunderna faktiskt väljer att köpa en viss produkt är dock mycket ovisst. Vi människor är inte så rationella som vi många gånger vill tro och mycket av vårt agerande går på rutin och instinkt snarare än logiska resonemang och medvetna val. Detta gör det väldigt svårt att förutspå mänskligt beteende.

Ett exempel på en marknadsundersöknings oförmåga att förutspå mänskligt beteende är hur de allra flesta uppfinningar inte blir kommersiella framgångar. I många fall har det säkert genomförts någon form av marknadsundersökning som pekar på att folk tycker att produkten är en bra idé och att det är produkt de skulle köpa och producenten går vidare och lanserar produkten. Den positiva attityden som en marknadsundersökning pekat på överförs emellertid många gånger aldrig till ett faktiskt köp av produkten.

 

Einstein_citat

Mycket av det som man kan mäta och sätta siffror på via en marknadsundersökning tillför faktiskt inte något värde. Antingen för att informationen aldrig används eller för att (som påpekats ovan) det man mäter eller hur man mäter det inte har förmåga att förutspå eller förklara mänskligt beteende.

Alla som arbetar med marknadsundersökningar har ett ansvar gentemot sina kunder att vara ärliga då det gäller hur ineffektiv en marknadsundersökning är i vissa fall. Det krävs mod att tacka nej till, och att avråda från, att genomföra undersökningar som har liten möjlighet att verkligen ge svar på vad undersökningsköparen vill få svar på atorvastatin 20 mg tablet. Att genomföra en undersökning bara för att man kan, kan i värsta fall både ge ett missvisande resultat, felaktiga investeringar, en missnöjd uppdragsgivare och även skada marknadsundersökningars anseende generellt.

 

Relaterade tjänster:

Marknadsundersökning