Blogg - Inlägg med tagg: Opiniosundersökning

Latest Posts

25 aug 2014

Se upp för opinionsundersökningen som är en bluff.

Skriven av Sven-Tore Bengtsson Kommentera

Någon eller några som kallade sig för Marknadsinsikt har under senare tid skickat ut en opinionsundersökning via SMS till folks mobiltelefoner och bett personerna svara via SMS. Marknadsinsikt har fått över 30 anmälningar på sig hos Konsumentombudsmannen. Marknadsinsikts hemsida ligger numera nere men under namnet Dittval skickas det fortfarande ut samma typ av undersökningar.

De resultat som presenterats har uppvisat onormalt höga siffror för SD och SD har utan kritisk granskning av hur undersökningen genomförts publicerat resultaten. SD ska dock tagit bort allt som rör dessa undersökningars resultat i samband med att de senare fick information om att det rörde sig om en oseriös undersökning. På Dagens Opinion kan man läsa gärna mer om detta: Artikel. 

Folk överlag verkar vara ganska dåliga på att vara kritiska till hur marknadsundersökningar genomförs. Om en tidning publicerarar ett undersökningsresultat så tror läsaren på de siffrorna/ de resultat som presenteras och därför är det av största vikt att den som publicerar ett undersökningsresultat Allt för ofta så presenterar inte tidningarna heller hur undersökningen är genomförs. Viktiga saker som vilka är målgruppen, hur många har tillfrågats, hur många har svarat, och hur frågan var ställd framgår tyvärr många gånger inte när undersökningsresultat publiceras.

Ett råd: Var kritiska och när ni ser ett resultat från en undersökning.