Webbplatsundersökning

Via en webbplatsundersökning från Next så får ni bra verktyg för att kvalitetssäkra och vidareutveckla webbplatser och intranät. Då webbplatsen många gånger är den absolut viktigaste informationskanalen ut mot marknaden så är webbplatsen ett viktigt område att följa upp. Vår analys av resultatet hjälper er att identifiera vilka områden ni behöver utveckla för en bättre användarupplevelse.

Webbplatsundersökningen genomförs genom att vi placerar en enkät på er webbplats som aktiveras efter det att besökarna hunnit titta igenom er webbplats. En webbplatsundersökning kan dessutom användas för utvärdering av intranät.

Webbplatsundersökning_resultat

 

Webbplatsundersökning för kvalitetssäkring och vidareutveckling

Vår webbplatsundersökning mäter först och främst användarupplevelsen och ger er en god förståelse för hur er webbplats uppfattas av besökarna. Vi mäter vanligtvis faktorer som till exempel användarvänlighet, navigering, design och innehåll/information.

Resultat ger er ett underlag för utvecklingen av er webbplatsen och vi fokuserar på att få fram utvecklingspunkter utifrån vad just era besökare tycker. För att ni ska göra rätt prioriteringar samlar vi in både kvantitativ och kvalitativ information som vi analyserar. resultatet presenteras i en tydlig rapport med konkreta rekommendationer på åtgärder.

Om ni står inför att utveckla en ny webbplats kan en webbplatsundersökning fungera som en förstudie för att skapa en klar bild av vilka behov och önskemål det finns bland webbplatsens tilltänkta besökare. Förstudien kan vi genomföra även göra via tex. fokusgrupper, djupintervjuer eller en webbenkäter.

 

Exempel på frågor som en webbplatsundersökning via Next besvarar:

  • Hur upplevs webbplatsens design?
  • Hur användarvänlig är webbplatsen?
  • Vad fungerar bra respektive dåligt på webbplatsen?
  • Finns det funktioner som besökarna saknar eller som de inte förstår?
  • Vilka är webbplatsens besökare?
  • Vilket syfte har besökarna med sitt besök på webbplatsen?
  • Hittar besökarna den information som de söker efter?

 

Vill ni göra en webbplatsundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer