Webbplatsundersökning / webbplatsanalys

Via en webbplatsundersökning / webbplatsanalys från Next så får ni bra verktyg för att kvalitetssäkra och vidareutveckla webbplatser och intranät. Då webbplatsen många gånger är den absolut viktigaste informationskanalen ut mot marknaden så är webbplatsen ett mycket viktigt område att följa upp.

Vi kan även hjälpa till att göra fördjupade studier via tex. fokusgrupper eller djupintervjuer för att få en fördjupad bild av hur webbplatsen uppfattas.

 

Webbplatsundersökningen genomförs genom att vi placerar en enkät på er webbplats som aktiveras efter det att besökarna hunnit titta igenom er webbplats i 30- 60 sekunder och hunnit bilda sig en uppfattning av webbplatsen. En webbplatsundersökning kan dessutom användas för utvärdering av intranät.

Om ni ska göra en större förändring av webbplatsen kan en webbplatsundersökning fungera som en förstudie för att skapa en klar bild av vilka behov och önskemål det finns bland webbplatsensnuvarande besökare.

 

Webbplatsundersökning för kvalitetssäkring och vidareutveckling

Vår webbplatsundersökning mäter först och främst användarupplevelsen och ger er en god förståelse för hur er webbplats uppfattas av besökarna. Vi mäter vanligtvis faktorer som till exempel användarvänlighet, navigering, design och innehåll/information. Vi lägger dock gärna till eller drar i från eller omformulerar frågorna i undersökningen för att passa era behov och er webbplats.

 

Tydlig rapport

Resultat ger er ett underlag för utvecklingen av er webbplatsen och analysen fokuserar på att få fram utvecklingspunkter utifrån vad just era besökare tycker. För att ni ska göra rätt prioriteringar samlar vi in både kvantitativ och kvalitativ information som vi analyserar. Resultatet presenteras i en tydlig rapport med konkreta rekommendationer på åtgärder för att förbättra webbplatsen.

Vår analys av resultatet hjälper er att identifiera vilka områden ni behöver utveckla för en bättre användarupplevelse.

Webbplatsundersökning_resultat

 

Exempel på frågor som en webbplatsundersökning via Next besvarar:

  • Hur upplevs webbplatsens design?
  • Hur användarvänlig är webbplatsen?
  • Vad fungerar bra respektive dåligt på webbplatsen?
  • Finns det funktioner som besökarna saknar eller som de inte förstår?
  • Vilka är webbplatsens besökare?
  • Vilket syfte har besökarna med sitt besök på webbplatsen?
  • Hittar besökarna den information som de söker efter?

 

Vill ni göra en webbplatsundersökning?


Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer


Kommentar från våra kunder

KRAV

Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen

Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna

Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Eksjö Kommun

Jag är extremt nöjd med hur Next hanterade genomförandet av vår medarbetarundersökning. Genomförandet gick smidigt och vi fick bra stöd från Next under hela arbetet. Rapporteringen av undersökningen överträffade dessutom våra högt ställda krav på form och innehåll.

BBGRUPPEN

Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort

Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

Ett urval av våra kunder