360° undersökning

En 360° undersökning ger den som utvärderas feedback ur ett helhetsperspektiv (360 grader). Den medarbetare som utvärderas får feedback om hur den uppfattas av flera olika personalgrupper (sina chefer, medarbetare på samma nivå samt ev. underställa medarbetarna). Resultatet blir ett bra underlag för medarbetarsamtal och olika typer av utvecklingsinsatser kring ledarskap /medarbetarskap.

Oftast används 360° undersökningar för att utvärdera chefer men samma typ av undersökning kan även användas för att samla in feedback gällande medarbetare som inte är i en chefsroll.

Så här gör vi 360° undersökningar

Vi erbjuder genomföranden som bygger på vår egen frågemall men där frågorna i undersökningen kan anpassas utifrån er värdegrund eller på andra sätt anpassas till er organisation. Undersökningen är fullständigt flexibel när det gäller vilka frågor som ska ställas.

Med hjälp av en webbenkät samlar vi in feedback från underställda medarbetare, chefskollegor, chefens närmaste chef. Dessutom får den person som utvärderas även betygsätta sig själv (självskattning) utifrån exakt samma frågor.

 

Rapportering som visar styrkor och svagheter

Resultat från undersökningen sammanställs och presenteras i en individuell rapport för varje medarbetare som utvärderas. Medarbetaren ser sina resultat utifrån olika grupper av medarbetare (chefer, medarbetare på samma nivå samt ev. underställa medarbetarna) samt sin egen självskattning.

Förutom den egna betygsnivå jämförs även med totalresultatet för hela organisationen vilket fungerar som jämförelsetal för att via på relativa styrkor och svagheter.

+

KundkommentarerKRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

Malte Månson
Malte Månson har valt att samarbeta med Next tack vare deras mycket professionella hantering av våra kunder och de insikter vi får av den omfattande kundundersökning om Next genomför åt oss årligen. Undersökningen ger oss ett mycket bra underlag för att utvecklas. Vårt samarbete med Next har gjort Malte Månson till ett ännu mer kunddrivet företag, vilket är en stor del av vår framgång.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

 

 

Vill ni göra en 360° undersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.