Next är ett kombinerat undersökningsföretag och konsultföretag. Vi genererar insikter som hjälper er att få nöjdare, lojalare och mer engagerade kunder och medarbetare samt starkare varumärken.

Förutom undersökningar och analyser erbjuder vi även konsultation inom kundupplevelser och stöd i att omsätta insikter till handling. Undersökningsföretag