Next är ett kombinerat undersökningsföretag och konsultföretag. Vi hjälper er att få nöjdare, lojalare och mer engagerade kunder och medarbetare samt starkare varumärken.

Vi erbjuder olika former av åtgärdsinriktade undersökningar som hjälper er att ta rätt beslut. Förutom undersökningar erbjuder vi även konsultation inom Customer Experience Management och stöd i att arbeta kundcentrerat och att gå från insikt till handling. Undersökningsföretag