Next är ett kombinerat undersökningsföretag och konsultföretag. Vi erbjuder olika former av åtgärdsinriktade undersökningar samt konsultation inom Customer Experience Management.

Vi tar er från insikt till handling och hjälper er att få nöjdare, lojalare och mer engagerade kunder och medarbetare samt starkare varumärken. Undersökningsföretag