NEXT är ett konsultativt undersökningsföretag som hjälper våra kunder bli mer framgångsrika.

Vi erbjuder skräddarsydda och åtgärdsinriktade undersökningar och kartläggningar. Vårt tjänsteutbud är indelat i områdena kundupplevelse/kundinsikt, medarbetarupplevelse och varumärke/marknad.


KUNDUPPLEVELSE & KUNDINSIKT

Vill ni får nöjdare kunder? Kundupplevelsen har blivit en allt viktigare konkurrensfaktor och vi erbjuder flera olika typer av kundundersökningar, kartläggningar och konsulttjänster i syfte att generera kundinsikter och skapa en bättre kundupplevelse.

Läs mer

MEDARBETARUPPLEVELSE

Medarbetarupplevelsen är central för en välmående organisation. NEXT erbjuder olika typer av medarbetarundersökningar som hjälper er att förbättra er arbetsmiljö och att skapa nöjda och engagerade medarbetare.

Läs mer

MARKNAD & VARUMÄRKE

Inom området marknad och varumärke erbjuder NEXT flera olika typer av undersökningar för att mäta beteende, attityd och/eller kunskap inom olika områden. Det kan handla om utvärdering av marknadspotential, mätning av varumärkeskännedom, image osv.

Läs mer

KRAV

Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. Vi har fått en väldigt bra hjälp med att utveckla enkäter med frågor som är anpassade till våra behov till att samla in svar och rapportering.

De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Läs mer

Riksidrottsförbundet

Vi gav Next uppdraget att via en enkätundersökning fastställa hälsostatusen på vår produkt för idrotten (IdrottOnline). Det var viktigt för oss att en tredje part gjorde analysarbetet för att få en så oberoende rapport som möjligt. Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen.

Läs mer

ITW – Illinois Tool Works

Working with Next to understand the Swedish market more intimately was a really great example of agency collaboration. Next made a real effort from the outset to dig deep and understand our original brief, so that they could deliver both what we wanted to know, as well as surprise us with market insight on what we needed to learn.

Läs mer

Moderna Försäkringar

Vi fick väldigt bra hjälp med att utforma undersökningen och svaren kom in snabbt, med bra innehåll och många värdefulla kommenterar på öppna frågor. Vi utökade därför studien till att inte bara innefatta Sverige utan även Norden och Tyskland.

Rapporten per land var mycket bra och slutsatserna Next drog mellan länderna är ovärderliga för oss.

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet

Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Next. Vi har samarbetat i flera datainsamlingar under de senaste åren. Efter vår egen undersökningsdesign har Next programmerat elektroniska enkäter, samlat in och sammanställt data från vår målgrupp. Processen har varit mycket smidig och samarbetet mellan vårt team och Next har varit mycket effektivt och konstruktivt. För att sammanfatta Next Research & Consulting använder jag följande ledord: professionell, pålitlig, flexibel och kostnadseffektiv.

Läs mer

Mekonomen

Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Läs mer

Guide till en lyckad medarbetarenkät / medarbetarundersökning

I denna guide ges en utförlig genomgång för hur man genomför en medarbetarenkät. Vi vill uppmuntra flera att genomföra medarbetarenkäter…
Läs mer

12 tips för en bättre NKI-undersökning / kundundersökning

NKI-undersökning, kundundersökning, gästundersökning, medlemsundersökning osv. Det finns många benämningar för mer eller mindre samma typ av undersökning som alla handlar om…
Läs mer

15 tips för en kundupplevelse i världsklass

Vad är kundupplevelse och vad kan man göra rent konkret för att leverera en riktigt bra kundupplevelsen? Det är några…
Läs mer

Våra tjänster

Vill du bli kontaktad fyller du helt enkelt i formuläret nedan så hör vi av oss.