Marknadsundersökning för KTH Innovation

Vi uppskattade samarbetet med Next och är mycket nöjda med resultatet. Vi hade en bra dialog om innehållet och upplägget av marknadsundersökningen, och kände att vi hade bra kontroll under processen. Utförandet, sammanställningen och leveransen gick snabbt och resulterade i fantastiskt bra insikter om vår affärsidé!

Mikael Karlsson

KissKollen


Uppdragsbeskrivning

Clinical Innovation Fellowship är en satsning målet att främja innovationer som ska förbättra vården. Satsningen stöds av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms Läns Landsting. En av de produkter tagits fram inom ramen för Clinical Innovation Fellowship är KissKollen. KissKollen är ett självtest för diagnostisering av olika fomer av problem med urinering.Innovatörerna bakom KissKollen behövde hjälp att genomföra en marknadsundersökning för att testa produktkonceptet KissKollen ur en rad aspekter så som attityd till produktkonceptet, tänkbara motiv till köp, betalningsvilja och köpkanaler.

 

Genomförande

Utifrån ett frågeunderlag från innovatörerna började en process med att arbeta fram en enkät som fokuserade på att samla in den information som verkligen skulle vara till nytta för att fatta rätt beslut kring produkten. Marknadsundersökningen genomfördes med hjälp av en webbenkät som skickades ut till en telefonrekryterad webbpanel. Next sammanställde sedan resultatet till en rapport som tydligt redovisade utfallet av undersökningen.

Vill du läsa mer om hur vi arbetar med marknadsundersökningar?
Läs mer