Medarbetarupplevelse

Genom olika typer av medarbetarundersökningar hjälper vi er att följa upp medarbetarupplevelsen och analysera vad som driver arbetstillfredsställelse, lojalitet och engagemang bland era medarbetare.

Våra olika medarbetarundersökningar en heltäckande analys av nuläget. Därefter ger vi rekommendationer och utvecklar handlingsplaner agera beroende på era mål, styrkor och svagheter. Vi hjälper vi er att fokusera på rätt saker i syfte att skapa nöjdare och lojala medarbetare och en god arbetsmiljö.

Medarbetarundersökning

Vi gör medarbetarundersökningar som hjälper er att kartlägga och förbättra er arbetsmiljö, medarbetarnas trivsel och medarbetarengagemang.

Läs mer

Pulsundersökning / Pulsmätning

Med korta men pulsmätningar till era medarbetare kan vi hjälpa er att följa upp olika fokusområden inom er organisation.

Läs mer

360° undersökning

En 360° undersökning ger den som utvärderas feedback ur ett helhetsperspektiv från flera olika personalgrupper (sina chefer, medarbetare på samma nivå samt ev. underställa medarbetarna).
Det ger en nyanserade insikter som ger ett bra underlag för att utvecklas.

Läs mer

Action Aid – workshops & åtgärdsplaner

Action Aid är en strukturerad process för att skapa åtgärdsplaner för att gå från insikt till handling efter att man genomfört en medarbetarundersökning.

Läs mer