Medarbetarupplevelse

Genom olika typer av medarbetarundersökningar hjälper vi er att följa upp medarbetarupplevelsen och analysera vad som driver arbetstillfredsställelse, lojalitet och engagemang bland era medarbetare.

Våra olika medarbetarundersökningar en heltäckande analys av nuläget. Därefter ger vi rekommendationer och utvecklar handlingsplaner för hur våra kunder ska agera beroende på sina mål, styrkor och svagheter. Vi hjälper vi er att fokusera på rätt saker i syfte att skapa nöjdare och lojala medarbetare och en god arbetsmiljö.

Medarbetarundersökning

Vi gör medarbetarundersökningar som hjälper er att kartlägga och förbättra er arbetsmiljö, medarbetarnas trivsel och medarbetarengagemang.

Läs mer

Pulsmätningar

Med korta men pulsmätningar till era medarbetare kan vi hjälpa er att följa upp olika fokusområden inom er organisation.

Läs mer

Action Aid – workshops & åtgärdsplaner

Action Aid är en strukturerad process för att skapa åtgärdsplaner för att gå från insikt till handling efter att man genomfört en  kundundersökning eller en medarbetarundersökning.

Läs mer

Jag vill veta mer