Action Aid – workshops & åtgärdsplaner

Action Aid är namnet på vårt koncept för att hjälpa våra kunder i uppföljningsarbetet och utformning av åtgärdsplaner. Action Aid är en strukturerad process med workshops där vi hjälper er att skapa konkret åtgärdsplaner.

Action Aid kan användas för att gå från insikt till handling efter at man genomfört tex. en  kundundersökning eller en medarbetarundersökning eller för andra typer utvecklingsarbeten. Om man genomför kontinuerliga mätningar kan man med fördel använda sig av samma arbetsmodell för att på ett strukturerat sätt säkerställa att den feedback man samlar in resulterar i åtgärder.

Antingen så kan vi engageras för att hålla i en eller flera workshops eller också kan vi utbilda er i arbetsmodellen så att ni får en bra arbetsmodell kring att agera på kundinsikter och andra typer av feedback.

Genom att de åtgärder som tas fram helt eller till stor del processas fram av er egen personal drar vi nytta av er organisations egen kompetens och värderingar. Att medarbetarna själva involveras i att ta fram åtgärdsplanerna gör även de får en hög grad av acceptans för åtgärderna vilken förenklar förändringsarbetet.

Vi kan även erbjuda ett webbaserat system för handlingsplaner. Systemet gör att det blir enkelt att övervaka om åtgärdsplanerna följer tidsplanen etc.

 

Vill ni bli bättre på agera på feedback från kunder eller medarbetare?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer