Action Aid – Stöd att agera på insikter

Action Aid är namnet på vårt koncept för att hjälpa våra kunder i uppföljningsarbetet och utformning av åtgärdsplaner. Via Action Aid får ni en strukturerad process för att hjälper er att skapa konkret åtgärdsplaner.

 

Vi kan kan stötta er i arbetet med att gå från insikt till handling efter att ni genomfört tex. en kundundersökning eller en medarbetarundersökning eller andra typer utvecklingsarbeten som ska resultera i åtgärdsplaner.

Om man tex. genomför kontinuerliga mätningar kan man med fördel använda sig av samma arbetsmodell för att på ett strukturerat sätt säkerställa att den feedback man samlar in resulterar i åtgärder.

Antingen så kan vi engageras för att hålla i en eller flera workshops eller också kan vi utbilda er i arbetsmodellen så att ni får en bra arbetsmodell kring att agera på kundinsikter och andra typer av feedback.

De är er egen personal som får processa fram åtgärderna vilket gör att vi drar nytta av er organisations egen kompetens och värderingar så att åtgärderna blir utformade utifrån vad ni vill åstadkomma, ert eget ”önskeläge”. Att medarbetarna själva involveras i att ta fram åtgärdsplanerna gör även de får en hög grad av acceptans för åtgärderna vilken förenklar förändringsarbetet.

Vill ni bli bättre på agera på feedback från kunder eller medarbetare så kan vi hjälpa er att sätta upp en arbetsgång som passa för er verksamhet.