Kundundersökning för Malte Månson Verkstäder

”Malte Månson har valt att samarbeta med Next tack vare deras mycket professionella hantering av våra kunder och de insikter vi får av den omfattande kundundersökning om Next genomför åt oss årligen. Undersökningen ger oss ett mycket bra underlag för att utvecklas. Vårt samarbete med Next har gjort Malte Månson till ett ännu mer kunddrivet företag, vilket är en stor del av vår framgång.

Staffan Lindewald

VD/CEO Malte Månson

 

 

Uppdragsbeskrivning
Malte Månson är en expansiv verkstadskedja inriktad på lastbilsmarknaden och har idag 16 totalt verkstäder utspridda över landet. För att säkerställa en bra kundupplevelse på alla verkstäder och att identifiera avvikelser samt inhämta kundinsikter. Next fick i uppdrag att genomföra en kundundersökning bland samtliga av Malte Månson verkstäder. Förutom att mäta nuläget så syftade undersökningen till att få fram kundinsikter som hjälper Malte Månson att förbättra verksamheten både då det gäller operativa faktorer, tjänsteutbud mm.

 

Genomförande
I samråd med Malte Månson utformade vi en undersökning med frågor anpassade till Malte Månsons verksamhet och de tjänster de erbjuder med olika mätpunkter kopplat till olika steg i kundresan så som bokning av tid, inlämning av fordon, själva reparationen osv. För att få bra svarsfrekvens och hög kvalitet i svaren genomförs kundundersökningen med telefonintervjuer. Våra intervjuer med kunderna genererar en stor mängd öppna svar och kommentarer vilket ger en stor detaljrikedom i underlaget och en djupare förståelse för kunderna.

Resultatet från kundundersökningen sammanställs till en totalrapport för hela Malte Månson samt egna rapporter per verkstad  I vår analys av resultatet presenterar vi vilka områden som bör prioriteras samt ger rekommendationer på åtgärder för Malte Månsons förbättringsarbete.

 

Från insikter till åtgärder
Malte Månson är mycket måna om att omvandla kundinsikterna till åtgärder och har använt sig av den arbetsbok som Next har utformat för att processa undersökningsresultatet. Varje verkstad har fått skapat åtgärdsplaner utifrån sina unika resultat och Malte Månson ledning arbetar med åtgärder på övergripande nivå. Malte Månson har genomfört ett omfattande arbete med att utveckla verkstäderna runt om i landet baserat på kundinsikterna från kundundersökningen.

 

Vill du också genomföra en kundundersökning? Klicka nedan för att läsa mer om hur vi arbetar med kundundersökningar.
Läs mer