Marknadsundersökning för Hjälp Hemma

Vi är mycket nöjda med hur undersökningen genomfördes och presenterades. Samarbetet med Sven-Tore Bengtsson på Next fungerade mycket bra, han var väldigt lyhörd och kom med bra lösningar. Vi kommer att använda underlaget för kommande marknadsplan och känner att den utgör ett gediget underlag för vårt framtida marknadsföringsarbete. Uppskattar även att Sven-Tore i förarbetet sätta sig in i vår specifika bransch och tog fram en mycket skräddarsydd lösning för oss.

Katarina Borowiecka, VD

Hjälp Hemma

 

 

 

 

Uppdragsbeskrivning

Hjälp Hemma erbjuder hushållsnära tjänster till hushåll i ett stort antal kommuner i Stockholms län. Hjälp Hemma har haft en positiv tillväxt och är idag det tredje största företaget i Sverige i inom sin bransch.

När Hjälp Hemma skulle ta fram en ny marknadsplan såg de ett behov av att göra en marknadsundersökning. Syftet var att få reda på hur de som köper professionell städhjälp värderar olika faktorer vid valet av tjänsteleverantör, vilken målgrupp som planerar att köpa denna typ av tjänster närmaste tiden samt graden av varumärkeskännedom för Hjälp Hemma och deras konkurrenter.

 

Genomförande

I dialog med Hjälp Hemma vidareutvecklade Next det frågeformulär som Hjälp Hemma själva förberett. Undersökningen genomfördes genom att webbenkät som skickades ut till en webbpanel och 41 % av de tillfrågade ville svara på undersökningen. Efter att samlat in den mängd svar som önskades så sammanställde Next en tydligt och pedagogiskt rapport som även inkluderade rekommendationer på åtgärder för Hjälp Hemma.

Resultatet av denna marknadsundersökning har legat till grund för Hjälp Hemmas marknadsplan och för planering och utformning olika typer av marknadsföringsaktiviteter.

 

Vill du läsa mer om hur vi arbetar med marknadsundersökningar?
Läs mer