Marknadsundersökning för Redpoodle Systems

Samarbetet med Next fungerade mycket smidigt och Next visade prov på att kunna utforma en skräddarsydd marknadsundersökning som gav svar på just det vi ville få svar på.

Rapporten vi fick var tydlig och utförlig samt noggrann fördelad på de svarskategorier som är viktiga för oss. Tack vare resultatet från undersökningen har vi lyckats fokusera på den kundgrupp som är intresserad att köpa vår molntjänst Fieldo.

Sven-Tore Bengtsson på Next är professionell att arbeta med och är kundorienterad. Vi är mycket nöjda.

Marwan Semann, VD

Redpoodle Systems AB

 

Uppdragsbeskrivning

Redpoodle Systems har utvecklat ett it-stödet FielDo som är anpassat för företag som utför mycket av sitt arbete ute på fältet. It-stödet kombinerar ett molnbaserat system för projekthantering och arbetsledning tillsammans med en mobilapp som gör att personalen och arbetsledningen kan kommunicera med varandra via en smartphone. http://www.fieldo.se

Inför att FielDo skulle introduceras på marknaden fick Next i uppdrag att ta reda på hur potentiella kunder inom olika typer av hantverksyrken såg på produkten utifrån olika aspekter som till exempel: vilka lösningar använde företagen sig av idag, vad företagen ansåg om olika funktioner i FielDo och vad man skulle vara beredda att betala för att använda en tjänst som FielDo.

 

Genomförande

Next utformade ett frågeunderlag som testades av mot några hantverkare för att säkerställa att frågorna togs väl emot av målgruppen. Vi drog ett urval av olika typer av hantverksföretag som matchade FielDos´s huvudsakliga målgrupp för små och medelstora företag inom olika hantverksyrken. Vi genomförde sedan telefonintervjuer med VD eller inköpschef på dessa företag.

Intervjuerna resulterade både i kvantitativ information men även mycket givande kvalitativ information kring hur målgruppen såg på produkten och vilka fördelar och potentiella problem de såg kring att använda sig av FielDo.

Next sammanställde resultatet i en rapport som på ett tydligt sätt sammanfattade den information vi samlat in. Förutom totalresultatet så visade rapporten även hur resultatet skiljde sig åt mellan olika kundsegment tex. utifrån antal anställda vilket gav uppdragsgivaren en klar bild över var det fanns störst potential. Utifrån undersökningen kunde vi även identifiera viktiga försäljningsargument och vilka funktioner och faktorer i tjänsten som ansågs som viktigast.

Vill du läsa mer om hur vi arbetar med marknadsundersökningar? Läs mer