KUNDUPPLEVELSE OCH KUNDINSKT

Vi erbjuder en en mix av undersökningar, analyser och konsulttjänster med fokus på att förbättra kundupplevelsen. Med våra undersökningar genererar vi kundinsikt som kan användas som bas för förbättra kundupplevelsen. Kunskap om kundernas behov och beteende och andra typer av kundinsikt är en fundamental ingrediens för att skapa en bra kundupplevelse.

Våra konsulttjänster ger er stöd i er fortsatta utveckling mot att leverera en bättre kundupplevelse.

Kundundersökning

Med en åtgärdsfokuserad kundundersökning får ni kundinsikt och tydliga resultat och konkreta rekommendationer som ni kan agera på för att förbättra kundupplevelsen.

Läs mer

Kundupplevelsediagnos

En kundupplevelsediagnos ger er fördjupad kundinsikt genom att göra en djupdykning i hur era kunder upplever kontakten med er via olika kontaktytor.

Läs mer

Kartläggning av kundresan

En kartläggning av kundresan är ett bra verktyg för att identifiera problem och möjligheter för att förbättra kundupplevelsen.

Läs mer

Kundupplevelsestrategi

En kundupplevelsestrategi ger er en gedigen plattform för ett framgångsrikt arbete mot en riktigt bra kundupplevelse. En kundupplevelsestrategi hjälper er att arbeta på ett enhetligt sätt kring den kundupplevelse ni vill leverera.

Läs mer

Exitundersökning - analys av kundtapp

Med en åtgärdsfokuserad exitundersökning hjälper vi er identifiera och analysera orsakerna till att ni tappar kunder och identifierar åtgärder för att motverka framtida kundtapp.

Läs mer

Kundinvolvering i produkt- och tjänsteutveckling

Vill ni säkerställa att era produkter eller tjänster ska älskas av era kunder så är kundinvolvering ett bra sätt att få värdefull input från er målgrupp.

Läs mer

Action Aid - Workshops & åtgärdsplaner

Action Aid är vårt koncept för att gå från insikt till handling så att de kundinsikter som samlas in kommer till användning. Målet är att skapa konkreta åtgärdsplaner baserat på kundinsikter.

Läs mer

Kundinsikt 2.0

Kundinsikt 2.0 är en renodlad analystjänst där vi analyserar era befintliga  kunddata och för att ta fram en djupare nivå av kundinsikt.

Läs mer