Kundupplevelse och kundinsikt

Vi erbjuder en en mix av undersökningar, analyser och konsulttjänster med fokus på att förbättra kundupplevelsen. Med våra undersökningar genererar vi kundinsikt som kan användas som bas för förbättra kundupplevelsen. Kunskap om kundernas behov och beteende och andra typer av kundinsikt är en fundamental ingrediens för att skapa en bra kundupplevelse.

Våra konsulttjänster ger er stöd i er fortsatta utveckling mot att leverera en bättre kundupplevelse.

Kundundersökning / NKI / Lojalitet / VOC

Med en åtgärdsfokuserad kundundersökning får ni kundinsikter som ni kan agera på för att förbättra kundupplevelsen. Enskilda mätningar eller heltäckande voice of the customer program.

Läs mer

Kundupplevelseanalys

En kundupplevelseanalys ger er fördjupad kundinsikt genom att göra en djupdykning i hur era kunder upplever kontakten med er via olika kontaktytor.

Läs mer

Kartläggning av kundresan

En kartläggning av kundresan är ett bra verktyg för att identifiera problem och möjligheter för att förbättra kundupplevelsen.

Läs mer

Kundupplevelsestrategi

En kundupplevelsestrategi ger er en gedigen plattform för ett framgångsrikt arbete mot en riktigt bra kundupplevelse. En kundupplevelsestrategi hjälper er att arbeta på ett enhetligt sätt kring den kundupplevelse ni vill leverera.

Läs mer

Exitundersökning - analys av kundtapp

Vill ni veta varför ni tappar kunder? Med en åtgärdsfokuserad exitundersökning hjälper vi er identifiera och analysera orsakerna till att ni tappar kunder och identifierar åtgärder för att motverka framtida kundtapp.

Läs mer

Kundinvolvering i produkt- och tjänsteutveckling

Genom att involvera kunderna i er produkt- och tjänsteutveckling kan ni få värdefull input från er målgrupp som leder till bättre och användarvänligare produkter och tjänster,

Läs mer

Action Aid - Workshops & åtgärdsplaner

Action Aid är vårt koncept för att genom workshops omvandla kundinsikter till konkreta åtgärdsplaner.

Läs mer

Kundinsikt 2.0

Kundinsikt 2.0 är en renodlad analystjänst där vi analyserar era befintliga  kunddata för att ta fram en djupare nivå av kundinsikt.

Läs mer