Kundupplevelsestrategi

Genom att utveckla en kundupplevelsestrategi hjälper vi ta fram en gedigen plattform som ger er bra grund för ett framgångsrikt arbete mot en riktigt bra kundupplevelse. En kundupplevelsestrategi hjälper er att arbeta på ett enhetligt sätt mot den kundupplevelse ni vill leverera.

En väl utformad kundupplevelsestrategi blir en viktig grund för att leverera genomtänkt kundupplevelse som är genomtänkt och konsekvent men samtidigt även anpassad till alla kundmöten över hela kundresan och över alla kontaktytor mot era kunder.

 

Vi hjälper er utforma en kundupplevelsestrategi som ger vägledning både på strategisk och operativ nivå. Vi går igenom saker som värdegrund, ert varumärkesprofil, kundlöften och inkluderar detta i kundupplevelsestrategin för att säkerställa att alla i organisationen drar åt samma håll och att alla i organisationen har samma syn på vad som ska känneteckna den kundupplevelse ni levererar.

Vi går igenom nuläget och identifierar tillsammans med er en målbild för er kundupplevelse. Den strategi som tas fram innehåller riktlinjer för en rad olika aspekter kring hur ni ska arbeta då det gäller den kundupplevelse ni vill leverera.

Att ha en strategi är en bra början men att omsätta den i handling är ännu viktigare. Vi hjälper er att strukturera upp en handlingsplan för vilka konkreta åtgärder som ni behöver ta tag i för att sätta er kundupplevelsestrategi i verket.

Kundupplevelsestrategin omfattar följande:

  • Vad ni vill leverera och på vilket sätt (önskat läge).
  • Nuläge och plan för att nå önskat läge.
  • Hur era konkurrensfördelar och ert varumärke ska ta sig uttryck i era kundmöten (oavsett kanal).
  • Hur ni ska prioritera mellan kundsegment.
  • Översikt över olika typer av kundresor och touch Points .
  • Konkretiserar hur er värdegrund ska återspeglas i era kundmöten.
  • Källor till kundinsikt och riktlinjer för hur kundinsikter ska distribueras och omvandlas till åtgärder.
  • Vilka konkreta handlingar behöver göras för att strategin ska bli verklighet.

 

Vill ni ha hjälp att skapa och implementera en kundupplevelsedtrategi?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer


Kommentar från våra kunder

KRAV

Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen

Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna

Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Eksjö Kommun

Jag är extremt nöjd med hur Next hanterade genomförandet av vår medarbetarundersökning. Genomförandet gick smidigt och vi fick bra stöd från Next under hela arbetet. Rapporteringen av undersökningen överträffade dessutom våra högt ställda krav på form och innehåll.

BBGRUPPEN

Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort

Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

Ett urval av våra kunder