Kundupplevelsestrategi

Genom att utveckla en kundupplevelsestrategi ger vi er en gedigen plattform för ett framgångsrikt arbete mot en riktigt bra kundupplevelse. En kundupplevelsestrategi hjälper er att arbeta på ett enhetligt sätt mot en gemensam vision kring den kundupplevelse ni vill leverera.

En väl utformad kundupplevelsestrategi blir en viktig grund för att leverera genomtänkt kundupplevelse som är genomtänkt ock konsekvent men samtidigt även anpassad till alla kundmöten över hela kundresan och över alla kontaktytor mot era kunder.

 

Vi hjälper er utforma en  kundupplevelsestrategi som ger vägledning både på strategisk och operativ nivå. Kundupplevelsestrategin hjälper till att säkerställa att alla i organisationen drar åt samma håll och att alla har samma syn på vad som ska känneteckna den kundupplevelse ni levererar.

I arbetet med att utforma en kundupplevelsestrategi hjälper er att gå igenom nuläget och att identifiera en målbild för er kundupplevelse. Den strategi som tas fram innehåller riktlinjer för en rad olika aspekter för hur ni ska arbeta då det gäller den kundupplevelse ni vill leverera.

Att ha en strategi är en bra början men att omsätta den i handling är ännu viktigare. V hjälper er att strukturera upp en handlingsplan för vilka konkreta åtgärder som ni behöver ta tag i för att överkomma de hinder som finns och vad som behöver göras för att sätta er kundupplevelsestrategi i verket.

 

I kundupplevelsestrategin klargör vi följande:

  • Vad ni vill leverera och på vilket sätt (önskat läge).
  • Nuläge och plan för att nå önskat läge.
  • Hur era konkurrensfördelar och ert varumärke ska ta sig uttryck i era kundmöten (oavsett kanal).
  • Hur ni ska prioritera mellan kundsegment.
  • Översikt över olika typer av kundresor och touch Points .
  • Konkretiserar hur er värdegrund ska återspeglas i era kundmöten.
  • Källor till kundinsikt och riktlinjer för hur kundinsikter ska distribueras och omvandlas till åtgärder.
  • Vilka konkreta handlingar behöver göras för att strategin ska bli verklighet.

 

Vill ni ha hjälp att skapa och implementera en kundupplevelsedtrategi?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer