Medlemsundersökning för Förbundet Vi Unga

Förbundet Vi Unga valde Next Consulting för att undersöka i vilken utsträckning det förekommer rasism inom Förbundet Vi Ungas verksamhet. Next Consulting var mycket professionella och hjälpsamma i utformningen av enkäten och levererade en undersökning med hög kvalitet i alla delar av genomförandet. Next Consulting rekommenderas starkt.

Elsa Valeberg
Förbundsstyrelseledamot

 

Uppdragsbeskrivning
Next har nöjet att genomföra en omfattande medlemsundersökning på uppdrag av den rikstäckande ungdomsorganisationen Förbundet Vi Unga. Medlemsundersökningen genomfördes i syfte att kartlägga i om det förekommer rasism och särbehandling inom verksamheten för att vid behov kunna sätta in åtgärder mot detta.

 

Genomförande
Undersökningens frågor utformades i samråd mellan Next och Vi Unga och svaren samlades sedan in via en webbenkät som vi på Next skickar ut med e-post samt via SMS till både ungdomarna och föräldrarna till aktiva medlemmarna. Resultatet sammanställdes i en Analysrapport som på ett tydligt och lättbegripligt sätt redovisade resultatet av undersökningen.