Marknadsundersökning / Marknadsanalys för ITW – Illinois Tool Works

Working with Next to understand the Swedish market more intimately was a really great example of agency collaboration. Next made a real effort from the outset to dig deep and understand our original brief, so that they could deliver both what we wanted to know, as well as surprise us with market insight on what we needed to learn.

As a research agency, they afforded us great flexibility throughout the study and gave a real sense of personal investment and attention to the results.
I would not hesitate to recommend Next to international clients looking to understand the Swedish market better.

Emmie MacMillan

Marketing Manager

 

Uppdragsbeskrivning
Illinois Tool Works Inc är ett av USA´s största företag med ca 45 000 anställda över hela världen och en omsättning på drygt 12 miljoner dollar. Företaget är verksamt inom en rad olika områden riktat till tillverkningsindustrin. https://www.itw.com/about-itw/business-segments/

Inför ett större strategiarbete som skulle göras för den svenska marknaden som såg ITW ett behov av att genomföra en marknadsundersökning i syfte att kartlägga den svenska marknaden. Undersökningen skulle bland annat svar på hur ett visst segment av företag arbetade, vad dessa företag värdesätter, hur mycket de tillverkar och vilka trender som råder på marknaden och hur marknaden kommer att utvecklas under de närmaste åren.

 

Genomförande
Undersökningen omfattade fler olika komponenter och olika typer av datakällor. Vi genomförde djupintervjuer med både befintliga och potentiella kunder och med ledande experter inom området. Vi inhämtade därutöver statistik från branschorganisationer för att få fram siffror kring den totala marknadens storlek och tillväxt.
Vi sammanställde sedan samtliga data till en omfattande rapport som gav ITW svar på inom vilka produktsegment det fanns stört potential för tillväxt, var konkurrensen var svagast resp. starkast och vilken potential det fanns för att lyckas med en ny produkt som ITW övervägde att introducera på den svenska marknaden.

 

Vill du också genomföra en Marknadsundersökning? Klicka nedan för att läsa mer om hur vi arbetar med marknadsundersökningar.
Läs mer