Personuppgifter och integritet

Hantering av personuppgifter som kommer in via vår hemsida

De personuppgifter vi samlar in via vår hemsida är sådana som du själv uppger till oss till exempel via vårt formulär för offertförfrågan, kontaktformulär eller via anmälan till vårt nyhetsbrev. Vi använder dina personuppgifter för att kontakta dig gällande en offert eller annan fråga du har ställt oss, eller för att skicka vårt nyhetsbrev. Vi delar inte dina personuppgifter med andra aktörer. Du har alltid rätt att begära att vi, helt eller delvis, tar bort dina personuppgifter. Vidare har du rätt att ändra eller, inom 30 dagar och i elektroniskt format, ta del av de uppgifter som vi har sparat om dig. Intresseavvägning är den rättsliga grund som användas för att vi hanterar era kontaktuppgifter.

 

Cookies och liknande tekniker på vår webbplats

Vi använder funktionella cookies och cookies för statistik. Inga personuppgifter sparas i cookies.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org.

CookieTypVaraktighetBeskrivning
ajs_anonymous_idpersistent1 årAtlassian Jira Servicedesk, Hotjar. Domän: .hotjar.com
cookielawinfo-checkbox-analytics011 monthsDen här kakan är satt av "GDPR Cookie Consent"-tillägget. Kakan används för att spara information om användargodkännande av kategorin "Statistik".
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsDen här kakan är satt av "GDPR Cookie Consent"-tillägget. Kakan används för att spara information om användargodkännande av kategorin "Nödvändiga".
viewed_cookie_policy011 monthsDen här kakan är satt av "GDPR Cookie Consent"-tillägget och används för att spara information om huruvida användaren har godkänt användandet av kakor. Ingen personlig data sparas.
_gapersistent2 årStatistik, Google Analytics. Domän: .hotjar.com
_gidpersistent1 dagStatistik, Google Analytics. Domän: .hotjar.com
_hjAbsoluteSessionInProgresssession10 minStatistik, Hotjar. Domän: .hotjar.com
_hjFirstSeenpersistent30 minStatistik, Hotjar. Domän: .hotjar.com
_hjIncludedInPageviewSamplepersistent30 minStatistik, Hotjar. Domän: www.nextconsulting.se
_hjIncludedInSessionSamplepersistent30 minStatistik, Hotjar. Domän: www.nextconsulting.se
_hjSessionUser_{site_id}persistent1 årStatistik, Hotjar. Domän: .nextconsulting.se
_hjSession_{site_id}persistent30 minStatistik, Hotjar. Domän: .hotjar.com
__utmapersistentTvå årStatistik, Google Analytics. Domän: .nextconsulting.se
__utmbsession1 årStatistik, Google Analytics. Domän: .nextconsulting.se
__utmcsession30 minStatistik, Google Analytics. Domän: .nextconsulting.se
__utmtpersistent10 minStatistik, Google Analytics. Domän: .nextconsulting.se
__utmzpersistentett halvårStatistik, Google Analytics. Domän: .nextconsulting.se

Personuppgifter som vi behandlar i samband med de undersökningar vi genomför
Vi hanterar olika former av kontaktuppgifter, varför vi kontaktar just dig, varifrån vi fått dina kontaktuppgifter och hur vi behandlar dina personuppgifter och de svar du ger i de undersökningar som vi genomför. Informationen nedan är allmän och omfattar flera olika typer av fall, där allt kanske inte berör just dig. Hur vi fått tag på just dina kan skilja sig från något av de sätt som finns beskrivna nedan. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter hanteras.

 

Hantering av personuppgifter i samband med undersökningar

Informationen nedan gäller för undersökningsdeltagare. När det gäller de undersökningar vi genomför så hanteras personuppgifterna lite olika beroende på typ av undersökning, vem som tillhandahåller uppgifterna osv. Intresseavvägning är den rättsliga grund som användas för att vi hanterar era kontaktuppgifter.

 

har vi fått dina kontaktuppgifter

För kund- och medarbetarundersökningar samt en del andra undersökningar så är det vår uppdragsgivare som tillhandahåller era kontaktuppgifter. Oftast avgränsar sig uppgifterna till att omfatta e-postadress och /eller telefonnummer och ibland namn och arbetsgivare. Det kan även förekomma information om ert kundförhållande till vår uppdragsgivare, det kan tex. röra sig om information om vilken typ av produkt eller tjänst du har köpt från vår uppdragsgivare.

Ibland inhämtar vi eller vår kund kontaktuppgifter från offentliga register eller från olika leverantörer av kontaktlistor. Då görs urvalet utifrån vissa kriterier för att vi ska få fram personer eller organisationer som motsvarar en viss målgrupp utifrån tex. ert yrke, er inkomst, postnummer, kön, ålder osv. I dessa fall så görs det normalt ett slumpvis urval och du har då helt enkelt blivit den person som slumpats fram. Vi följer den integritetspolicy och de användarvillkor som leverantören av uppgifterna har och dina personuppgifter används endast för det specifika projektet/ändamålet. Vi kan även inhämta kontaktuppgifter via tex. hitta.se eller Eniro.se eller på din arbetsgivares hemsida.

Vi försöker alltid att så gott det går informera om syftet med undersökningen så att du kan ta ställning till om du vill delta eller inte. Deltagande är frivilligt och du kan även avbryta en undersökning som du inte längre vill delta i den. Ofta kan du även välja att inte besvara en fråga genom att svara ”ingen åsikt, ”vill ej svara” eller motsvarande.

 

NIX- och marknadsundersökningar

NIX reglerar endast direktreklam /telefonförsäljning och omfattar inte marknadsundersökningar då undersökningar anses som viktiga utifrån ett allmänintresse.

 

Vi behandlar dina svar konfidentiellt

När du deltar i en undersökning som vi genomför så behandlar vi dina svar samt dina personuppgifter med sekretess. Dina svar kan inte kopplas till dig om du inte ger ett uttryckligt samtycke till det. Vi och våra partners och underleverantörer behandlar alla svar och personuppgifter konfidentiellt. Dina svar och personuppgifterna behandlas endast av ett fåtal personer. Vi följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt branschstandard enligt för behandling av personuppgifter och vi följer ESOMAR:s etiska regler.

 

Tredje part och dataöverföring över gränser

För att kunna genomföra våra undersökningar så använder vi oss av olika partners som på olika sätt är en del i genomförandet av undersökningen. Det kan röra sig om att vi anlitar en partner för genomförande av telefonintervjuer, de använder system som vi använder för att genomföra webbaserade undersökningar eller andra partners som vi anlitar. Vi kan då behöva dela dina personuppgifter med dessa partners men vi delar aldrig mer uppgifter än nödvändigt för att utföra undersökningen. Vi har avtal med våra partners som omfattar hantering och skydd av kontaktuppgifter.

Om en överföring av personuppgifter kommer att ske utanför EES kommer vi vidta åtgärder för att överföringen ska ske på ett sätt som överensstämmer med GDPR.

 

Så sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som undersökningen pågår samt därefter i 6- 24 månader efter att undersökningen avslutats. Om du som undersökningsdeltagare själv förser oss med någon form av personuppgifter så kommer vi att behandla dessa med sekretess och endast ämna ut dessa till vår uppdragsgivare om du ger samtycke till detta. Denna typ av personuppgifter som du själv delar med sig av via en undersökning sparas i max 6 månader.

Säkerhetsåtgärder
Våra säkerhetsrutiner överensstämmer med vedertagna kommersiella standarder som används för att skydda personuppgifter. Samtliga personuppgifter skyddas enligt vad som anses vara allmänt vedertagen standard med lagring skyddad med användarnamn och lösenord. För inloggning till enkätverktyget krävs tvåfaktorsautentisering. Alla medarbetare arbetar under sekretess.

 

Dina rättigheter enligt GDPR

GDPR ger dig följande rättigheter gällande hur vi behandlar dina personuppgifter:

  • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
  • Rätt att få rättat till felaktiga personuppgifter i våra system
  • Rätt att få raderat dina personuppgifter från våra system, såvida vi inte har berättigade intressen eller rättslig förpliktelse att fortsätta behandla dem.
  • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
  • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
  • Rätt att återkalla ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter
  • Rätt till dataportabilitet (att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format)

Om du meddelar oss att du vill utöva någon av dessa rättigheter ska vi svara inom 30 dagar samt meddela eventuella berörda partners om detta så att de också kan vidta nödvändiga åtgärder. Vi informerar dessa partners men vi är inte ansvariga för deras handlingar utifrån din förfrågan så du kan eventuellt behöva kontakta dem själv för att följa upp ditt ärende.

Du har alltid rätt att få ett utdrag om de personuppgifter vi har registrerade om dig. Vid begäran ska du få ett utdrag över dessa uppgifter inom 30 dagar. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade/ändrade eller radera. För att säkerställa att du har rätt att ta del av eller att ha rätt att begära ändringar så kan vi komma att krav att du kan legitimera dig i samband med din förfrågan, detta för att skydda dina personuppgifter från obehöriga. För att få ut ett registerutdrag, kontaktar du oss via mail, telefon eller brev genom de kontaktuppgifter som finns i slutet av denna policy.

 

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Generellt sett är det principen om intresseavvägning som är den rättsliga grund som används för att vi hanterar era personuppgifter. Nexts och våra uppdragsgivares intresse av att vi kan hantera era personuppgifter i syfte att genomföra undersökningen anses väga tyngre än ert intresse av att era personuppgifter inte behandlas av oss. Vi hanterar dock inte mer uppgifter om er än vad som är nödvändigt för att genomföra den aktuella undersökningen. Oftast rör det sig endast om ditt namn, din e-postadress och eller telefonnummer. Du kan alltid kontakta oss för att framföra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.

 

Kontakt gällande vår hantering av personuppgifter

Om du har frågor ring om behandling av dina personuppgifter eller om du önskar dra tillbaks ditt samtycke eller invända mot en intresseavvägning kan du kontakta oss enligt nedan. Vårt dataskyddsombud är Sven-Tore Bengtsson.

Kontaktuppgifter
E-post: support@nextconsulting.se
eller telefon 054-770 12 92

Postadress
Next Research & Consulting AB
Romstadvägen 2c
653 42, Karlstad

Organisationsnummer: 556939-7242