Tjänster

Vårt tjänsteutbud där indelat i områdena kundupplevelse, medarbetarupplevelse och varumärke/marknad. Välj det område som intresserar er för att läsa mer om våra tjänster.

KUNDUPPLEVELSE & KUNDINSIKT

Kundupplevelsen har blivit en allt viktigare konkurrensfaktor och vi erbjuder både olika typer av kundundersökningar, kartläggningar och konsulttjänster i syfte att hjälpa er skapa en bättre kundupplevelse.

Läs mer

MEDARBETARUPPLEVELSE

Medarbetarupplevelsen är central för en välmående organisation. Vi erbjuder olika typer av medarbetarundersökningar som hjälper er att förbättra er arbetsmiljö och att skapa nöjda och engagerade medarbetare.

Läs mer

MARKNAD, VARUMÄRKE OCH OPINION

Inom området marknad, varumärke och opinion erbjuder vi olika typer av undersökningar för att mäta beteende, attityd och/eller kunskap inom olika områden. Det kan handla om utvärdering av marknadspotential, mätning av varumärkeskännedom, image, inställning till politiska frågor osv.

Läs mer

Artiklar

Misstag att undvika med medarbetarundersökningar

Misstag att undvika vid en medarbetarundersökning

En medarbetarundersökning är ett givet verktyg för organisationer som vill mäta sin arbetskrafts engagemang, tillfredsställelse och övergripande arbetsmiljö. Men som…
Läs mer

Guide till en lyckad medarbetarenkät / medarbetarundersökning

I denna guide ges en utförlig genomgång för hur man genomför en medarbetarenkät. Vi vill uppmuntra flera att genomföra medarbetarenkäter…
Läs mer
Kundinvolvering

Kundinvolvering för bättre tjänstedesign och kundnöjdhet

Kundinvolvering och tjänstedesign för att skapa nya, mer kreativa och värdeskapande erbjudanden har på senare år börjat användas allt mer….
Läs mer

Vill du bli kontaktad fyller du helt enkelt i formuläret nedan så hör vi av oss.