Tjänster

Next erbjuder skräddarsydda och åtgärdsinriktade undersökningar samt konsulttjänster inom Customer Experience Management. Vår kombination av undersökningar och våra konsulttjänster gör att vi kan erbjuda en helhetslösning där vi hjälper er att utvecklas. Klicka på en tjänst för mer information.

 

Kundundersökning

Lär känna er kunder bättre och få insikter som hjälper er utveckla bättre kundupplevelser. En kundundersökning kan tex. ge er en utförlig kartläggning av kundnöjdhet och kundlojalitet.

Exitundersökning av tappade kunder

En exitundersökning hjälper er att hitta orsaker till kundavhopp och hjälper till att identifiera åtgärder för att motverka att ni förlorar fler kunder.

Kartläggning av kundresan / Customer journey mapping

Vi kartlägger och visualiserar den process som kunden går igenom vid sin kontakt med er både ur kundens perspektiv. Kartläggning av kundresan är ett bra verktyg olika former av verksamhetsutveckling.

Kundupplevelsediagnos

En kundupplevelsediagnos ger er fördjupad kundinsikt och ett gediget underlag för att förbättra kundupplevelsen.

Förbättrad kundupplevelse via tjänstedesign

Next hjälper er att utveckla, prioritera och genomföra rätt åtgärder för att skapa bättre en kundupplevelse som ger ökad kundnöjdhet och kundlojalitet. Vi hjälper era att förnya och utveckla er leverans till kunderna i olika kontakt och kanaler.

Strategi för hantering av kundklagomål

En väl utformad strategi för hantering av kundklagomål gör att ni har bättre chans att lyckas återhämta en negativ kund och förhindra kundavhopp och negativ rekommendationer.

?php wp_reset_query(); ?>

Medarbetarundersökning

Ni får en tydlig bild över hur engagerade och motiverade era medarbetare är och hur de upplever sin arbetssituation både totalt sett och på detaljnivå. Ett ovärderligt verktyg för att förbättra arbetsmiljön.

Marknadsundersökning

Vill ni veta vad marknaden tycker om ert erbjudande, vad de använder för kriterier vid valet av produkt/ leverantör eller vilken målgrupp som ni har bäst chans att sälja till så kan vi hjälpa er få svar på detta genom en marknadsundersökning.

Fokusgrupper

Med hjälp av fokusgrupper kan vi hjälpa er få djupare insikter kring era kunder, medarbetare eller andra målgrupper.

Varumärkesundersökning / Varumärkesanalys

Ert varumärke kan vara helt avgörande för er framgång. Genom att veta hur varumärket uppfattas samt hur ni ligger till i förhållande till era konkurrenter står ni bättre rustade för att utveckla ert varumärke.

Webbplatsundersökning

Med en webbplatsundersökning hjälper vi er att utvärdera och utveckla er webbplats så att den kan en bättre upplevelse för besökarna.

Action Aid - åtgärdsutveckling

Action Aid är vårt koncept för att omvandla kundsinsikter till konkreta åtgärder. Via workshops och rådgivning hjälper vi er att prioritera och skapa åtgärdsplaner baserad på kundinsikt.

Jag vill veta mer