Kundundersökning

Med en åtgärdsfokuserad kundundersökning från Next får ni kundinsikt och tydliga resultat och konkreta rekommendationer som ni kan agera på.

Läs mer

Kundupplevelsediagnos

En kundupplevelsediagnos ger er fördjupad kundinsikt genom att göra en djupdykning i hur era kunder upplever kontakten med er via olika kontaktytor.

Läs mer

Kartläggning av kundresan

En kartläggning av kundresan är ett bra verktyg för att identifiera problem och möjligheter för att förbättra kundupplevelsen.

Läs mer

Kundupplevelsestrategi

En kundupplevelsestrategi ger er en gedigen plattform för ett framgångsrikt arbete mot en riktigt bra kundupplevelse. En kundupplevelsestrategi hjälper er att arbeta på ett enhetligt sätt kring den kundupplevelse ni vill leverera.

Läs mer

Koncepttester och kundinvolvering

Koncepttester och andra typer av kundinvolvering gör att ni verkligen får in kundens perspektiv vid utveckling av era produkter och tjänster.

Läs mer

Medarbetarundersökning

Vi gör medarbetarundersökningar som hjälper er att kartlägga och förbättra er arbetsmiljö, medarbetarnas trivsel och medarbetarengagemang.

Läs mer

Pulsmätningar

Med korta men pulsmätningar till era medarbetare kan vi hjälpa er att följa upp olika fokusområden inom er organisation.

Läs mer

Marknadsundersökning

Om ni vill undersöka attityder, testa en ny produkt, förstå er marknad och målgrupp, undersöka preferenser osv så kan en marknadsundersökning vara ett bra verktyg.

Läs mer

Varumärkesundersökning

Med en varumärkesundersökning mäter vi tex. varumärkeskännedom och attityd kring ert varumärke med mera och ger ett bra underlag för att utvärdera och utveckla ert varumärkesarbete.

Läs mer

Fokusgrupper

Fokusgrupper kan vara ett bra verktyg för generera förslag på produktutveckling, testa nya tjänstekoncept eller få djupare insikter kring ett varumärke, utvärdera en förpackning eller reklamfilm osv.

Läs mer

Webbplatsanalys

En webbplatsanalys är ett bra verktyg för att få in underlag till att kvalitetssäkra och vidareutveckla webbplatser och intranät.

Läs mer

Action Aid – workshops & åtgärdsplaner

Action Aid är en strukturerad process för att skapa åtgärdsplaner för att gå från insikt till handling efter att man genomfört en  kundundersökning eller en medarbetarundersökning.

Läs mer

Jag vill veta mer