Kundundersökning för Riksidrottsförbundet

Vi gav Next uppdraget att via en enkätundersökning fastställa hälsostatusen på vår produkt för idrotten (IdrottOnline). Det var viktigt för oss att en tredje part gjorde analysarbetet för att få en så oberoende rapport som möjligt. Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen.

Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

Tobias Carneteg, Servicechef

 

 

 

Uppdragsbeskrivning
På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Next genomfört en kundundersökning riktad till de idrottsföreningar som använder IdrottOnline.
Riksidrottsförbundet hade ett önskemål om att låta användarna utvärdera IdrottOnline utifrån ett antal olika aspekter kopplat till de olika moduler som systemet inkluderar. Den feedback som samlades in skulle användas för att vidareutveckla IdrottOnline och göra det mer användarvänligt och utformat utifrån användarna.

 

Genomförande
Vi började med att granska och vidareutveckla de enkät som Riksidrottsförbundet själva hade utformat för undersökningen och sedan genomfördes undersökningen via en webbenkät som skickades ut till ett slumpvis urval av 7500 mottagare.
Nä vi samlat in svaren gick vi vidare med sammanställningen av resultatet till en utförlig Analysrapport med tydlig och lättläst grafisk presentation i forma av diagram. Rapporten omfattade även drivkraftsanalyser för ge Riksidrottsförbundet en vägledning kring vilka funktioner som har starkast effekt på totalupplevelsen av IdrottOnline och vilka områden som bör prioriteras att förbättra.