Case

Kundundersökning för KRAV

"Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. Vi har fått en väldigt bra hjälp med att utveckla enkäter med frågor som är anpassade till våra behov till att samla in svar och rapportering.

De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet."

Läs mer

Marknadsundersökning för Illinois Tool Works

"Working with Next to understand the Swedish market more intimately was a really great example of agency collaboration. Next made a real effort from the outset to dig deep and understand our original brief, so that they could deliver both what we wanted to know, as well as surprise us with market insight on what we needed to learn.

As a research agency, they afforded us great flexibility throughout the study and gave a real sense of personal investment and attention to the results.
I would not hesitate to recommend Next to international clients looking to understand the Swedish market better."

Läs mer

Kundersökning för Riksidrottsförbundet

"Vi gav Next uppdraget att via en enkätundersökning fastställa hälsostatusen på vår produkt för idrotten (IdrottOnline). Det var viktigt för oss att en tredje part gjorde analysarbetet för att få en så oberoende rapport som möjligt. Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen."

Läs mer

Intern undersökning för Mekonomen

"Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Tack vare resultatet från undersökningen har vi kunnat ta flera viktiga beslut. Vi anlitar gärna Next för kommande undersökningar. "

Läs mer

Attitydundersökning för Moderna Försäkringar

"Vi fick väldigt bra hjälp med att utforma undersökningen och svaren kom in snabbt, med bra innehåll och många värdefulla kommenterar på öppna frågor. Vi utökade därför studien till att inte bara innefatta Sverige utan även Norden och Tyskland.

Rapporten per land var mycket bra och slutsatserna Next drog mellan länderna är ovärderliga för oss."

Läs mer

Kundundersökning för Malte Månson Verkstäder

"”Malte Månson har valt att samarbeta med Next tack vare deras mycket professionella hantering av våra kunder och de insikter vi får av den omfattande kundundersökning om Next genomför åt oss årligen. Undersökningen ger oss ett mycket bra underlag för att utvecklas. Vårt samarbete med Next har gjort Malte Månson till ett ännu mer kunddrivet företag, vilket är en stor del av vår framgång."

Läs mer

Medarbetarundersökning för BBGRUPPEN

"Vi använder Next till vår serie av tre medarbetarundersökningar där varje omgång har haft olika fokusområden. Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har innehållits till punkt och pricka.

Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet. Vi har även fått konkreta och bra rekommendationer på åtgärder.

En annan sak som jag uppskattar är att våra tankar runt undersökningarna förfinats och förbättrats genom bra inspel från Next. Kort sagt det har varit enkelt, smidigt och kostnadseffektivt att arbeta med Next."

Läs mer

Gästundersökning för Säfsen Resort

"Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

Genomförandet har varit snyggt och smidigt. De resultat som vi fått både löpande under vår vintersäsong men även i slutrapporten har gett oss verktyg att prioritera och öka gästupplevelsen ännu mer!"

Läs mer

Webbenkät för länsstyrelserna

Jag kan varmt rekommendera Next Research & Consulting som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Läs mer

Medlemsundersökning för Förbundet Vi Unga

"Förbundet Vi Unga valde Next Consulting för att undersöka i vilken utsträckning det förekommer rasism inom Förbundet Vi Ungas verksamhet. Next Consulting var mycket professionella och hjälpsamma i utformningen av enkäten och levererade en undersökning med hög kvalitet i alla delar av genomförandet. Next Consulting rekommenderas starkt."

Läs mer

Kännedomsundersökning för ÅJ Distribution

"Vi lät Next genomföra vår första kännedomsundersökning för vår målgrupp – detaljhandeln. Jag måste säga Next bidrog med stor kunskap kring frågeutformning och processen av genomförandet. Jag är mycket nöjd med hur undersökningen genomfördes.  Allt kändes mycket professionellt genomför helt enkelt! 

Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer och även om det var en mycket svår målgrupp (linjechefer på Sveriges största butikskedjor) lyckades Next få in en bra mängd svar.

Rapporteringen efteråt var väl strukturerad med flertalet analyser och diagram. Undersökningen inklusive Nexts analys och rekommendationer gav oss ett mycket bra underlag för den kommande DR-aktivitet som utfördes efteråt på samma målgrupp."

Läs mer

Marknadsundersökning för KTH innovation

"Vi uppskattade samarbetet med Next och är mycket nöjda med resultatet. Vi hade en bra dialog om innehållet och upplägget av marknadsundersökningen, och kände att vi hade bra kontroll under processen.

Utförandet, sammanställningen och leveransen gick snabbt och resulterade i fantastiskt bra insikter om vår affärsidé!"

Läs mer

Marknadsundersökning för Hjälp hemma

"Vi är mycket nöjda med hur undersökningen genomfördes och presenterades. Samarbetet med Sven-Tore Bengtsson på Next fungerade mycket bra, han var väldigt lyhörd och kom med bra lösningar.

Vi kommer att använda underlaget för kommande marknadsplan och känner att den utgör ett gediget underlag för vårt framtida marknadsföringsarbete. Uppskattar även att Sven-Tore i förarbetet satte sig in i vår specifika bransch och tog fram en mycket skräddarsydd lösning för oss."

Läs mer

Marknadsundersökning för Redpoodle Systems

"Samarbetet med Next fungerade mycket smidigt och Next visade prov på att kunna utforma en skräddarsydd marknadsundersökning som gav svar på just det vi ville få svar på.

Rapporten vi fick var tydlig och utförlig samt noggrann fördelad på de svarskategorier som är viktiga för oss. Tack vare resultatet från undersökningen har vi lyckats fokusera på den kundgrupp som är intresserad att köpa vår molntjänst Fieldo. Vi är mycket nöjda."

Läs mer