Kundundersökning för KRAV

Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. Vi har fått en väldigt bra hjälp med att utveckla enkäter med frågor som är anpassade till våra behov till att samla in svar och rapportering.

De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Anita Falkenek, VD

 

 

 

 

Uppdragsbeskrivning

Next har nöjet att genomföra både kundundersökning och medlemsundersökning på uppdrag av Krav. Nedan kommer vi berätta lite om genomförandet av kundundersökningen som genomförs årligen som en uppföljning av hela kundrelationen.

Undersökningen genomförs utifrån Kravs behov av att samla in feedback från olika kundgrupper i syfte att få ett beslutsunderlag som kan användas för att utveckla verksamheten ur ett kundperspektiv och göra rätt prioriteringar för att få bäst effekt då det gäller kundnöjdhet och kundlojalitet.

 

Genomförande

Utifrån KRAVs tre huvudsakliga målgrupper som alla har lite olika typ av behov och former av tjänsteleverans från KRAV så utveckla Next i samarbete KRAV en undersökning som anpassades för de olika målgrupperna som undersökningen skulle omfatta.

Undersökningen genomförs med hjälp av en webbenkät som vi på Next skickar ut med e-post till samtliga av Kravs kunder. Webbenkäten är mobilanpassad och har anpassats KRAVs grafiska profil.

Efter att datainsamlingen har avslutats så sammanställer och analyserar vi resultatet och presenterar detta i en Analysrapport med tydlig och lättläst grafisk presentation. För att hjälpa KRAV att komma vidare med sitt utvecklingsarbete så presenteras även ett rekommenderat åtgärdsförslag med konkreta åtgärder som vi utformat baserat vår analys av på undersökningsresultatet.

Vill du också genomföra en kundundersökning? Klicka nedan för att läsa mer om hur vi arbetar med kundundersökningar.
Läs mer