Marknad & Varumärke

Vi erbjuder olika undersökningar koppla till att förstå er marknad, upplevelsen av ert varumärke, vilka trender och attityder som råder etc. Utifrån era behov utformar vi ett undersökningsupplägg som passar era informationsbehov. Vi arbetar med med både kvantitativa och kvalitativa metoder och kan gärna kombinera flera olika arbetssätt för att nå målet med projektet.

Marknadsundersökning

Om ni vill undersöka attityder, testa en ny produkt, förstå er marknad och målgrupp, undersöka preferenser osv så kan en marknadsundersökning vara ett bra verktyg.

Läs mer

Varumärkesundersökning

Med en varumärkesundersökning mäter vi tex. varumärkeskännedom och attityd kring ert varumärke med mera och ger ett bra underlag för att utvärdera och utveckla ert varumärkesarbete.

Läs mer

Attitydundersökning

En attitydundersökning hjälper er att kartlägga inställningen till olika typer av händelser, beteenden och andra typer av företeelser av olika slag.

Läs mer

Webbplatsanalys

En webbplatsanalys är ett bra verktyg för att få in underlag till att kvalitetssäkra och vidareutveckla webbplatser och intranät.

Läs mer

Fokusgrupper

Fokusgrupper kan vara ett bra verktyg för generera förslag på produktutveckling, testa nya tjänstekoncept eller få djupare insikter kring ett varumärke, utvärdera en förpackning eller reklamfilm osv.

Läs mer

Webbenkäter

Webbenkäter är en bra metod för en mängd olika typer av undersökningar och kan skickas ut både elektronisk via SM och per post.

Läs mer