Webbenkät

En Webbenkät är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att samla in svar. Webbenkäter är en bra undersökningsmetod för många undersökningar. De allra flesta har tillgång till internet och kan svara på webbenkäter via dator, mobilen eller en surfplatta.

Vi erbjuder datainsamling via webbenkäter för tex. forskare på universitet, kommuner, statliga verksamheter och andra verksamheter som behöver hjälp med någon form av webbenkät.

 

Många sätt att distribuera en webbenkät

En webbenkät kan distribueras på många olika sätt, det vanligaste är att en länk till enkäten skickas ut via e-post. Tillgång till e-postadress är dock inget krav för att kunna använda en webbenkät för att samla in svar. En länk till enkäten kan även skicka ut via SMS eller med posten beroende på hur vi når er målgrupp på bästa sätt.

 

Experter på webbenkäter

Vi har arbetat med webbenkäter i olika former i närmare tjugo år. Den gedigna kompetens och långa erfarenhet vi har av webbenkäter gör att vi inte bara ”samlar in svaren”. Vi bidrar gärna med vår kunskap kring utformning av frågor, enkätens struktur och funktionalitet i övrigt så att undersökningen får en bra svarsfrekvens, bra datakvalitet, att det blir få som avbryter enkät samt att de svarande får en bra upplevelse av undersökningen.

Webbenkät

Så jobbar vi med webbenkäter 

I korthet så är det följande steg som vi går igenom när en webbenkät ska genomföras:

Baserat på vilket målgrupp ni vill nå med enkäten (era egna kontakter, kontakter inom en viss region osv) kommer vi bestämma hur enkäten ska distribueras.

Vi kan tex. samla in svar med hjälp av en webbpanel, via webbpanelen så kan vi få ett representativt urval av befolkningen eller en viss målgrupp som ni inte själva har  kontaktuppgifter till.

Frågorna för undersökningen kan ni utforma på egen hand eller också stöttar vi er med med att utforma frågorna. När vi frågorna är spikade kommer vi sätta upp undersökningen som en webbenkät och förbereda mottagarlistor för undersökningen.

Efter att vi har satt upp webbenkäten i enkätverktyget får ni en testlänk så att ni kan granska hela enkäten innan den skickas ut.

Resultatet kan ni sedan få levererat som rådata, som tabeller och eller diagram i Excel eller power point beroende på vad som passar er bäst.

+

KundkommentarerLänsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Hjälp hemma
Vi är mycket nöjda med hur undersökningen genomfördes och presenterades. Vi kommer att använda underlaget för kommande marknadsplan och känner att den utgör ett gediget underlag för vårt framtida marknadsföringsarbete.

Redpoodle Systems
Samarbetet med Next fungerade mycket smidigt och Next visade prov på att kunna utforma en skräddarsydd marknadsundersökning som gav svar på just det vi ville få svar på. Rapporten vi fick var tydlig och utförlig samt noggrann fördelad på de svarskategorier som är viktiga för oss.

Kisskollen – Utvecklat vid KTH innovation
Vi uppskattade samarbetet med Next och är mycket nöjda med resultatet. Vi hade en bra dialog om innehållet och upplägget av marknadsundersökningen, och kände att vi hade bra kontroll under processen. Utförandet, sammanställningen och leveransen gick snabbt och resulterade i fantastiskt bra insikter om vår affärsidé!

 

 

 

Vill ni göra en webbenkät?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.