Webbenkät

En Webbenkät är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att samla in svar och en webbenkät är en bra undersökningsmetod för många undersökningar.

Vi erbjuder datainsamling via webbenkäter för tex. forskare, kommuner, statliga verksamheter och andra verksamheter som behöver hjälp med någon form av webbenkät.

 

Många sätt att distribuera en webbenkät

En webbenkät kan distribueras på många olika sätt, det vanligaste är att en länk till enkäten skickas ut via e-post men vi kan även skicka ut den via SMS eller med brev på posten beroende på hur vi når er målgrupp på bästa sätt.

 

Experter på webbenkäter

Vi har arbetat med webbenkäter i olika former i närmare tjugo år. Den gedigna kompetens och långa erfarenhet vi har av att genomföra webbenkäter gör att vi inte bara ”samlar in svaren”. Vi bidrar gärna med vår kunskap kring utformning av frågor, enkätens struktur och funktionalitet i övrigt så att undersökningen får en bra svarsfrekvens, bra datakvalitet och att det blir få som avbryter enkät etc.

Webbenkät

Så jobbar vi med webbenkäter 

I korthet så är det följande steg som vi går igenom när en webbenkät ska genomföras:

Baserat på vilket målgrupp ni vill nå med enkäten (era egna kontakter, kontakter inom en viss region, personer med ett visst yrke eller intresse osv) kommer vi bestämma hur enkäten ska distribueras (epost, SMS eller via posten. Vi kan tex. samla in svar med hjälp av en webbpanel, via webbpanelen så kan vi få ett representativt urval av befolkningen eller en viss målgrupp som ni inte själva har  kontaktuppgifter till.

Frågorna för undersökningen kan ni utforma på egen hand eller också stöttar vi er med med att utforma frågorna. När vi frågorna är spikade kommer vi sätta upp undersökningen i enkätverktyget och förbereda mottagarlistor eller inhämta/dra det  urval som motsvarar målgruppen för undersökningen.

Efter att vi har satt upp webbenkäten i enkätverktyget får ni en testlänk så att ni kan granska hela enkäten innan den skickas ut.

+

KundkommentarerLänsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Hjälp hemma
Vi är mycket nöjda med hur undersökningen genomfördes och presenterades. Vi kommer att använda underlaget för kommande marknadsplan och känner att den utgör ett gediget underlag för vårt framtida marknadsföringsarbete.

Redpoodle Systems
Samarbetet med Next fungerade mycket smidigt och Next visade prov på att kunna utforma en skräddarsydd marknadsundersökning som gav svar på just det vi ville få svar på. Rapporten vi fick var tydlig och utförlig samt noggrann fördelad på de svarskategorier som är viktiga för oss.

Kisskollen – Utvecklat vid KTH innovation
Vi uppskattade samarbetet med Next och är mycket nöjda med resultatet. Vi hade en bra dialog om innehållet och upplägget av marknadsundersökningen, och kände att vi hade bra kontroll under processen. Utförandet, sammanställningen och leveransen gick snabbt och resulterade i fantastiskt bra insikter om vår affärsidé!

 

 

 

Vill ni göra en webbenkät?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.