Webbenkät för Länsstyrelserna

Jag kan varmt rekommendera Next Research & Consulting som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Linda Jönsson, Integrationsutvecklare

Länsstyrelsen i Skåne

 

 

 

 

 

Uppdragsbeskrivning

Next fick i uppdrag att hjälpa att länsstyrelserna att genomfört en enkätundersökning riktad till Sveriges samtliga 290 kommuner för att kartlägga hur Sveriges kommuner arbetar i ett antal frågor gällande mottagande och etablering av nyanlända.

 

Genomförande

Den enkät som tidigare använts för denna kartläggning vidareutvecklades och förfinades och sedan sattes undersökningen upp som en webbenkät som skickades ut via e-post. Efter att vi avslutat datainsamlingen sammanställde Next en tydligt och lätt totalrapport samt unika rapporter per län. Rapporterna anpassades efter innehållsmässiga och designmässiga önskemål från Länsstyrelsen.