Om Next

Ett konsultativt marknadsundersökningsföretag


NEXT kombinerar den analytisk styrka av ett marknadsundersökningsföretag med ett åtgärdsinriktat arbetssätt och konsultation. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att bli mer framgångsrika.

Vi levererar skräddarsydda och åtgärdsinriktade undersökningar med olika inriktningar. Förutom undersökningar och analyser erbjuder vi även konsulttjänster inriktade på att skapa bättre kundupplevelser.

En viktig målsättning för oss är att det arbete vi utför ska leda till någon form av konkret förbättring hos våra uppdragsgivare. Företagsnamnet NEXT syftar just på att hjälpa våra uppdragsgivare till nästa steg i utvecklingen.

 

Marknadsundersökningsföretag

Våra kunders behov i fokus

Alla uppdrag som NEXT genomför utformas efter varje uppdragsgivares unika behov för att skapa den bästa lösningen för varje enskild uppdrag. Vare sig det gäller att genomföra en kundundersökning, medarbetarundersökningar, eller att kartlägga kundresan så görs det med hänsyn till varje uppdragsgivares förutsättningar.

 

Åtgärdsinriktat

Vi ser undersökningar, kartläggningar och analyser av olika slag som viktiga verktyg för att både kartlägga och identifiera problem om möjligheter. Med hjälp av den information och insikt som vi tar fram får ni ett bra utgångsläge för att ta kloka beslut.

Vi lägger stor vikt vid att de undersökningar vi genomför ska vara både insiktsgivande och åtgärdsinriktade och visa på en tydlig väg framåt.

Till skillnad från många renodlade marknadsundersökningsföretag är vi mer konsultativa och vi erbjuder tex. stöd och hjälp att processa fram och prioritera åtgärder och skapa handlingsplaner och stöttar er att utvecklas till nästa nivå.

 

 

 

 

Vi följer de etiska regler för marknadsundersökningsföretag som utformats av European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) och den internationella handelskammaren ICC. Läs mer här.

Genom att följa de etiska reglerna som tagits fram för marknadsundersökningsföretag så förbinder vi oss även till att värnar om rättigheterna för både de som deltar i våra undersökningar och om våra kunder.

 

 

 

 

Medlem i CXPA – Customer Experience Professionals Association, den internationella organisation för personer och företag som arbetar med utvecklingen av bra kundupplevelser.

Marknadsundersökningsföretag Stockholm Göteborg Malmö Sverige

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

 


Varför välja Next

Kundanpassade lösningar med tydligt åtgärdsfokus.

Förstklassig rapportering med insiktsfull analys och konkreta rekommendationer.

Konsultation och förändringsledning som tar er från insikt till handling.

20 års erfarenhet av undersökningar

 

Våra kärnvärden

Engagemang: Vi engagerar oss i våra uppdragsgivares verksamhet och framgång.

Lyhördhet: Lyhördhet för våra kunders önskemål, målsättningar och förutsättningar.

Flexibilitet: Flexibilitet i utförandet och leveransen för att ge våra uppdragsgivare den bästa lösningen utifrån just deras behov.

Tydlighet: Identifiera och tydligt förmedla insikter och tydliga vägar framåt för våra uppdragsgivare så att de enklare kan gå från insikt till handling.

Kompetens: Med spetskompetens inom de tjänster vi erbjuder levererar vi en högkvalitativ tjänst till våra uppdragsgivare. Vi engagerar oss i, och följer utvecklingen i vårt kompetensområde.