Om Next

Next är både ett marknadsundersökningsföretag och ett konsultföretag. Vi levererar skräddarsydda och åtgärdsinriktade undersökningar samt konsultation för att skapa kundupplevelser – Customer Experience Management.

Vi kombinerar den analytisk styrka av ett marknadsundersökningsföretag med ett åtgärdsinriktat arbetssätt och konsultation för att hjälpa våra kunder att bli mer framgångsrika genom skapa faktabaserade verksamhetsutveckling.

En viktig målsättning för oss är att det arbete vi utför ska leda till någon form av konkret förbättring hos våra uppdragsgivare. Företagsnamnet Next syftar just på att hjälpa våra uppdragsgivare till nästa steg i utvecklingen.

 

 

Våra kunders behov i fokus

Alla uppdrag som Next genomför utformas efter varje uppdragsgivares verksamhet och unika behov för att skapa den bästa lösningen för varje enskild uppdrag. Vare sig det gäller att genomföra en kundundersökning, medarbetarundersökningar, eller att kartlägga kundresan så görs det med hänsyn till varje uppdragsgivares förutsättningar.

 

Åtgärdsinriktat

Vi ser undersökningar, kartläggningar och analyser av olika slag som diagnosverktyg. Det krävs att man agerar på den information som samlas in för att informationen ska bidra till verksamhetsutvecklingen. Därför lägger vi stor vikt vid att de undersökningar vi genomför ska vara åtgärdsinriktade och visa på en tydlig väg framåt.

Till skillnad från många renodlade marknadsundersökningsföretag är vi mer konsultativa och erbjuder tex. stöd och hjälp att processa fram och prioritera åtgärder och skapa handlingsplaner och vi bidrar till att se till att ni utvecklas och tar er till nästa nivå.

 

ESOMAR Individual Membership Information
Vi följer de etiska regler för marknadsundersökningsföretag som utformats av European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) och den internationella handelskammaren ICC. Läs mer här.

 

Vill ni veta mer om Next och hur vi kan hjälpa er?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer


Varför välja Next

Kundanpassade lösningar med tydligt åtgärdsfokus

Förstklassig rapportering med insiktsfull analys och konkreta rekommendationer

Konsultation och förändringsledning som tar er från insikt till handling

Helhetssyn kring att mäta och utveckla bättre kundupplevelser

 

Våra kärnvärden

Engagemang: Vi engagerar oss i våra uppdragsgivares verksamhet och framgång.

Lyhördhet: Lyhördhet för våra kunders önskemål, målsättningar och förutsättningar.

Flexibilitet: Flexibilitet i utförandet och leveransen för att ge våra uppdragsgivare den bästa lösningen utifrån just deras behov.

Tydlighet: Identifiera och tydligt förmedla  insikter och tydliga vägar framåt för våra uppdragsgivare så att de enklare kan gå från insikt till handling.

Kompetens: Med spetskompetens inom de tjänster vi erbjuder levererar vi en högkvalitativ tjänst till våra uppdragsgivare. Vi engagerar oss i, och följer utvecklingen i vårt kompetensområde.