Om Next

Next är både ett marknadsundersökningsföretag och ett konsultföretag. Vi kombinerar den analytisk styrka av ett marknadsundersökningsföretag med ett åtgärdsinriktat arbetssätt och konsultation för att hjälpa våra kunder att bli mer framgångsrika.

Vi levererar skräddarsydda och åtgärdsinriktade undersökningar med olika inriktningar och vi erbjuder även konsulttjänster inriktade på att skapa kundupplevelser.

En viktig målsättning för oss är att det arbete vi utför ska leda till någon form av konkret förbättring hos våra uppdragsgivare. Företagsnamnet Next syftar just på att hjälpa våra uppdragsgivare till nästa steg i utvecklingen.

 

Våra kunders behov i fokus

Alla uppdrag som Next genomför utformas efter varje uppdragsgivares verksamhet och unika behov för att skapa den bästa lösningen för varje enskild uppdrag. Vare sig det gäller att genomföra en kundundersökning, medarbetarundersökningar, eller att kartlägga kundresan så görs det med hänsyn till varje uppdragsgivares förutsättningar.

 

Åtgärdsinriktat

Vi ser undersökningar, kartläggningar och analyser av olika slag som viktiga diagnosverktyg som ger värdefull information för att både kartlägga och identifiera problem om möjligheter. Men efter en undersökning är genomförd krävs det även att man agerar på den information som samlas in för att informationen ska bidra till en positiv verksamhetsutveckling. Därför lägger vi stor vikt vid att de undersökningar vi genomför ska vara åtgärdsinriktade och visa på en tydlig väg framåt.

Till skillnad från många renodlade marknadsundersökningsföretag är vi mer konsultativa och vi erbjuder tex. stöd och hjälp att processa fram och prioritera åtgärder och skapa handlingsplaner och därmed hjälpa er utvecklas och ta er till nästa nivå.

 

 

 

 

Vi följer de etiska regler för marknadsundersökningsföretag som utformats av European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) och den internationella handelskammaren ICC. Läs mer här.

Genom att följa de etiska reglerna som tagits fram för marknadsundersökningsföretag så förbinder vi oss även till att värnar om både de som deltar i våra undersökningar och om våra kunder.

 

 

 

 

Next är medlemmar i CXPA – Customer Experience Professionals Association, den internationella organisation som samlar personer och företag som arbetar med utvecklingen av bra kundupplevelser.

Marknadsundersökningsföretag Stockholm Göteborg Malmö Sverige

 

Vill ni veta mer om Next och hur vi kan hjälpa er?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer


Varför välja Next

Kundanpassade lösningar med tydligt åtgärdsfokus

Förstklassig rapportering med insiktsfull analys och konkreta rekommendationer

Konsultation och förändringsledning som tar er från insikt till handling

 

Våra kärnvärden

Engagemang: Vi engagerar oss i våra uppdragsgivares verksamhet och framgång.

Lyhördhet: Lyhördhet för våra kunders önskemål, målsättningar och förutsättningar.

Flexibilitet: Flexibilitet i utförandet och leveransen för att ge våra uppdragsgivare den bästa lösningen utifrån just deras behov.

Tydlighet: Identifiera och tydligt förmedla insikter och tydliga vägar framåt för våra uppdragsgivare så att de enklare kan gå från insikt till handling.

Kompetens: Med spetskompetens inom de tjänster vi erbjuder levererar vi en högkvalitativ tjänst till våra uppdragsgivare. Vi engagerar oss i, och följer utvecklingen i vårt kompetensområde.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION