Attitydundersökning för Moderna försäkringar

När vi behövde veta vad slutkunderna tycker om våra produktförsäkringar i Sverige föll Moderna försäkrings val på Next för att göra en attitydundersökning och det är vi i efterhand väldigt tacksamma för!

Vi fick väldigt bra hjälp med att utforma undersökningen och svaren kom in snabbt, med bra innehåll och många värdefulla kommenterar på öppna frågor. Vi utökade därför studien till att inte bara innefatta Sverige utan även Norden och Tyskland.

Rapporten per land var mycket bra och slutsatserna Next drog mellan länderna är ovärderliga för oss.

Joakim Bodin, Key Account Manager

Moderna Försäkringar

 

Uppdragsbeskrivning

Moderna Försäkringar har varit en stor aktör inom försäkringsbranschen under många år och har under våren 2022 blivit en del av Trygg-Hansa.

En av Moderna Försäkringars affärsområden är produktförsäkringar som säljs vid tex. köp av hemelektronik. Vi på Next fick i uppdrag att göra en attitydundersökning som skulle ge Moderna Försäkringar en bättre förståelse för hur marknaden ser på att köpa till produktförsäkringar. Bland annat berörds frågor som och vilka fördelar och nackdelar marknaden ser med en separat produktförsäkring jämfört med att förlita sig på hemförsäkringen.

 

Genomförande

Moderna Försäkringar hade många frågor som de ville få svar på. Next strukturerade upp och bantade ner frågorna till en hanterbar mängd samt formulerade de slutliga frågorna som skulle ställas.

Svaren svalades sedan in med hjälp av en webbenkät som skickades ut till en webbpanel. Resultatet från attitydundersökningen sammanställdes i en tydlig rapport som bland annat visade hur olika målgrupper tänker kring produktförsäkringar och vilka målgrupper som bör vara mest mottagliga för framtida marknadsföring.

Då undersökningen gav bra insikter för den svenska marknaden så gjorde sedan samma attitydundersökning i övriga nordiska länder som för den tyska marknaden.

 

Vill du läsa mer om hur vi arbetar med attitydundersökningar?
Läs mer