Webbenkäter / datainsamling för SLU

Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Next. Vi har samarbetat kring flera datainsamlingar under de senaste åren. Efter vår egen undersökningsdesign har Next programmerat elektroniska enkäter, samlat in och sammanställt data från vår målgrupp. Processen har varit mycket smidig och samarbetet mellan vårt team och Next har varit mycket effektivt och konstruktivt. För att sammanfatta Next Research & Consulting använder jag följande ledord: professionell, pålitlig, flexibel och kostnadseffektiv.

Helena Hansson, Professor

Sveriges lantbruksuniversitet

 

Uppdragsbeskrivning

Next har med hjälp av webbenkäter samla in svar för ett flertal forskningsprojekt för SLU´s räkning. Ofta har det handlat om relativt omfattande enkäter med krav på avancerad logik, slumpning av frågor och svarsalternativ osv. Vi har även hanterat belöningar i form av trisslotter, utskick av rapporter till respondenterna osv. Enkäterna har distribuerats på fler olika sätt så som epost, och SMS för att nå maximal svarsfrekvens.