Kännedomsundersökning för ÅJ Distribution

Vi lät Next genomföra vår första kännedomsundersökning för vår målgrupp – detaljhandeln. Jag måste säga att Sven-Tore på Next bidrog med stor kunskap kring frågeutformning och processen av genomförandet. Jag är mycket nöjd med hur undersökningen genomfördes. Allt kändes mycket professionellt genomfört helt enkelt! 

Kännedomsundersökningen genomfördes med telefonintervjuer och även om det var en mycket svår målgrupp (linjechefer på Sveriges största butikskedjor) lyckades Next få in en bra mängd svar.

Rapporteringen efteråt var väl strukturerad med flertalet analyser och tydliga diagram och snygg grafik. Undersökningen inklusive Nexts analys och rekommendationer gav oss ett mycket bra underlag för den kommande DR-aktivitet som utfördes efteråt på samma målgrupp.

Anders Borgström, Försäljningschef
ÅJ Distribution AB


Uppdragsbeskrivning

ÅJ Distribution erbjuder logistiklösningar som är specialanpassade för butikskedjor med ett stort behov av att framställa och distribuera olika former av trycksaker till sina butiker.

ÅJ Distribution ville genomföra en kännedomsundersökning för att få kunskap om sin nuvarande position på marknaden. ÅJ Distribution hade egen uppfattning om sin position på marknaden, men ville få en mer relevant siffra på hur låg eller hög kännedomen målmarknaden hade kring företaget. Ett annat önskemål var att kunna jämföra graden av kännedom och acceptans med konkurrenterna. Next fick därför i uppdrag att genomföra en kännedomsundersökning.

Genomförande

Next utformade ett frågeunderlag för att mäta kännedom och acceptans och genomförde sedan telefonintervjuer riktat till potentiella kunder till ÅJ Distribution. Det var en utmanande målgrupp men med ihärdigt arbete fick vi in den mängd svar som behövdes för att få ett bra underlag.

Resultatet från kännedomsundersökningen sammanställdes, analyserade och presenterades i en rapport som även innehöll rekommendationer på åtgärder.

Vill du ha hjälp att göra en kännedomsundersökning och varumärkesundersökning? Läs mer