Gästundersökning för Säfsen Resort

Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

Genomförandet har varit snyggt och smidigt. De resultat som vi fått både löpande under vår vintersäsong men även i slutrapporten har gett oss verktyg att prioritera och öka gästupplevelsen ännu mer!

 Karin Wiklund, Marknadskoordinator

Säfsen Resort 

 

 

 

 

 

 

Uppdragsbeskrivning

Gästundersökning för Säfsen som under hela vintersäsongen samlar in feedback från gästerna och mäta gästnöjdheten både totalt och för olika delar av skidanläggningen utifrån olika kvalitetsfaktorer. Undersökningen ska även samla in förbättringsförslag och leda till att Säfsen får underlag för verksamhetsutveckling och stöd i att prioritera sätt saker att lägga resurserna på för att ge Säfsen ännu nöjdare och lojalare gäster.

 

Genomförande

Next vidareutvecklade enkätfrågorna i gästundersökningen i samarbete med Säfsen och satte sedan upp en mobilanpassad webbenkät som designades i enlighet med Säfsens grafiska profil.

Gästundersökningen skickas ut med e-post löpande under hela säsongen till gästerna efter deras avresa från Säfsen. Genom att vi fångar in gästernas feedback så snart som möjligt efter hemresan så säkerställer vi att gästerna har en god minnesbild av besöket i Säfsen. Detta leder till pålitligare svar, en stor mängd motiveringar och öppna svar samt en bra svarsfrekvens på knappt 50 %.

Varje vecka får ledningen samt avdelningscheferna individuellt anpassade veckorapporter i Power Point levererat via e-post. Då resultatet gås igenom med medarbetarna så fungerar Power Point bättre än webbaserade rapporter för Säfsen.

I veckorapporterna har vi även en satt upp en rapporteringsmall som kombinerar nyckeltal med gästundersökningen med Säfsens viktigaste ekonomiska och operationella nyckeltal.

Next levererar även en komplett slutrapport efter avslutad säsong. Slutrapporten redovisade resultatet i form av tydliga diagram samt summeringar av motiveringar till ett destillat av positiva och negativa kommentarer för respektive avdelning, prioriteringsanalys med mera. För att hjälpa Säfsen att ta ut riktningen för åtgärdsarbetet så gav Next även konkreta rekommendationer på åtgärder baserade på både gästundersökningens resultat.

Vill du också genomföra en gästundersökning? Klicka nedan för att läsa mer om hur vi arbetar med kund- och gästundersökningar.
Läs mer