Marknadsundersökning

En marknadsundersökning kan genomföras i många olika syften. Vi kan hjälpa er att göra en marknadsundersökning för att testa en ny produkt, kartlägga attityder och trender på marknaden med mera. Oavsett varför ni vill göra en marknadsundersökning kan vi ta hand om alla steg i undersökningen, från undersökningsdesign, frågor, datainsamling till analys och tydlig rapport.

Via Next får ni en skräddarsydd och insiktsgivande undersökning som hjälper er att fatta kloka beslut. 

 

Skräddarsydd marknadsundersökning

Vi utformar er undersökning utifrån just ert specifika behov. Vi skräddarsyr undersökningens frågor, anpassar undersökningsmetod och rapporteringsformat med mera helt utifrån just era behov och önskemål, målgrupp osv.

Vi kan hjälpa er göra en marknadsundersökning vare sig målgruppen är privatpersoner eller företag. Förutom att vi få svar från allmänheten (privatpersoner) så kan vi även dra urval från lika databaser med register över företag och beslutfattare. Beroende på era behov kan vi dra representativa urval för hela befolkningen eller urval utifrån specifika kriterier som tex. åldersintervall, geografisk plats, storlek på företag, branscher med mera.

Exempel på frågor som en marknadsundersökning kan besvara:

  • Hur ser efterfrågan ut, inom vilka målgrupper är den störst?
  • Vilka kriterier används vid valet av produkt/leverantör?
  • Hur värderar marknaden olika egenskaper hos er typ av produkt?
  • Vilken attityd har marknaden kring en viss produkt
  • Hur ser målgruppen på ert tänkta produktkoncept

 

Förstklassig analys och rapportering

Till skillnad från många andra så lägger vi stor vikt vid att skapa pedagogiska rapporter med snygg och tydlig grafik. Vi sammanställer, analyserar och presenterar resultatet så att er marknadsundersökning resulterar i ett tydligt beslutsunderlag. Våra rapporter innehåller vanligtvis en analys av resultatet, sammanfattning samt våra slutsatser och rekommendationer. Rapporteringen kan anpassas till era önskemål och omfatta allt från rådata till analysrapporter eller en webbaserade rapportportal.

Oftast ge en marknadsundersökning inte bara kvantitativ information i form av antal och procent osv, utan även kvalitativ information i form av öppna svar. För att få en djupare förståelse och en insiktsgivande marknadsundersökning så analyserar vi inte bara siffror och annan kvantitativ information utan vi tar även med öppna svar och kommentarer i vår analys.

 

Marknadsundersökning resultat

Brett utbud av undersökningsmetoder

Våra konsulter har erfarenhet från att genomfört många olika former av undersökningar och vi hjälper er välja rätt angreppssätt för er marknadsundersökning.

Vi behärskar flera olika undersökningsmetoder och vi arbetar med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Vi gör undersökningar med bland annat telefonintervjuer, webbenkäter, webbpaneler, fokusgrupper med mera. I samråd med er väljer vi den metod som blir bäst för just er marknadsundersökning.

Det kan även vara bra att kombinera olika metoder och tex. först genomföra en kvalitativ undersökning för att sedan göra en kvantitativ undersökning för att kunna dra generella slutsatser.

+

Mer om undersökningsmetoder

Nedan är de huvudsakliga metoderna som vi använder när vi ska samla in data till en marknadsundersökning / marknadsanalys.

TELEFONINTERVJUER
Telefonintervjuer är i många fall en mycket bra metod för att samla in data till en marknadsundersökning. Bland annat så kan det vara så att målgruppen inte går att nå på något annat sätt eller att det finnas saker i undersökningen som kräver att vi kan förtydliga eller ställa följdfrågor. Vi strävar alltid efter att få så hög svarsfrekvens som möjligt och oftast ger telefonintervjuer högre svarsfrekvens än vid andra metoder, något som är extra viktigt i de fall man har en mindre målgrupp eftersom varje svar då blir av stor vikt.


WEBBPANEL
Webbpaneler är ett snabbt och relativt billigt och lämpar sig väl om man har en marknadsundersökning där man vill ställa frågor till en stor mängd personer. Genom att vi har en mängd olika bakgrundsinformation om panelmedlemmarna så kan vi rikta oss till en mycket specifik målgrupp. Vi arbetar i huvudsak med en telefonrekryterad webbpanel av högsta kvalitet som har en sammansättning som mycket väl matchar Sveriges befolkning avseende tex kön, ålder och geografisk spridning.


WEBBENKÄT
Webbenkäter en flexibel och kostnadseffektiv metod. Via webbenkäter kan vi göra en marknadsundersökning som innehåller bilder och filmer. Webbenkäter leder ofta till stora mängder kommentarer och öppna svar.

En webbenkät kan användas på många olika sätt, den kan tex. skickas ut med e-post, vi kan länka till webbenkäten via en webbsida och enkäten kan läggas som en pop up. Våra webbenkäter är mobilanpassade så att de går fungerar utmärkt att svara på alla våra undersökningar via mobiltelefoner och surfplattor


FOKSGRUPPER
Fokusgrupper kan vara ett bra verktyg för att få fram kreativa förslag genom att det skapar en dialog mellan deltagarna som skapar nya infallsvinklar och insikter som inte deltagarna skulle komma fram till vid personliga intervjuer på tu man hand.

Exempel på områden där fokusgrupper är användbara är: Idégenerering för produktutveckling, test av nya produktkoncept, värderingar och attityder kring varumärken eller för att få insikt i kunders underliggande behov. Det kan även användas i en förundersökning till en större marknadsundersökning genom att det kan hjälpa till att definiera undersökningsproblemet och för att får underlag för utformning av frågeformulär.

SKRIVBORSUNDERSÖKNINGAR
Detta innebär att vi söker upp och sammanställer redan tillgänglig information så att den blir tillgänglig för er i ett hanterbart format. Detta kan handa om försäljningssiffror, antal företag i en viss bransch, information om konkurrenter, priser, marknadsandelar osv.

Läs gärna vår guide med tips kring att köpa /göra en marknadsundersökning

 

Vill ni göra en marknadsundersökning

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer