Marknadsundersökning

En marknadsundersökning kan genomföras i många olika syften. Om ni vill testa en ny produkt, kartlägga attityder och trender på marknaden kan en marknadsundersökning vara ett bra verktyg. Vi kan hjälpa er med er undersökning hela vägen från undersökningsdesign, frågor, urval, insamling av data till analys och rapportering.

Via Next får ni en skräddarsydd och insiktsgivande marknadsundersökning som hjälper er att fatta kloka beslut. 

 

Skräddarsydd marknadsundersökning

Vi använder ingen färdig mall när vi ska göra en marknadsundersökning. Istället skräddarsyr vi er marknadsundersökning utifrån just ert specifika behov. Undersökningens frågor, undersökningsmetod och rapporteringsformat med mera anpassas helt utifrån syftet med undersökningen samt era behov och önskemål, målgrupp osv.

Vi kan hjälpa er göra en marknadsundersökning vare sig målgruppen är privatpersoner eller företag. Vi kan tex. göra undersökningar med ett representativt urval av befolkningen eller rikta undersökningen mot företag och olika typer av beslutfattare.

Beroende på era behov kan vi rikta undersökningen mot olika målgrupper utifrån kriterier som tex. åldersintervall, geografisk plats, storlek på företag, branscher med mera.

Exempel på frågor som en marknadsundersökning kan besvara:

  • Hur ser efterfrågan ut, inom vilka målgrupper är den störst?
  • Vilka kriterier används vid valet av produkt/leverantör?
  • Hur värderar marknaden olika egenskaper hos er typ av produkt?
  • Vilken attityd har marknaden kring en viss produkt/produktkategori?
  • Hur ser målgruppen på ert tänkta produktkoncept?

 

Förstklassig analys och rapportering

Vi sammanställer, analyserar och visualiserar resultatet samt presenterar oftast slutsatser och våra rekommendationer så att ni får en marknadsundersökning som ger ett tydligt beslutsunderlag.

Även om vi oftast sammanställer resultatet till en utförlig skriftlig rapport med snygg och tydlig grafik kan rapporteringen anpassas till era önskemål och omfatta allt från rådata till infografics.

Marknadsundersökning resultat

 

Kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar

Våra konsulter har kompetens och erfarenhet från många olika former av både kvantitativa och kvalitativa marknadsundersökningar och hjälper vi er välja rätt metod för er undersökning.

Vi gör undersökningar med bland annat telefonintervjuer, webbenkäter, webbpaneler, fokusgrupper, personliga intervjuer med mera. I samråd med er väljer vi den metod som blir bäst för just er marknadsundersökning.

 

+

Mer om undersökningsmetoder

Nedan är de huvudsakliga metoderna som vi använder oss av när vi ska samla in data till en marknadsundersökning / marknadsanalys.

TELEFONINTERVJUER
Telefonintervjuer är i många fall en mycket bra metod för att samla in data till en marknadsundersökning. Bland annat så kan det vara så att målgruppen inte går att nå på något annat sätt eller att det finnas saker i undersökningen som kräver att vi kan förtydliga eller ställa följdfrågor. Vi strävar alltid efter att få så hög svarsfrekvens som möjligt och oftast ger telefonintervjuer högre svarsfrekvens än vid andra metoder, något som är extra viktigt i de fall man har en mindre målgrupp eftersom varje svar då blir av stor vikt.


WEBBPANEL
Webbpaneler är ett snabbt och relativt billigt och lämpar sig väl om man har en marknadsundersökning där man vill ställa frågor till en stor mängd personer. Genom att vi har en mängd olika bakgrundsinformation om panelmedlemmarna så kan vi rikta oss till en mycket specifik målgrupp. Vi arbetar i huvudsak med en telefonrekryterad webbpanel av högsta kvalitet som har en sammansättning som mycket väl matchar Sveriges befolkning avseende tex kön, ålder och geografisk spridning.


WEBBENKÄT
Webbenkäter en flexibel och kostnadseffektiv metod. Via webbenkäter kan vi göra en marknadsundersökning som innehåller bilder och filmer. Webbenkäter leder ofta till stora mängder kommentarer och öppna svar.

En webbenkät kan användas på många olika sätt, den kan tex. skickas ut med e-post, vi kan länka till webbenkäten via en webbsida och enkäten kan läggas som en pop up. Våra webbenkäter är mobilanpassade så att de går fungerar utmärkt att svara på alla våra undersökningar via mobiltelefoner och surfplattor


FOKSGRUPPER
Fokusgrupper kan vara ett bra verktyg för att få fram kreativa förslag genom att det skapar en dialog mellan deltagarna som skapar nya infallsvinklar och insikter som inte deltagarna skulle komma fram till vid personliga intervjuer på tu man hand.

Exempel på områden där fokusgrupper är användbara är: Idégenerering för produktutveckling, test av nya produktkoncept, värderingar och attityder kring varumärken eller för att få insikt i kunders underliggande behov. Det kan även användas i en förundersökning till en större marknadsundersökning genom att det kan hjälpa till att definiera undersökningsproblemet och för att får underlag för utformning av frågeformulär.

SKRIVBORSUNDERSÖKNINGAR
Detta innebär att vi söker upp och sammanställer redan tillgänglig information så att den blir tillgänglig för er i ett hanterbart format. Detta kan handa om försäljningssiffror, antal företag i en viss bransch, information om konkurrenter, priser, marknadsandelar osv.

 

Vill ni göra en marknadsundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer