Marknadsundersökning

Vill ni ha en insiktsgivande marknadsundersökning som hjälper er att fatta kloka beslut? Om ni vill testa en ny produkt, kartlägga attityder och trender på marknaden kan en marknadsundersökning vara ett bra verktyg. Vi kan hjälpa er med er undersökning hela vägen från undersökningsdesign, frågor, urval, insamling av data till analys och rapportering.

 

Skräddarsydd marknadsundersökning

Vi använder ingen färdig mall när vi ska göra marknadsundersökningar. Istället skräddarsyr vi er marknadsundersökning utifrån just ert specifika behov. Undersökningens frågor, undersökningsmetod och rapporteringsformat med mera anpassas helt utifrån syftet med undersökningen samt era behov och önskemål, målgrupp osv.

Vi kan hjälpa er göra en marknadsundersökning vare sig målgruppen är privatpersoner eller företag. Vi kan tex. göra undersökningar med ett representativt urval av befolkningen eller rikta undersökningen mot företag och olika typer av beslutfattare.

Beroende på era behov kan vi rikta undersökningen mot olika målgrupper utifrån kriterier som tex. åldersintervall, geografisk plats, storlek på företag, branscher med mera.

Exempel på frågor som en marknadsundersökning kan besvara:

  • Hur ser efterfrågan ut, inom vilka målgrupper är den störst?
  • Vilka kriterier används vid valet av produkt/leverantör?
  • Hur värderar marknaden olika egenskaper hos er typ av produkt?
  • Vilken attityd har marknaden kring en viss produkt/produktkategori?
  • Hur ser målgruppen på ert tänkta produktkoncept?

 

Förstklassig analys och rapportering

Vi sammanställer, analyserar och visualiserar resultatet samt presenterar oftast slutsatser och våra rekommendationer så att ni får en rapport som ger ett tydligt beslutsunderlag.

Även om vi oftast sammanställer resultatet till en utförlig skriftlig rapport med snygg och tydlig grafik kan rapporteringen anpassas till era önskemål och omfatta allt från rådata till infografics.

Marknadsundersökning resultat

 

Kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar

Våra konsulter har kompetens och erfarenhet från många olika former av både kvantitativa och kvalitativa marknadsundersökningar och hjälper vi er välja rätt metod för er undersökning.

Vi gör undersökningar med bland annat telefonintervjuer, webbenkäter, webbpaneler, fokusgrupper, personliga intervjuer med mera. I samråd med er väljer vi den metod som blir bäst för just er undersökning.

 

Vill ni göra en marknadsundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

 

Jag vill veta mer


Våra metoder för marknadsundersökningar

TELEFONINTERVJUER
Telefonintervjuer är i många fall en mycket bra metod för att samla in data till en marknadsundersökning. Bland annat så kan det vara så att målgruppen inte går att nå på något annat sätt eller att det finnas saker i undersökningen som kräver att vi kan förtydliga eller ställa följdfrågor. Oftast ger telefonintervjuer högre svarsfrekvens än andra metoder.

WEBBPANEL
Webbpaneler är ett snabbt och relativt billigt och lämpar sig väl om man har en marknadsundersökning där man vill ställa frågor till en stor mängd personer. Genom att vi har en mängd olika bakgrundsinformation om panelmedlemmarna så kan vi rikta oss till en mycket specifik målgrupp. Vi arbetar i huvudsak med en telefonrekryterad webbpanel av högsta kvalitet som mycket väl matchar Sveriges befolkning avseende tex kön, ålder och geografisk spridning.

WEBBENKÄT
Webbenkäter en flexibel och kostnadseffektiv metod. Via webbenkäter kan vi göra en marknadsundersökning som innehåller bilder och filmer. En webbenkät kan användas på många olika sätt, den kan tex. skickas ut med e-post, vi kan länka till webbenkäten via en webbsida. Våra webbenkäter är mobilanpassade så att de går fungerar utmärkt via mobiltelefoner och surfplattor.

FOKUSGRUPPER & DJUPINTERVJUER
Fokusgrupper kan vara ett bra verktyg för att få fram kreativa förslag genom att det skapar en dialog mellan deltagarna som skapar nya infallsvinklar som inte deltagarna skulle komma fram till vid personliga enskild djupintervjuer. Djupintervjuer är å andra sidan enklare att genomföra då man inte behöver samla flera deltagare vid samma tidpunkt.